Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 14.000 tỷ đồng

Hàng năm Kiểm toán Nhà nước thực hiện hàng trăm cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tại các bộ, ngành và địa phương trên cả nước. Thông qua báo cáo kiểm toán đã giúp cho Nhà nước xử lý và thu hồi hàng tỷ đồng sai phạm cũng như góp phần hoàn thiện hơn ​những bất cập về cơ chế chính sách.

Bên lề kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14 diễn ra sáng nay (31/10), Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã chia sẻ với phóng viên ​những thuận lợi và khó khăn trong công tác kiểm toán.

 » Công bố Quyết định kiểm toán 54 đơn vị và dự án ở Nghệ An

Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đang trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+).

- Đến thời điểm này chúng ta đang nhìn thấy rất rõ những gánh nặng trong việc thu ngân sách. Từ góc độ cơ quan Kiểm toán Nhà nước, ông ​​có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

Ông Hồ Đức Phớc: Hằng năm, Kiểm toán Nhà nước thực hiện khoảng 230 cuộc kiểm toán và từ đó cũng phát hiện ra những sai sót, ​đồng thời đưa ra kiến nghị để chấn chỉnh, giúp cho việc sử dụng ngân sách tiết kiệm ​và hiệu quả hơn. 

Tính trong năm 2015, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính trên 19.000 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm 2016 cũng đã hoàn thành 112 cuộc kiểm toán, với kiến nghị xử lý tài chính trên 14.000 tỷ đồng, trong đó những sai sót chủ yếu là vấn đề nộp ngân sách của các đơn vị thuế hay các loại nghĩa vụ khác. 

Ngoài ra, cũng có một số vấn đề được phát hiện như chi tiêu không đúng định mức, chế độ tiêu chuẩn quy định và các vấn đề lập dự toán, thực hiện dự toán ngân sách.... chưa được đúng, tất cả các vấn đề trên chúng tôi cũng đều có kiến nghị gửi các đơn vị liên quan. 

Thực tế, việc kiểm toán là nhằm đến một số mục tiêu cốt lõi, bao gồm phải xử lý được tài chính, nghĩa là phải thu hồi được những khoản chi sai chính sách, chế độ và những khoản chưa nộp. 

Thông qua kiểm toán, chúng tôi cũng kiến nghị sửa đổi các chính sách như: Nghị định, thông tư và quyết định không đúng với luật pháp hiện hành. Để từ đó có thể bịt những chỗ rò, chỗ hở do chính sách gây ra cũng như có thể giữ được ngân sách và tài sản công một cách hiệu quả nhất. 

Cuối cùng là vấn đề kiến nghị, xử lý các tổ chức cá nhân liên quan. Hiện chúng tôi đang nỗ lực thực hiện. Và hàng năm vấn đề thực hiện các kiến nghị của kiểm toán ​nhìn chung là nghiêm túc. 

- Ông có thể nói rõ hơn về những kiến nghị của kiểm toán, trách nhiệm và kết quả xử lý các kiến nghị đó ở các địa phương cũng như ở Trung ương được thực hiện như thế nào?

Ông Hồ Đức Phớc: Hiện nay bình quân Kiểm toán Nhà nước kiến nghị và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán đạt được khoảng 65-70%.

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, trên thực tế do ngân sách khó khăn nên việc thực hiện kiến nghị của kiểm toán thì cũng phải có thời gian để các cơ quan, đơn vị họ có được nguồn lực để thực hiện. 

Chẳng hạn vừa rồi Kiểm toán Nhà nước có kiến nghị về thu thuế tiêu thụ đặc biệt của Sabeco là 408 tỷ đồng, phía Sabeco cũng đã nộp nghiêm túc. Hoặc kiến nghị về thu ngân sách đối với Habeco là 931 tỷ đồng thì doanh nghiệp này cũng thực hiện và nộp trong thời gian ngắn.

Do vậy, việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán phải bao gồm sự nỗ lực của ngành kiểm toán, cùng với đó là sự tự giác chấp hành kỷ cương, kỷ luật tài chính của các đơn vị được kiểm toán, và chúng tôi hy vọng tình hình thực hiện kết luận kiến nghị của Kiểm toán ngày một tốt hơn.

- Ông kỳ vọng như thế nào về tỷ lệ cao hơn trong tương lai đối với kiến nghị của Kiểm toán, bởi rõ ràng còn khoảng 30% kiến nghị của Kiểm toán chưa được thực hiện?

Ông Hồ Đức Phớc: Tôi cho rằng trong thời gian tới chắc chắn sẽ tốt hơn, bởi điều này còn phụ thuộc vào cả hai phía. Thứ nhất là các kiến nghị của kiểm toán phải đúng đắn, phù hợp và tính khả thi cao. Thứ hai là sự nỗ lực và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được kiểm toán, cũng như tình hình tài chính của họ để thực hiện.

Và kiến nghị kiểm toán không chỉ thực hiện xử lý về mặt tài chính mà còn về vấn đề hoàn thiện, thay đổi các chính sách cho phù hợp cũng như vấn đề kiểm điểm xử lý kỷ luật những sai phạm của cán bộ và tổ chức sai phạm.

- Xin cảm ơn ông./.

Theo vietnamplus