Khai mạc kỳ họp HĐND cuối năm tại các địa phương

(Baonghean.vn) - Trong các ngày 28-29/12, các địa phương trong tỉnh tiếp tục tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm nhằm đáng giá kết quả thực hiện nhiêm vụ phát triển KT-XH 2015, đề ra các giải pháp quan trọng nằm thực hiện tốt kế hoạch năm 2016

Diễn Châu: Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm.

Ngày 28/12, Hội đồng nhân dân huyện Diễn Châu đã khai mạc kỳ họp thứ 16, khóa 18, nhiệm kỳ 2011-2016. Tới dự có ông Phạm Văn Tấn - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Đoàn chủ tịch điều hành kỳ họp

Theo đánh giá, năm 2015, Diễn Châu đề ra 19 chỉ tiêu, thì có 15 chỉ tiêu  đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất đạt trên 8,7 ngàn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,82%. Một số lĩnh vực đạt cao như Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ đạt từ 97% đến 102% kế hoạch, thu ngân sách đạt 164% kế hoạch.

Xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 14 về đích. Văn hoá - xã hội, có 27 xã có thiết chế văn hóa thông tin, thể thao đạt chuẩn, ngành giáo dục 13 năm liền đạt tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh. Huyện giải quyết việc làm mới cho gần 3.100 lao động. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,55%. Huyện đã thực hiện hiệu quả chương trình tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri; quốc phòng- an ninh được giữ vững.

Đồng chí Trần Văn Cương, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp
Đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp này cũng sẽ bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND huyện, nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, thông qua 2 tờ trình và một số nghị quyết quan trọng của kỳ họp.

                                               Hồng Hạnh - Lê Đồng

Nghĩa Đàn: 7 giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm 2016

Ngày 28/12, HĐND huyện Nghĩa Đàn tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 nhằm đánh giá kế quả thực hiện nhiệm vụ 2015, quyết nghị các giải pháp quan trọng trong năm 2016.

Đồng chí Vi Văn Định, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện ước đạt 17,63% đạt 99,93% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.116.017 triệu đồng tăng 18,43% so với cùng kỳ bằng 99,92% so với NQHĐND huyện.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,87%, tạo việc làm mới cho gần 3.200 lao động đạt 100% KH đề ra; có 60,87% trường đạt chuẩn QG, đạt 100% KH, tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí QG về y tế đạt 72%; làng văn hóa đạt 58,5%, vượt chỉ tiêu KH đề ra. Đặc biệt, trong năm 2015, huyện có 5 xã về đích NTM.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung vào mở rộng thu hút đầu tư, huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phục vụ cho phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân nhằm triển khai nghị quyết ĐH đảng bộ 28 huyện Nghĩa Đàn và đề ra 7 giải pháp để  thực hiện  nhiệm vụ KT-XH của năm 2016.

Minh Thái – Bích Hằng – Đức Anh

 Con Cuông: Tổng thu ngân sách đạt 133% dự toán

Ngày 28/12/2015 HĐND  huyện Con Cuông khai mạc  kỳ họp thứ 12 khoá XVIII.

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh tại kỳ họp nêu rõ: Trong năm, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của diễn biến không thuận lợi của thời tiết, dịch bệnh trên một số loại cây trồng, giá cả vật tư tăng cao... nhưng Con Cuông đã đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra.

Quang cảnh kỳ họp HĐND huyện Con Cuông.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn  đạt 17,255 tỷ đồng, đạt 146 % dự toán tỉnh giao. Sản xuất nông lâm nghiệp đạt 673 triệu đồng, đạt 101,45 % kế hoạch cả năm. Tổng sản lượng, lương thực quy ra thóc 33.446 tấn, tăng 15,8 % so với năm trước. Huyện đã duy trì và đẩy mạnh phát triển  đàn vật nuôi, nâng tổng số đàn trầu bò hiện có trên địa bàn là gần 37 nghìn con, tổng đàn lợn 28 nghìn con.

Công tác khoanh nuôi bảo vệ diện tích rừng được chú trọng. Trong năm, đã trồng mới hơn 1 nghìn ha rừng theo các chương trình dự án. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai theo mô hình thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến hết năm 2015 đã có 1 xã đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt 14 tiêu chí nông thôn mới. Tệ nạn xã hội được đẩy lùi, không có điểm nóng xẩy ra, an ninh trên địa bàn luôn được giữ vững. 

                                                          Bá Hậu

Kỳ Sơn: Thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay

Trong 2 ngày 28 - 29/12/2015, tại Trung tâm Văn hóa huyện, HĐND huyện Kỳ Sơn tổ chức kỳ họp thứ 12, khóa XX.

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện Kỳ Sơn.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND huyện Bùi Trầm đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 cũng như kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016 của huyện Kỳ Sơn.

Theo đó, trong năm 2015, kinh tế của Kỳ Sơn phát triển ổn định, đa số các chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực thực hiện đều đạt. Tổng giá trị sản xuất trong năm ước đạt 773.159 triệu đồng, đạt 100,7% kế hoạch năm 2015, so với cùng kỳ năm 2014 tăng 7,6%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 19 tỷ đồng, bằng 214,7% kế hoạch tỉnh giao, 158,3% kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 58% so với cùng kỳ, là năm có mức thu cao nhất từ trước đến nay.

Các hoạt động văn hoá - xã hội được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, sôi nổi, nội dung phong phú, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần của nhân dân. Chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo ở các ngành học, bậc học được giữ vững và ngày càng nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 14 khóa XVI; thông qua các tờ trình của UBND huyện, HĐND huyện; thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn.

Kỳ họp sẽ thông qua dự thảo các nghị quyết năm 2016 về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, việc phân khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, chương trình giám sát của HĐND huyện, chương trình ban hành nghị quyết và miễn nhiệm chức danh ủy ban nhân dân huyện khóa XX. 

     Trần Đức - Duy Thành