Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

(Baonghean.vn) - Sáng 18/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/11/2021 và kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội nghị được tiếp cầu trực tuyến tới 440 điểm cầu với hơn 19 nghìn đại biểu tham gia. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh khẳng định, việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/11/2021 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo" là vô cùng quan trọng.

Đó là tiền đề để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu và tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc cũng như các tổ chức thành viên các cấp để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đã đề ra.

Đối với Đề án số 07-ĐA/TU ngày 24/11/2021 về "Đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và xử lý, giải quyết các kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025" cần triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án thuộc trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống Mặt trận trong công tác đối thoại và giám sát việc thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trực tiếp triển khai chương trình hành động số 27/Ctr-UB ngày 08/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng.

Cụ thể, thứ nhất cần tăng cường vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chuyển tải các nội dung trọng tâm tới đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thứ ba, MTTQ Việt Nam làm nòng cốt để nhân dân làm chủ, tiếp tục thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng chính đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ tư, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới bộ máy, nội dung, phương thức, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Các điểm cầu tham gia hội nghị. Ảnh chụp màn hình.

Đối với kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 5 nhiệm vụ, giải pháp chính. Cụ thể, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tới người dân để hiểu đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.

Đồng thời, tiến hành tập hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Chủ trì và phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định đối với tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức Mặt trận các cấp.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Thường trực các huyện, thành, thị ủy quan tâm chỉ đạo MTTQ xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng địa phương. Từng bước đưa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU và kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi vào thực tiễn một cách đồng bộ, hiệu quả.

tin mới

Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử vì mục tiêu kiến tạo phát triển

Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử vì mục tiêu kiến tạo phát triển

(Baonghean.vn) - Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, hoạt động giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh Nghệ An tiếp tục có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn cuộc sống, vì mục tiêu kiến tạo phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực chất, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baonghean.vn) - Cấp uỷ đảng thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Cùng đó, từng bước đưa công tác dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các Đảng bộ, chi bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị nâng tỷ lệ tiền đặt trước để hạn chế 'cò đấu giá', bỏ cọc

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị nâng tỷ lệ tiền đặt trước để hạn chế 'cò đấu giá', bỏ cọc

(Baonghean.vn) - Sáng 28/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Âm mưu thâm hiểm của Việt Tân qua 'giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng'

Âm mưu thâm hiểm của Việt Tân qua 'giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng'

(Baonghean.vn) - Tổ chức khủng bố Việt Tân lại tiếp tục tiến hành các thủ đoạn chống phá Việt Nam bằng cách tăng cường tuyên truyền cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”. Để lôi kéo nhiều người tin theo, chúng thay đổi cách tuyên truyền bằng cách gắn với hoạt động nhân quyền quốc tế

Tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt

Tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng chí Ngọc Kim Nam đề nghị tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Đô Lương

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 15/11, nhân dân xóm 6, xã Lam Sơn, huyện Đô Lương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về chung vui với bà con có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Nghệ An ban hành Quy định về tổ chức các chuyến công tác, tham dự các buổi lễ, tiếp khách của lãnh đạo tỉnh

Nghệ An ban hành Quy định về tổ chức các chuyến công tác, tham dự các buổi lễ, tiếp khách của lãnh đạo tỉnh

(Baonghean.vn) -Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Quy định số 28-QĐ/TU về tổ chức các chuyến công tác cơ sở, dự mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, tiếp khách của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trăn trở rẻo cao Tây Sơn

Trăn trở rẻo cao Tây Sơn

(Baonghean.vn) - Xã rẻo cao Tây Sơn không chỉ hấp dẫn bởi khung cảnh yên bình của những mái nhà sa mu cổ hàng trăm năm tuổi hay suối Hồng Cốc với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, mát mẻ giữa ngàn xanh rừng pơ mu, sa mu; mà còn hút khách xa bởi bản sắc văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ...