Hưng Nguyên quyết tâm về đích nông thôn mới

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của huyện trong năm qua?

Đồng chí Lê Phạm Hùng: Năm 2022, mặc dù có nhiều yếu tố khó khăn, thách thức chi phối, song với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Hưng Nguyên được phục hồi tích cực với kết quả đạt được khá toàn toàn diện. Huyện có 26/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra (trừ tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế); trong đó, có nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt cao. Tốc độ tăng trưởng năm 2022 ước đạt 15,7%/kế hoạch 9-10%. Thu ngân sách Nhà nước năm 2022 ước đạt gần 1.297 tỷ đồng/936.060 tỷ đồng; trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 724 tỷ đồng.

Huyện Hưng Nguyên tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ.
Huyện Hưng Nguyên tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo hoàn thành kế hoạch với 2 xã Long Xá và Hưng Phúc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tăng số xã toàn huyện lên 3 và xã Hưng Yên Nam đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hưng Nguyên phấn đấu xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023.

Trong năm, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2021-2025”. Kết quả đã xây dựng thêm 4 hệ thống nhà màng, nhà lưới với diện tích hơn 17.000 m2; xây dựng được 45 cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo chất lượng cao và 1 mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp với nuôi rươi; 1 mô hình khảo nghiệm các giống lúa mới, cùng nhiều mô hình sản xuất các loại rau, củ, quả cao cấp và mô hình sản xuất cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao…

Mô hình trồng rau thủy canh tại xã Hưng Phúc; Cây sâm Ngưu Bàng được đưa vào trồng và đem lại hiệu quả kinh tế cao trên đồng đất; Hưng Nguyên định hướng phát triển vùng nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao vùng đất bãi; Mô hình nuôi gà đen tại xã Hưng Tân.
Mô hình trồng rau thủy canh tại xã Hưng Phúc; Cây sâm Ngưu Bàng được đưa vào trồng và đem lại hiệu quả kinh tế cao trên đồng đất; Hưng Nguyên định hướng phát triển vùng nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao vùng đất bãi; Mô hình nuôi gà đen tại xã Hưng Tân.

Để đảm bảo tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ theo định hướng, huyện chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên tinh thần đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, quyết liệt giải pháp mặt bằng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Riêng Khu Công nghiệp VSIP, tính đến tháng 11/2022, đã có 37 nhà đầu tư thuê đất với diện tích hơn 227 ha/tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê hơn 263 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 86,4%. Trong số đó, có 32 dự án được cấp phép đầu tư tổng vốn đầu tư đăng ký 17.118 tỷ đồng; trong đó, có 18 dự án đầu tư FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 681 triệu USD; thu hút gần 13.600 lao động làm việc.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực. Các chính sách xã hội được triển khai kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều chỉ còn 1,96%. Quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống của Nhân dân ngày càng phát triển. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được củng cố theo hướng: gần dân, phục vụ dân, xử lý kịp thời, dứt điểm các bức xúc ngay từ cơ sở. Với những kết quả chủ yếu nêu trên, năm 2022, Đảng bộ Hưng Nguyên tiếp tục được công nhận Đảng bộ vững mạnh; phân loại phong trào thi đua yêu nước và chính quyền huyện được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ở các xã Xuân Lam, Hưng Nghĩa và Long Xá.
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ở các xã Xuân Lam, Hưng Nghĩa và Long Xá.

Phóng viên: Trong điều kiện có nhiều khó khăn chi phối, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, mưa và ngập lụt, song kết quả đạt được năm 2022 của huyện Hưng Nguyên khá toàn diện. Đồng chí có thể chia sẻ những yếu tố quan trọng, cốt lõi để có được kết quả đó?

Đồng chí Lê Phạm Hùng: Trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIX cùng với chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng, ban hành và quyết liệt chỉ đạo triển khai 13 đề án về phát triển kinh tế – xã hội, cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời, chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của tỉnh. Huyện tăng cường tổ chức các phiên làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo định kỳ và đột xuất để kịp thời đốc thúc công việc và phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, ban hành nhiều văn bản quản lý, điều hành và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành và các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tìm hiểu nhu cầu sản xuất vụ đông của người dân tại xã Hưng Thành; kiểm tra thi công tuyến đường nối Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 542B.
Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tìm hiểu nhu cầu sản xuất vụ đông của người dân tại xã Hưng Thành; kiểm tra thi công tuyến đường nối Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 542B.

Trong chỉ đạo, điều hành phải thực hiện quyết liệt, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất; tăng cường phối hợp có hiệu quả với các sở, ban, ngành cấp tỉnh nhằm huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Trên cơ sở việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, UBND huyện cũng chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy liên quan đến việc sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường; đặc biệt là lựa chọn những cán bộ có năng lực để bố trí, luân chuyển những vị trí chủ chốt hoặc cơ sở cần tập trung lãnh đạo để tạo ra bước phát triển cao hơn.

Phóng viên: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xin đồng chí cho biết, nhiệm vụ trọng tâm được huyện lựa chọn tập trung trong năm tới là gì?

Đồng chí Lê Phạm Hùng: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021 – 2026) và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bởi vậy, trọng tâm năm tới của huyện là tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện cả công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp,… tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Nông dân Hưng Nguyên tự nguyện nhường đất, nhà ở thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua huyện Hưng Nguyên; Bộ mặt nông thôn mới xã Hưng Thông hôm nay; Cán bộ, công chức xã Hưng Yên Nam kiểm tra việc hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất nhà văn hoá trong xây dựng nông thôn mới; Hạ tầng giao thông trên địa bàn Hưng Nguyên tiếp tục được đầu tư đồng bộ.
Nông dân Hưng Nguyên tự nguyện nhường đất, nhà ở thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua huyện Hưng Nguyên; Bộ mặt nông thôn mới xã Hưng Thông hôm nay; Cán bộ, công chức xã Hưng Yên Nam kiểm tra việc hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất nhà văn hoá trong xây dựng nông thôn mới; Hạ tầng giao thông trên địa bàn Hưng Nguyên tiếp tục được đầu tư đồng bộ.

Song song với đó là chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tinh giản biên chế; cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Làm tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, đưa huyện Hưng Nguyên về đích nông thôn mới vào năm 2023.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, huyện đặt quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp về kinh tế, về chính trị, xã hội, trong đó, trọng tâm là tiếp tục hiện tốt chủ trương “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ”, kiên trì thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trước mắt, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trước và sau Tết Quý Mão; đảm bảo người dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; góp phần tạo động lực, khí thế mới trong các tầng lớp Nhân dân để đồng tâm, hợp lực, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo đà cho các năm tới.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Một góc nông thôn mới ở Hưng Nguyên. Ảnh tư liệu: S.N
Một góc nông thôn mới ở Hưng Nguyên. Ảnh tư liệu: S.N