Kiến nghị Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho phù hợp vùng miền

(Baonghean.vn) - Ngày 30/9, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai định hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Thông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng một số sở, ban ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh điểm cầu trực tuyến tại Nghệ An

Năm 2016, chương trình xây dựng NTM trên toàn quốc chuyển biến mạnh mẽ. Các địa phương đã tập trung chỉ đạo có trọng điểm và có nhiều cơ chế huy động nguồn lực thực hiện chương trình. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM hơn 851 ghìn tỷ đồng. Nhờ đó, tốc độ đạt tiêu chí của các xã tăng lên rõ rệt. 

Tính đến ngày 15/9/2016, cả nước đã có 2.045 xã (23%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 515 xã (5,9%) so với cuối năm 2015 (dự kiến đến hết năm 2016 sẽ có khoảng 25% số xã đạt chuẩn); còn 300 xã dưới 5 tiêu chí (3,36%), giảm 26 xã so với đầu năm 2016.

Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của cả nước là 13,1 tiêu chí/xã. Có 24 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 9 đơn vị so với cuối năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả xây dựng NTM của Nghệ An và kiến nghị với Chính phủ một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới.

Giai đoạn 2016 – 2020, toàn quốc phấn đấu số xã đạt tiêu chuẩn NTM khoảng 50% (trong đó, mục tiêu phấn đấu của từng vùng, miền là: Miền núi phía Bắc: 28%; Đồng bằng sông Hồng: 80%; Bắc Trung Bộ: 59%; Duyên hải Nam Trung Bộ: 60%; Tây Nguyên 43%; Đông Nam Bộ: 80%; Đồng bằng sông Cửu Long: 51%). Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2020, bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã, cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với Chính phủ những kết quả xây dựng NTM  của Nghệ An trong những năm qua: Đến nay, Nghệ An đã có 117 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 112 xã đã được UBND tỉnh quyết định công nhận. Các xã trong toàn tỉnh đạt bình quân 12,73 tiêu chí, tăng 9,09 tiêu chí so với năm 2010. Đến năm 2020, mục tiêu của Nghệ An có 59% số xã đạt chuẩn NTM, 2 huyện đạt chuẩn NTM; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Nông dân xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn trồng mướp cho thu nhập cao

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kiến nghị: Chính phủ cần sớm sửa đổi bộ tiêu chí Quốc gia NTM cho phù hợp với từng vùng miền, đặc biệt là tiêu chí giao thông, thu nhập ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; cần có hướng dẫn cụ thể lồng ghép nguồn vốn từ các dự án vào xây dựng NTM, nhằm tạo điều kiện cho các huyện đầu tư xây dựng NTM. Đặc biệt Nghệ An đang triển khai xây dựng Nam Đàn, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành huyện NTM kiểu mẫu; cần có những ưu tiên đối với những đơn vị NTM kiểu mẫu, đặc thù. Đề nghị Chính phủ nâng mức hỗ trợ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương xây dựng NTM, đời sống của người dân ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Đặc biệt là nhận thức của cả hệ thống chính trị cao hơn.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại:  Một số nơi chưa quan tâm đến tổ chức sản xuất cho người dân; đời sống văn hóa vùng nông thôn nhiều nơi còn nghèo nàn; môi trường tự nhiên, xã hội nhiều nơi còn bất cập; một số địa phương còn chạy theo thành tích, huy động quá sức dân; Một số nơi đánh giá công nhận xã NTM chưa nghiêm túc...

Công trình xây dựng phòng học của Trường THCS xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ đang hoàn thiện để địa phương đón nhận xã NTM cuối năm 2016

Biện pháp xây dựng NTM thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Thời gian tới, tiếp tục nâng cao vai trò của người đứng đầu trong xây dựng NTM; thúc đẩy phong trào xây dựng NTM trong toàn dân; các địa phương không được chạy theo thành tích; nông thôn mới phải là nông thôn kiểu mẫu, gắn với đô thị hóa.

Các ngành, tổ chức chính trị, đặc biệt là các ngân hàng thương mại có trách nhiệm phục vụ xây dựng NTM. NTM phải là nông thôn trí trí thức, sáng tạo, gắn với giải quyết việc làm. Đẩy mạnh áp dụng KHCN vào sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa.

Video ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Các địa phương tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM. Nâng cao đời sống của người dân chính là một nội dung cụ thể của tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, do vậy thời gian tới các bộ, ngành và các địa phương xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào thi đua xây dựng NTM trong giai đoạn 2016 - 2020.

Xuân Hoàng