Mối quan tâm của người dân

(Baonghean) - Bài viết “Đưa cuộc sống vào nghị quyết” đăng báo cuối tuần ngày 18/10 vừa thể hiện sự chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, vừa nói hộ mối quan tâm, sự mong chờ của người dân vào sự kiện chính trị trọng đại này của tỉnh nhà. Và đây cũng là bài được bình chọn bài hay của tuần.

Đúng như tác giả khẳng định, “như một điều hiển nhiên trong tâm khảm người dân cách mạng xứ Nghệ, bao năm nay Đại hội Đảng bộ tỉnh luôn là sự kiện chính trị được chờ đợi và chứa đựng ý nghĩa vô cùng quan trọng của quê hương, không chỉ với tổ chức Đảng mà là mọi tầng lớp nhân dân tỉnh nhà”. Không chỉ tin tưởng, tự hào mà người dân còn mong chờ, kỳ vọng nhiều vào sự kiện chính trị này, đó là “trông đợi những đổi thay, những chuyển biến tích cực sau Đại hội… Với người dân thì mối quan tâm không chỉ là nghị quyết được xây dựng như thế nào, mà còn là cái nghị quyết sẽ mang lại là gì”. Họ chờ nghị quyết đi vào cuộc sống.
Vấn đề đặt ra là làm sao để nghị quyết đi vào cuộc sống thiết thực và hiệu quả như mong chờ của người dân? Sở dĩ có câu hỏi này, bởi theo lý giải của tác giả, đã có không ít kỳ đại hội, sau khi nghị quyết được ban hành nhưng khâu thực hiện lại chậm trễ, thậm chí chỉ diễn ra trên giấy: “Có những bản nghị quyết cấp cơ sở, thậm chí cả cấp huyện được chưng cất rất công phu… được đại hội vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt, nhưng lúc quan trọng nhất, cần thiết nhất, sứ mệnh nhất là “đi” vào cuộc sống thì lại vô cùng ì ạch. Thậm chí có đơn vị sau đại hội không tìm được “lối” vào cuộc sống”…
Điều đó sẽ dẫn tới nhiều hậu quả: lãng phí tiền của hay công sức, lãng phí cơ hội, làm tổn thương lòng tin của người dân. Những nghị quyết được ra đời không bắt nguồn từ cuộc sống nên khi đi vào cuộc sống đạt hiệu quả chưa cao, hoặc chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, thậm chí nó chẳng mang lại lợi ích gì cho Đảng, Nhà nước và nhân dân. Điều này hiển nhiên sẽ dẫn đến không ít những hạn chế, yếu kém trong đời sống xã hội chậm được khắc phục, tạo thành lực cản của sự phát triển, gây mất lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.
Ngược lại, một nghị quyết sát, đúng khi ban hành và triển khai trong thực tiễn chắc chắn sẽ phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo nên sức mạnh tổng hợp cũng như phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong quần chúng nhân dân.
Vì thế, cần phải đưa nghị quyết vào cuộc sống, mà cách trước tiên là… đưa cuộc sống vào nghị quyết. Tức là cần quan tâm ngay từ khâu xây dựng, thẩm định nội dung nghị quyết phải phù hợp với quy luật khách quan, phải từ cuộc sống, vì lợi ích trước mắt cũng như lâu dài của người dân và đất nước, tránh duy ý chí. Khi đánh giá để biểu quyết nghị quyết nhất định phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, dựa vào tình hình, thực trạng của cơ sở. Trong triển khai thực hiện nghị quyết cần giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa việc ra nghị quyết và việc thực hiện nghị quyết trong cuộc sống, mỗi địa phương, đơn vị lại cần dựa vào tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương mình mà vận dụng hợp lý, mà đưa ra những biện pháp, chương trình hành động phù hợp thì mới đảm bảo đạt hiệu quả, mới thoả mãn được sự mong chờ của nhân dân.. 
Người xây dựng

tin mới