Huy động hơn 14 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã huy động hơn 14 tỷ đồng tiền mặt để giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống.
MTTQ thị xã Thái Hòa trao tặng nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Ảnh tư liệu

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh còn 65.435 hộ nghèo, chiếm 7,54%; số hộ cận nghèo và nguy cơ tái nghèo là 85.555 hộ, chiếm 9,86%.

Trong đó số hộ nghèo là người già neo đơn, bệnh tật, trẻ mồ côi đang ở trong ngôi nhà đột nát tạm bợ và số hộ nghèo thiếu giống, vốn sản xuất, thuốc chữa bệnh đang còn nhiều và phần lớn tập trung ở các huyện miền núi, khu vực biên giới.

Bởi vậy, việc giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hết sức chăm lo với nhiều hình thức, hành động thiết thực, cụ thể.

Hỗ trợ người nghèo ở Quỳ Châu mua bò phát triển kinh tế. Ảnh tư liệu

Ngoài chương trình Tết vì người nghèo xuân Mậu Tuất với sự giúp tiền và hiện vật cho người nghèo, cận nghèo lên đến gần 65 tỷ đồng; từ đầu năm đến nay, thông qua quỹ Vì người nghèo đã thu hút sự ủng hộ, giúp đỡ của cả cộng đồng được hơn 14 tỷ đồng tiền mặt. Trong đó, cấp tỉnh huy động hơn 4 tỷ đồng; cấp huyện hơn 6,2 tỷ đồng; cấp xã hơn 4,3 tỷ đồng.

Từ nguồn huy động được, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã phân bổ hỗ trợ hơn 220 gia đình nghèo làm nhà ở mới; 64 gia đình sửa chữa nhà ở. Cùng với đó là giúp đỡ, hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 754 người nghèo; hỗ trợ 875 học sinh con hộ nghèo học tập.

Đặc biệt, năm 2018, MTTQ các cấp quan tâm chú trọng hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất theo hướng thoát nghèo bền vững, thông qua hỗ trợ vật nuôi như bò, lơn, gà… và các công trình dự án cho cộng đồng…; với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng.