Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(Baonghean.vn) - Khóa học được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN NVV) phía Bắc (Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khai mạc ngày 30/11 nhằm hướng dẫn, trang bị cho các cán bộ hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Nghệ An những kiến thức về hội nhập FTA.

Đến nay, trên toàn tỉnh có 13.500 doanh nghiệp được thành lập, theo số liệu cuả Cục thuế Nghệ An, tính đến tháng 10/2015 có 9.020 doanh nghiệp đang hoạt động. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được coi là một nội dung quan trọng và luôn được tỉnh quan tâm trong những năm qua.

 
Ông Duk Kee Jung, giảng viên đến từ Hàn Quốc giới thiệu tổng quan FTA Việt Nam - Hàn Quốc.

Trong hai ngày, các học viên sẽ được nghe ông Duk Kee Jung, chuyên gia Hàn Quốc truyền đạt những kiến thức về FTA và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hỗ trợ DN nhỏ và vừa (DN NVV) trong bối cảnh hội nhập của một đất nước tiên tiến như Hàn Quốc; cung cấp những thông tin mới nhất về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với DN NVV, qua đó hướng dẫn cho cán bộ phương thức hỗ trợ DNNVV hiệu quả nhất.

Ông Phạm Văn Vinh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư phát biểu khai mạc khóa đào tạo.
Các học viên tham gia khóa đào tạo.

Qua khóa đào tạo, các học viên sẽ có được cái nhìn tổng quan FTA Việt Nam - Hàn Quốc; bức tranh toàn cảnh của DNNVV Việt Nam trong bức tranh toàn cảnh kinh tế thế giới; cập nhật các chính sách hỗ trợ DNNVV của Việt Nam; phương thức hỗ trợ DNNVV Việt Nam thông qua marketing quốc tế; cách xử lý tình huống, tham gia thảo luận nhóm và trình bày phương án thực hiện tại địa phương đồng thời cùng nhau xây dựng kế hoạch hành động thực hiện hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

                Phú Hương