Không lợi dụng vận động bầu cử để kêu gọi tài trợ

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những yêu cầu cơ bản trong tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được Ủy ban MTTQ TP.Vinh quán triệt trong Hội nghị Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho những người ứng cử Đại biểu HĐND TP khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sáng 28/4. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo đó, các đại biểu ứng cử của HĐND thành phố được hướng dẫn các chương trình hành động tiếp xúc cử tri và kỹ năng trong vận động bầu cử; kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND TP.Vinh thực hiện quyền vận động bầu cử. Thời gian tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, gặp gỡ giữa người ứng cử với cử tri từ ngày 4 - 15/5/2016.

Các nội dung yêu cầu cơ bản cần đáp ứng trong tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử gồm: Công khai, dân chủ, bình đẳng, tạo không khí trao đổi thẳng thắn cởi mở giữa người ứng cử với cử tri. Tổ chức phải chu đáo, trang trọng, có đông đảo cử tri đến dự, đúng trình tự quy định.

Không biến nơi bầu cử thành nơi khiếu nại, tố cáo, không được lợi dụng vận động bầu cử để kêu gọi tài trợ, quyên góp cho tổ chức, cá nhân; không được sử dụng tiền và tài sản của Nhà nước để mua chuộc cử tri. Đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội trong quá trình vận động bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh - Chủ tịch HĐND TP.Vinh, Chủ tịch ủy ban bầu cử hướng dẫn các ứng cử viên xây dựng chương trình hành động tiếp xúc cử tri và kỹ năng trong vận động bầu cử.

Đối với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh, Ban Thường trực MTTQ TP.Vinh sẽ tổ chức lịch riêng hoặc lồng ghép để các đại biểu tiếp xúc cử tri; dự kiến tổ chức 2 cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 thuộc 2 đơn vị bầu cử số 1 và 2 trên địa bàn, 1 cuộc cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc với cử tri TP.Vinh.

Hội nghị đã phân công trách nhiệm cho các cá nhân tổ chức liên quan trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu HĐND TP.Vinh khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hoài Thu