Không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Tài chính yêu cầu không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các địa phương về một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách, trong đó yêu cầu không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Tài chính yêu cầu không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh minh họa: KT)

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tăng cường quản lý thu, xử lý nợ đọng thuế và tạm dừng các khoản chi chưa cần thiết. Nếu ngân sách địa phương khó khăn, cần có báo cáo, để cho phép tạm ứng nguồn chi, đảm bảo các chế độ, chính sách cho con người, và chính sách an sinh xã hội.

Cũng liên quan đến vấn đề tiền lương, thưởng lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng có văn bản yêu cầu Sở Lao động các tỉnh chủ động nắm tình hình nợ lương năm nay và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động, gửi về Bộ trước ngày 30/12 tới./.

Theo VOV