#kiểm soát quyền lực

13 kết quả

Phải thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực để đảm bảo quyền lực được thực thi công khai, minh bạch

Phải thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực để đảm bảo quyền lực được thực thi công khai, minh bạch

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định, không có tha hóa quyền lực thì không có tham nhũng. Vì vậy phải thiết lập cho được cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực để đảm bảo quyền lực được thực thi công khai, minh bạch, đúng đắn.
quán triệt quy định 205

Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Không để lọt cán bộ không đủ tiêu chuẩn vào cấp ủy

(Baonghean.vn) - Vấn đề này được đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 205 - QĐi/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. ​
Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Cần có cơ chế quản lý thu nhập của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại Hội nghị góp ý xây dựng dự thảo quy định của Bộ Chính trị về “trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên trong phòng chống chạy chức, chạy quyền” do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức chiều 20/4 tại thành phố Vinh.