#kinh doanh đa cấp

13 kết quả

Xem xét xử lý hình sự kinh doanh đa cấp trái phép

Xem xét xử lý hình sự kinh doanh đa cấp trái phép

Bộ Tư pháp được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung quy định về xử lý hình sự đối với hoạt động của các doanh nghiệp sử dụng mô hình đa cấp để kinh doanh trái phép.
Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh đa cấp

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh đa cấp

(Baonghean- Trước tình hình hoạt động kinh doanh đa cấp có những diễn biến phức tạp, ngày 8/1/2016, UBND tỉnh có Công văn số 115/UBND - NC chỉ đạo chính quyền các huyện, thành, thị, Sở Công thương, Công an tỉnh và các sở ngành liên quan tăng cường công tác quản lý.