#ký cam kết

17 kết quả

Cứ đúng luật mà làm!

Cứ đúng luật mà làm!

(Baonghean) - Có những việc, mới nghe qua, nhìn qua cứ nghĩ là mới, là hay nên vội vàng lên tiếng ngợi ca, hưởng ứng. Nhưng kỳ thực, không hẳn là mới, và việc tán dương rầm rộ có khi lại là phản tác dụng.