[Infographics] 49 năm ASEAN và thành tựu hội nhập của Việt Nam

(Baonghean.vn) - Từ 5 thành viên ban đầu (năm 1967), ASEAN giờ đã có 10 nước quốc gia trong khu vực tham gia. Trải qua gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển, ASEAN là  một tổ chức liên kết ngày càng sâu rộng, đối tác tin cậy của các nước trên thế giới trên tất cả các lĩnh vực, như  kinh tế, chính trị, văn hóa...


Cảnh Nam - Hồng Toại