Kiên quyết không để người thiếu tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của MTTQ các cấp trong năm 2021 là hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; kiên quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn vào ứng cử.

 Nhiều đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ

Sáng 22/12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tổ chức hội nghị lần thứ 3 bằng hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để thảo luận đóng góp xây dựng vào dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2021; đồng thời thảo luận, cho ý kiến vào một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 22/12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tổ chức hội nghị lần thứ 3 bằng hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để thảo luận đóng góp xây dựng vào dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2021; đồng thời thảo luận, cho ý kiến vào một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Ảnh: Mai Hoa
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước; đồng thời yêu cầu vừa tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Bởi vậy, MTTQ các cấp cần xác định rõ các nhiệm vụ của mình, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Mong muốn tại hội nghị, các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận về những đổi mới, cách làm hay, mô hình tốt trong hoạt động của MTTQ trong năm 2020, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề nhằm đảm bảo tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp trong năm 2021.

ại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đại diện một số tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ành: Mai Hoa
Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chủ trì. Cùng dự có đại diện một số tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, nhiều đại biểu thảo luận đã nêu lên nhiều trăn trở để hoạt động của MTTQ các cấp tiếp tục có nhiều kết quả mới trong năm 2021. Trong đó nhấn mạnh, sức mạnh của Ủy ban MTTQ Việt Nam phụ thuộc vào sức mạnh lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ cấp ủy các cấp; sức mạnh đoàn kết của dân tộc và hoạt động của các tổ chức thành viên.

Để tiếp tục xây dựng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp vững mạnh, cùng với việc phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ các cấp cần phát huy sức mạnh các tổ chức thành viên, đặc biệt là thành viên mẫu mực, thành viên lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam trong đó có việc tham mưu thể chế hóa, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ trong tình hình mới.  

MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế. Ảnh: Mai Hoa
MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế. Ảnh: Mai Hoa

MTTQ các cấp cũng cần có cơ chế phát huy tốt vai trò các cụ, các vị tiêu biểu trong các dân tộc; đổi mới, phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ các cấp, trước mắt là giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào năm 2021; lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt các cấp nhằm phát huy vai trò giám sát trực tiếp của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ…

Phối hợp giải quyết tốt các nguyện vọng chính đáng của nhân dân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cấp cùng với các tổ chức thành viên.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng tới đây sẽ xác định các quan điểm, định hướng, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ tới; đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội, trên cơ sở đó tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết thiết thực, hiệu quả.

Với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu, Ủy ban MTTQ cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc vận động các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, chung sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ và tài năng vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và phồn thịnh.  

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cấp cũng cần có kế hoạch cụ thể tham gia cùng với các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trong đó vai trò đặc biệt quan trọng của MTTQ các cấp là hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; kiên quyết loại khỏi những người không đủ tiêu chuẩn.

Thông qua cuộc vận động
Thông qua cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" đã tạo bộ mặt nông thôn ở nhiều địa phương khang trang. Ảnh: Mai Hoa

MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân chủ động, tích cực phòng, chống đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; các phong trào thi đua; thực hiện có hiệu quả chương trình cả nước chung sức vì người nghèo; chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người dân bị gặp thiên tai, hoạn nạn, người dân vùng sâu, vùng xa; người yếu thế trong xã hội…

MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực, chủ động hơn nữa tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp Nhân dân nhận thức và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, cơ hội chính trị, phá hoại và chia sẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ các cấp cần nâng cao hơn nữa chất lượng tập hợp ý kiến, phản ánh của Nhân dân và chủ động phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết các vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở và các nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

MTTQ các cấp chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, gương mẫu trong hành động, năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến Nhân dân, có bản lĩnh và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Hoạt động của MTTQ phải hướng mạnh về cơ sở, tập trung các nội dung trọng tâm, trọng điểm, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở mỗi địa phương.

Về phía cấp ủy và chính quyền các cấp cần phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để MTTQ các cấp hoạt động hiệu quả.

