#khởi nghĩa Bắc Sơn

3 kết quả

Sáng mãi hào khí khởi nghĩa Bắc Sơn

Sáng mãi hào khí khởi nghĩa Bắc Sơn

(Baonghean.vn) - Bắc Sơn - Đình Cả - Thái Nguyên, những địa danh đã đi vào lịch sử trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta. Tại vùng căn cứ địa cách mạng này, cách đây 76 năm, ngày 27-9-1940, quân và dân ta đã tiến hành trận đánh đồn Mỏ Nhài, mở đầu cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo.