Khám phá đường dây làm giả giấy tờ cưới chồng Trung Quốc

Từng được môi giới lấy chồng nước ngoài, Hồng Anh móc nối với người khác làm giả giấy tờ và môi cho 2 người đàn ông Trung Quốc cưới vợ Việt Nam.