Tin mới

Chữ 'hiếu' qua lăng kính học sinh

Chữ 'hiếu' qua lăng kính học sinh

(Baonghean.vn) -  Với đề tài “Nâng cao nhận thức về hiếu nghĩa trong gia đình cho học sinh THPT”, nhóm học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã được trao giải Nhất tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.
Ly hương

Nỗi niềm ly hương của lao động Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau những ngày Tết đoàn viên, dòng người ở các vùng quê Nghệ An lại nối tiếp nhau trên những chuyến xe, toa tàu vào Nam, ra Bắc mưu sinh. Mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng tất cả chung một nỗi niềm ly hương...
Đông Á Thanh Hóa gặp Sông Lam Nghệ An: Khó khăn cho đội khách

Đông Á Thanh Hóa gặp Sông Lam Nghệ An: Khó khăn cho đội khách

(Baonghean.vn) - Sau trận hòa ở ngày khai mạc, Sông Lam Nghệ An phải làm khách trên sân của Đông Á Thanh Hóa. Đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn của đoàn quân huấn luyện viên Huy Hoàng và đội bóng xứ Nghệ phải có những đấu pháp hợp lý để có ít nhất một điểm rời xứ Thanh.
Bầu Đức

HLV châu Âu thất vọng khi Hà Nội FC bị Viettel cầm chân; Đâu là lý do khiến bầu Đức ‘ưng cái bụng’ sau trận khởi đầu của HAGL?

(Baonghean.vn) - HLV Bandovic không giấu được thất vọng khi Hà Nội FC để Viettel cầm chân trong trận đấu mở màn; Bầu Đức đến sân Pleiku dự khán trận HAGL vs Hà Tĩnh với khuôn mặt vui vẻ. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Đọc truyện đêm khuya: Ngôi nhà của Tuyết

Đọc truyện đêm khuya: Ngôi nhà của Tuyết

(Baonghean.vn) - Câu chuyện có vẻ hài hước, vừa đùa vừa thật của Bùi Việt Phương cuối cùng lại mang đến cho chúng ta một cảm xúc khác, đó là sự tiếc nuối, trở trăn về tình yêu. Nếu như con người mưu cầu tình yêu trong sự ích kỷ, nhỏ nhen, thì sự hằn thù ngày một lớn lên và sẽ phá hủy chính họ.
V-League 2023 và chuyện ‘giá như’?

V-League 2023 và chuyện ‘giá như’?

(Baonghean.vn) - Vòng 1 V-League 2023 diễn ra trong sự háo hức, quan tâm, chờ đợi của giới chuyên môn và người hâm mộ gần xa và thực tế đã đem lại nhiều dư vị khác nhau, dù tất cả chỉ mới là bước đi ban đầu.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/2

(Baonghean.vn) - Trao quyết định, biên bản ghi nhớ đầu tư 2 dự án với tổng mức 200 triệu USD vào Nghệ An; Ấm áp Lễ tế tổ Rằm tháng Giêng ở các vùng quê; Người dân Quế Phong mong sớm đưa bãi xử lý rác thải vào hoạt động… là những thông tin nổi bật ngày 5/2.
Thi công giai đoạn 2 đại lộ Vinh- Cửa Lò

TP. Vinh nỗ lực gỡ các nút thắt về hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông

(Baonghean.vn) - Vinh là đô thị trẻ nhưng trước sự phát triển quá nhanh của các phương tiện giao thông, nhất là xe ô tô cá nhân nên hạ tầng đô thị đã bộc lộ những hạn chế, bất cập. Việc dồn sức, ưu tiên mở rộng các dự án giao thông trọng điểm để gỡ nút thắt, giảm ùn tắc là vô cùng cần thiết.
Sắt son lời thề với Đảng nơi đầu sóng

Sắt son lời thề với Đảng nơi đầu sóng

(Baonghean.vn) - Được đứng trong hàng ngũ của Đảng đối với nhiều người là một điều hết sức vinh dự, tự hào. Đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa - nơi quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc thì điều đó lại càng đặc biệt và rất đỗi thiêng liêng.
Ảnh minh hoạ

Tội đưa, nhận hối lộ bị xử lý như thế nào?

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, một số cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh đã bị khởi tố, bắt giam vì những hành vi liên quan đến tham nhũng. Trong đó có hành vi nhận hối lộ, đây là hành vi có thể xảy ra rất nhiều, nhưng rất khó phát hiện, khó xử lý.