Nam Đàn cần hạn chế nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) – Quan tâm rà soát, xác định các tiêu chí khó để tập trung chỉ đạo; cân đối nguồn lực để trả nợ, tránh nợ đọng xây dựng nông thôn mới... Đó là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Viết Đường – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc làm việc với UBND huyện Nam Đàn chiều 27/9.

Cùng tham gia có đại diện MTTQ tỉnh và Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.
Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều xã đã tập trung đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn. Ảnh tư liệu

Phong trào Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn được huyện Nam Đàn chỉ đạo khá bài bản, quyết liệt và có nhiều sáng tạo. Kết quả chương trình Xây dựng nông thôn mới ở Nam Đàn đạt cao, bình quân đạt 17,13 tiêu chí/xã. Đến thời điểm này, toàn huyện có 10/22 xã về đích nông thôn mới, đạt hơn 45%. Có 8 xã sắp về đích và không có xã dưới 10 tiêu chí.

Quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã tiến hành đa dạng hóa nguồn lực.Trong 5 năm, toàn huyện huy động được gần 1.239 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp xã đạt bình quân là 7,3 tỷ đồng/xã.

Đồng chí Trần Kim Lộc - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh cho rằng tiêu chí thu nhập thông qua các mô hình kinh tế tại nhiều địa bàn chưa rõ nét
Mô hình rau màu hàng hóa ở Nam Đàn chưa tạo ra được những vùng sản xuất lớn. Ảnh tư liệu

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số thành viên đoàn giám sát cũng đã phân tích, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến việc đảm bảo tính bền vững của các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn. Cụ thể, việc xây dựng các mô hình kinh tế nông thôn và thay đổi hình thức tổ chức sản xuất nhằm phát triển kinh tế tại một số địa bàn chưa bền vững.

Bên cạnh đó, một số địa phương mới chỉ chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở văn hóa nhưng chưa quan tâm xây dựng cảnh quan nông thôn. Ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, an toàn vệ sinh thực phẩm chưa cao.

Hiện tại vẫn đang còn tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, vi phạm tệ nạn đánh bạc... Đây là những vấn đề ảnh hưởng đến sự bền vững của  tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị, xã hội và an ninh trật tự...

Đặc biệt tình trạng nợ đọng trong nông thôn mới còn cao, với hơn 56 tỷ đồng.

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện quan tâm duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Phấn đấu xây dựng Nam Đàn trở thành huyện điểm nông thôn mới toàn quốc. 

Đồng chí cũng đề nghị huyện cần tổ chức rà soát lại các tiêu chí ở các xã chưa đạt nông thôn mới, xác định các tiêu chí khó để tập trung chỉ đạo thực hiện. Cần rà soát lại các nguồn lực; không áp đặt trong huy động sức dân;  hạn chế nợ đọng kéo dài,  ảnh hưởng đến việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Minh Chi