#linh vật

7 kết quả

"Mở kho" linh vật Việt

"Mở kho" linh vật Việt

Có tới hơn 20 loại hình linh vật được trưng bày trong triển lãm Linh vật Việt, khai mạc sáng 28/10 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Hà Nội. Chưa bao giờ số lượng loại hình linh vật trong một triển lãm chuyên đề lại nhiều đến thế.