Huyện Nghi Lộc hỗ trợ một lần 5 triệu đồng cho cán bộ luân chuyển xuống cơ sở

(Baonghean.vn) - Cụ thể hóa chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ của tỉnh, từ năm 2016 đến nay huyện Nghi Lộc đã thực hiện luân chuyển hàng trăm cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc đã ban hành quy định hỗ trợ 1 lần cho cán bộ xuống nhận nhiệm vụ ở cơ sở là 5 triệu đồng; hỗ trợ hàng tháng bằng 1 lần mức lương tối thiểu hiện hành.
Cán bộ xã Nghi Thạch (Nghi Lộc) giải quyết TTHC cho người dân. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 15/3/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020”, từ  năm 2016 đến nay ở huyện Nghi Lộc có 3 cán bộ luân chuyển từ tỉnh về huyện; 2 cán bộ từ huyện lên tỉnh.

Cũng thực hiện công tác luân chuyển theo chiều dọc, huyện đã điều động 3 cán bộ tăng cường cho xã, trong đó có 2 đồng chí về làm Bí thư Đảng ủy xã; 1 đồng chí làm  Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Huyện ủy cũng đã xây dựng  kế hoạch tiếp tục luân chuyển 3 - 4 cán bộ về làm chủ trì ở xã trọng điểm từ nay đến Đại hội Đảng.  

Tại cuộc làm việc với Đoàn kiểm tra số 10 của Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc Phạm Hồng Quang cho biết, để hỗ trợ cán bộ luân chuyển, huyện đã ban hành quy định hỗ trợ một lần 5 triệu đồng/1 cán bộ khi xuống nhận nhiệm vụ tại cơ sở; hỗ trợ hàng tháng bằng 1 lần mức lương tối thiểu. Ảnh: Đào Tuấn

Về luân chuyển cán bộ theo chiều ngang, có 11 cán bộ được điều động, chuyển đổi vị trí làm việc giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong huyện. Đối với hệ thống giáo dục địa phương, Nghi Lộc đã luân chuyển 57 cán bộ quản lý các trường tiểu học, THCS, mầm non và 135 lượt giáo viên. Đối với cán bộ công chức xã có 67 cán bộ, đảng viên được điều động, luân chuyển.

Trong giai đoạn này Huyện ủy Nghi Lộc đã chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn luân chuyển 116 đảng viên là cán bộ công chức xã, thường vụ các đoàn thể cấp xã về sinh hoạt tại các chi bộ khó khăn và tại các xóm chưa có đảng viên hoặc có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập chi bộ.

Về bố trí cán bộ sau luân chuyển, năm 2016, BTV Huyện ủy Nghi Lộc đã xem xét, bố trí 3 cán bộ sau luân chuyển đảm nhiệm các chức vụ cao hơn. Cụ thể, 1 đồng chí làm Phó Chủ tịch UBND huyện; 1 đồng chí làm Trưởng ban kinh tế - xã hội, HĐND huyện; 1 đồng chí làm Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện.

Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 10 làm việc với BTV Huyện ủy Nghi Lộc. Ảnh: Đào Tuấn

Năm 2018 huyện đã xem xét, giới thiệu 1 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy gắn với chức danh chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra; Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, bổ nhiệm 1 đồng chí giữ chức vụ Chánh Văn phòng Huyện ủy, chức vụ trước khi luân chuyển là Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Cùng với việc thực hiện chủ trương của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc đã ban hành Quy định  “Một số chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên” trong đó có nội dung về chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển đi cơ sở. Cụ thể, hỗ trợ 1 lần cho cán bộ xuống nhận nhiệm vụ ở cơ sở là 5 triệu đồng; hỗ trợ hàng tháng bằng 1 lần mức lương tối thiểu hiện hành.