Khuyến khích phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

(Baonghean.vn) - Chiều 27/11, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra một số tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa – xã hội trình kỳ họp 15, HĐND tỉnh khóa XVI tới.

Đồng chí Trần Công Dương - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Trần Công Dương - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra.

Các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo tờ trình dự thảo Nghị quyết về tăng mức hỗ trợ kinh phí cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, do Ủy ban MTTQ tỉnh soạn thảo.

Bà Tôn Thị Cẩm Hà - Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị cần làm rõ các căn cứ pháp lý để ban hành nghị quyết hỗ trợ các tổ chức tham gia Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Đại diện Sở Tài chính làm rõ nguồn kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Các đại biểu cũng khẳng định đây là sự hỗ trợ cần thiết nhằm khuyến khích, động viên các khu dân cư ở vùng khó khăn thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, không ngừng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, theo một số ý kiến đề nghị cần làm rõ các căn cứ ban hành chính sách tạo sức thuyết phục khi trình HĐND tỉnh; đồng thời cần cân nhắc mức hỗ trợ cho phù hợp.

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Nguyễn Thị Kim Chi cho rằng, thư viện là điều kiện để nâng cao văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân

Về tờ trình và dự thảo nghị quyết mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội đồng tình cao. Theo đó, mức thu dự kiến ở Thư viện tỉnh cho thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu đối với bạn đọc từ 16 tuổi trở lên là 40 nghìn đồng/thẻ/năm; đối với bạn đọc dưới 16 tuổi là 20 nghìn đồng/thẻ/năm; phí sử dụng  phòng đọc đa phương tiện, tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác là 100 nghìn đồng/thẻ/năm.

Thư viện thành phố, huyện, thị xã bằng 50% mức thu đối với Thư viện tỉnh. Các đại biểu cũng bàn các giải pháp khuyến khích đối tượng đọc là trẻ em và một số đối tượng miễn thu, giảm thu; đồng thời đề xuất cách thức quản lý, sử dụng nguồn thu hợp lý.

Minh Chi