Khuyến khích kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế kinh tế

(Baonghean.vn) - Sáng 19/7, Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh tổ chức quán triệt Nghị quyết T.Ư 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Quy định 86- QĐ/TW về công tác giám sát trong Đảng của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 12- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt các Nghị quyết do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Ảnh: Nguyên Nguyên

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Hội nghị quán triệt cho cán bộ cấp ủy, đoàn thể các đơn vị, cơ quan trong khối.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, truyền đạt những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Quy định số 86/QĐ-TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.

PGS.TS Nguyễn Văn Thông truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Ảnh: Nguyên Nguyên
Đại diện cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc khối cơ quan cấp tỉnh tiếp thu các Nghị quyết Đảng các cấp tại hội nghị. Ảnh: Nguyên Nguyên

Sau hơn 30 năm đổi mới, đặc biệt là sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng cũng tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) tiếp tục khẳng định điểm chỉ đạo quan trọng của Đảng ta về xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững.

Quá trình phát triển, tổng kết thực tiễn, Trung ương Đảng chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường; gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc sau hội nghị xây dựng kế hoạch hành động phù hợp, hiệu quả. Ảnh: Nguyên Nguyên

Cũng tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh quán triệt các nội dung Chỉ thị số 12- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên. Đảng ủy khối giao nhiệm vụ cho các Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc sau hội nghị này chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và xây dựng chương trình hành động các nội dung được quán triệt.

 » Những điểm mới, quan trọng cần được nhận thức đầy đủ về kinh tế tư nhân
 

Nguyên Nguyên