[Infographic] - 10 chính sách có hiệu lực từ 1/8/2017

(Baonghean.vn) - Tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi, khai thác dữ liệu tài nguyên, môi trường phải trả phí, tăng lương hưutrợ cấp, chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/8/2017. 

Lê Hoa - Nam Phong