Lực lượng vũ trang Thành phố Vinh: xứng danh anh hùng

(Baonghean) - Thành phố Vinh không chỉ là địa bàn chiến lược quan trọng đối với Nghệ An mà của cả khu vực Bắc miền Trung. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giải phóng dân tộc, Vinh sớm hình thành các phong trào yêu nước cách mạng chống phong kiến, thực dân.

Chỉ một tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Tỉnh Đảng bộ Vinh được thành lập (tháng 3/1930). Từ đó, Vinh trở thành trọng điểm phong trào cách mạng của tỉnh và các vùng phụ cận mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh. Từ trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) đã xuất hiện các đội Tự vệ Đỏ - một trong những tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.

Cách mạng Tháng Tám thành công, nhưng thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, trước tình hình khẩn trương chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ, nhằm tăng cường LLVT và năng lực chỉ huy, chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương, ngày 18/12/1946, đồng chí Lê Viết Lượng - Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến lâm thời tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định thành lập Thị đội Vinh, do đồng chí Đinh Căn Lộc làm Thị đội trưởng, đồng chí Lê Trọng Tranh làm Chính trị viên. Từ đây, ngày 18/12 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống LLVT thành phố Vinh.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra và tham quan khu trưng bày sáng kiến cải tiến mô hình học cụ của LLVT thành phố Vinh trong đợt ra quân huấn luyện năm 2016.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là chặng đường gian nan nhưng với tinh thần quật cường của quê hương Xô Viết, quân và dân thành phố đã cùng quân, dân tỉnh Nghệ An xây dựng, bảo vệ vững chắc căn cứ địa quan trọng, là địa bàn đứng chân, hậu phương chiến lược của Liên khu 4 và cả nước cũng như nước bạn Lào. Thành phố vừa thực hiện "tiêu thổ kháng chiến", vừa tiến hành sơ tán di chuyển hàng ngàn tấn máy móc, thiết bị lên các vùng căn cứ, xây dựng các cơ sở công nghiệp quốc phòng. 

Bước vào cuộc trường chinh mới - kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975); phát huy tinh thần cách mạng, sức mạnh của chiến tranh nhân dân, thông suốt chỉ đạo “chủ động tấn công địch, tích cực bảo vệ mình”, lực lượng vũ trang thành phố càng đánh càng mạnh, càng đánh càng trưởng thành, hiệu suất chiến đấu ngày càng cao; đã tổ chức đánh 7.753 trận (trong đó có 5.527 trận hợp đồng 3 thứ quân), bắn rơi 146 máy bay Mỹ, có 13 chiếc rơi tại chỗ (133 chiếc tan xác trên bầu trời và rơi ngoài biển). Riêng dân quân tự vệ tay cày tay súng, tay búa tay súng bắn rơi 86 chiếc, bắt sống 6 giặc lái... Ngày 16/9/1966, nhân dịp quân, dân thành phố bắn rơi 100 máy bay Mỹ, Bác Hồ đã gửi thư khen ngợi “Vinh là thành phố đầu tiên bắn rơi 100 máy bay Mỹ. Đó là một thắng lợi quang vinh... Quân và dân thành phố Vinh cần luôn luôn phát huy truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng...”

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố hôm nay, LLVT luôn ghi nhớ lời căn dặn của Bác, phát huy truyền thống, ra sức thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh góp phần quan trọng để giữ vững ổn định tình hình, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển trên mọi lĩnh vực. Chủ động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tham mưu và tổ chức tốt các đợt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, hàng năm chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đạt kết quả tốt. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi thời điểm. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực tham mưu và trình độ tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đủ khả năng làm nòng cốt để xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn. Phối hợp tham gia phong trào thi đua LLVT phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chung sức xây dựng nông thôn mới... Với những thành tích to lớn trong chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của LLVT thành phố đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. 

Trước những tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước, thuận lợi và khó khăn đan xen, thời gian tới, LLVT thành phố cần tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “đứng đầu, dậy trước” của quê hương Xô Viết anh hùng, để không ngừng nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Thứ hai, xây dựng Đảng bộ cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT, xây dựng LLVT thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, đẩy mạnh xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là trên các địa bàn trọng điểm. Xây dựng và phát huy tốt các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và toàn dân; chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh.

Thứ tư, quán triệt và thực hiện tốt chức năng đội quân công tác trong tình hình mới, làm tốt hơn nữa công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tăng cường “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho nhân dân góp phần đảm bảo tốt các điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố... 

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT thành phố đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, không ngừng lớn mạnh, từ các đội viên Tự vệ đỏ, đại đội Hồng Sơn đến nay với đội ngũ cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được tổ chức chặt chẽ, chính quy, rèn luyện và trang bị đầy đủ. Lực lượng vũ trang thành phố luôn xứng đáng là ngọn cờ đầu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân phấn đấu xây dựng thành phố Vinh văn minh, giàu mạnh, sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 2468/QĐ- TTg ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH LLVT TP. VINH

- Ngày 6/11/1978 Lực lượng vũ trang thành phố Vinh được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cùng với 19 tập thể và 9 cá nhân có thành tích chiến đấu trên địa bàn.

- Ngày 28/10/1980 được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

- Ngày 10/2/1987 được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Quân công hạng Nhất.

- Ngày 28/12/2012 được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

- Ngày 21/6/2016 được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

- Chính phủ tặng 41 Huân chương Chiến công các loại cho 29 tập thể và cá nhân, 34 đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng; hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen và danh hiệu chiến sỹ thi đua.

- Trong thời kỳ mới, LLVT thành phố được Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng 4 cờ và 5 Bằng khen, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh tặng nhiều cờ, Bằng khen và đơn vị quyết thắng, hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen, Chiến sỹ thi đua, Chiến sỹ tiên tiến và Giấy khen.

 VÕ VIẾT THANH -

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Vinh