Nga chuyển cho Việt Nam tài liệu về việc xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trang Sputnik ngày 27/10 đưa tin, Nga đã bàn giao cho Việt Nam bản sao của bộ tài liệu lưu trữ liên quan đến việc xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Sputnik.

Bản sao bộ tài liệu lịch sử quan trọng đã được tìm thấy trong kho lưu trữ tổng thống Nga. Đó là ghi chép từ biên bản cuộc họp Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô ngày 22/6/1970, có tựa đề "Về hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong việc xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1970-1971".

Kèm theo đó là một dự thảo đã  thông qua của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, xác định phạm vi tham gia của các Bộ, cơ quan và các tổ chức của Liên Xô, được giao phó cung cấp hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại cho Việt Nam.

Các tài liệu quy định khối lượng công việc, thời hạn và những người thực hiện, cùng dự kiến các chuyến công tác của chuyên gia Xôviết tại Hà Nội, cũng như việc tiếp nhận chuyên gia Việt Nam tại Liên Xô.

Tại lễ bàn giao các tài liệu, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov bày tỏ tin tưởng rằng, tài liệu lịch sử này là một quan tâm lớn đối với những người bạn Việt Nam, "thêm một dấu hiệu mạnh mẽ của tình bạn không thể phá vỡ của chúng ta, luôn giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là trong việc xây dựng và bảo tồn địa điểm thiêng liêng của Việt Nam - lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Theo Sputnik