Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị vùng đặc thù

(Baonghean.vn) - Thực hiện các nghị quyết, đề án của Huyện uỷ Nghi Lộc về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng giáo, công tác vận động quần chúng trên địa bàn xã Nghi Xuân có những chuyển biến tích cực.

Xã Nghi Xuân có 7 xóm giáo, trong đó có 3 xóm giáo toàn tòng. Đồng chí Phạm Đình Hải – Phó Bí thư Đảng ủy Nghi Xuân cho biết: Trước đây, khi hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo chưa được củng cố, nhiều chi đoàn, chi hội hoạt động còn mang tính cầm chừng, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên chưa cao. Đặc biệt xóm giáo toàn tòng Xuân Cảnh chưa có chi bộ đảng, chưa có đảng viên.

Bám sát các Nghị quyết 01, 02, 10 của Huyện ủy Nghi Lộc, năm 2006, Đảng ủy đã kết nạp đảng viên tại chỗ, điều chuyển đảng viên và tiến hành thành lập chi bộ Đảng tại xóm Xuân Cảnh.

Một góc xóm Xuân Trang - xóm có đông bà con giáo dân tham gia hoạt động kinh doanh buôn bán.

Cùng với đó, công tác kết nạp Đảng tại các chi bộ vùng giáo được cấp uỷ đặc biệt quan tâm. Từ năm 2000 đến nay, đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp được 8 đảng viên là giáo dân; thường xuyên chỉ đạo kiện toàn cấp uỷ các chi bộ, các đoàn thể ở các xóm giáo; tổ chức bồi dưỡng cán bộ cốt cán, tiến hành bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ là xóm trưởng, bí thư chi bộ, công an, thôn đội, trưởng các đoàn thể ở vùng đồng bào có đạo là những người có trình độ năng lực và có uy tín với bà con giáo dân.

Các kỳ sinh hoạt chi bộ, họp xóm, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, cán bộ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cấp xã đều tham dự và đối thoại trực tiếp, giải quyết những vướng mắc tại cơ sở; hình thức hoạt động của các chi đoàn, chi hội cũng trở nên phong phú. Như tổ chức Đoàn thanh niên tăng cường các hoạt động bề nổi, tổ chức sinh hoạt liên chi đoàn; Hội nông dân thành lập tổ hợp sản xuất hỗ trợ cho nhau về vốn sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tập hợp quần chúng. Đến nay, bình quân tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tại các xóm giáo đối với tổ chức Đoàn đạt 70%, Hội nông dân 80%, Hội phụ nữ 85% và Hội CCB đạt 95%.   

Đội ngũ cán bộ, công chức xã Nghi Xuân luôn nêu cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cùng với xây dựng, củng cố các tổ chức, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền xã còn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế -  xã hội ở vùng giáo. Từ năm 2002 đến nay, UBND xã đầu tư trên 4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà đại đoàn kết ở các xóm giáo.  Xóm Xuân Khánh là đơn vị cuối cùng xây nhà văn hoá xóm với số tiền 700 triệu đồng thì UBND xã đã hỗ trợ tới 650 triệu đồng cùng với hỗ trợ mua sắm các thiết chế văn hoá.

Việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng đồng bào có đạo đã góp phần giúp kinh tế - xã hội ở khu vực này có nhiều chuyển biến tích cực. Ở các xóm vùng phi nông nghiệp, bà con giáo dân đã đa dạng hoá ngành nghề. Trong đó tập trung cao vào dịch vụ buôn bán, xuất khẩu lao động. Tốc độ phát triển kinh tế trong vùng đồng bào có đạo khá cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm, riêng xóm giáo toàn tòng Xuân Khánh đạt 40 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%. Hiện có 4 trong 7 xóm giáo được công nhận danh hiệu Làng văn hóa.

Đoàn viên thanh niên xã Nghi Xuân tổng dọn vệ sinh môi trường ven sông Lam.

Công tác vận động quần chúng đạt hiệu quả cao. Rõ nhất là xây dựng khối đoàn kết lương giáo; xây dựng quỹ vì người nghèo hàng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra; bà con giáo dân luôn hoàn thành các khoản đóng góp, nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, thông qua hệ thống chính trị thôn xóm, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ xã đã nắm bắt được tình hình, xử lý kịp thời và có hiệu quả các vụ việc liên quan đến tôn giáo xảy ra trên địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Phạm Đình Hải - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Nghi Xuân cho biết: "Thời gian tới, cấp uỷ chỉ đạo những chi đoàn, chi hội còn khuyết cán bộ thì tổ chức kiện toàn bộ máy để hoạt động được tốt hơn; nắm bắt tình hình, kịp thời có định hướng chỉ đạo để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng giáo".

                                                                                     Nhật Tuấn

                                                                                     Đài Nghi Lộc