Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Sáng 6/10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân Khu 4 tổ chức kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An năm 2016.

Dự buổi làm việc, về phía lãnh đạo Quân khu 4 có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng - Phó Tư lệnh Quân khu 4, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục  quốc phòng và an ninh (QPAN) Quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo của Hội đồng giáo dục QP & AN tỉnh nêu rõ, 9 tháng đầu năm 2016, công tác giáo dục QP & AN luôn được cấp ủy, chính quyền, Hội đồng giáo dục QP & AN tỉnh quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Vì thế công tác giáo dục QP & AN đã đạt được kết quả cao so với kế hoạch đề ra.

Tại buổi làm việc đoàn công tác ghi nhận việc bồi dưỡng kiến thức QP & AN của các địa phương được triển khai tích cực và chủ động; công tác giáo dục QP & AN có nhiều khởi sắc, nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Cụ thể, 9 tháng đầu năm đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 113.813 người.

Đại tá Trần Văn Hùng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ban Thường trực Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh.

Sau khi được bồi dưỡng kiến thức QP & AN, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Hệ thống chính trị cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Việc cập nhật thông tin mới của một số cán bộ, giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm chưa kịp thời; phương pháp, hình thức tuyên truyền chậm đổi mới; công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân có nơi, có lúc chưa toàn diện, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù...

Lực lượng Dân quân tự vệ thi thực hành các tiêu chuẩn chuyên ngành pháo thủ 1, 2, 3, 6. Ảnh: Lê Thắng

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng đánh giá cao những kết quả của Hội đồng giáo dục QP & AN các cấp tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Lãnh đạo Quân khu yêu cầu Hội đồng thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP & AN và công tác giáo dục QP & AN; thường xuyên nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tư vấn; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp hoạt động tích cực hơn, hiệu quả hơn...

Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng phát biểu

Bên cạnh đó, Hội đồng giáo dục QP & AN các cấp cần thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức QP & AN cho các đối tượng theo hướng tích cực; vận dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hội đồng giáo dục QP & AN các cấp tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những nhân tố điển hình để phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng, đồng thời chấn chỉnh những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt, phát hiện những bất cập vướng mắc, đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Đại cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã luôn bám sát trong việc giáo dục QP & AN của tỉnh, đồng thời khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh sẽ nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh, đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới.

Đồng chí Lê Xuân Đại tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu.

Trước buổi làm việc sáng nay, Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân Khu 4 đã đi kiểm tra công tác giáo dục QPAN tại các huyện Con Cuông, TP. Vinh và Đại học Vinh.

Cảnh Nam