Ngành Tuyên giáo Nghệ An: Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, từ làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như nhận diện những âm mưu, phương thức, thủ đoạn "diễn biến hòa bình"...

Để ngày càng nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như: Tham mưu chỉ đạo cấp ủy đảng các cấp đổi mới việc tổ chức triển khai, quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng nhiều hình thức, như tổ chức hội nghị trực tuyến từ tỉnh về tận cơ sở, viết bài thu hoạch sau khi tiếp thu nghị quyết; quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, thông qua tổ chức thao giảng theo cụm, tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi, nhân rộng việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy và quản lý các lớp học để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ngành Tuyên giáo Nghệ An: Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe giới thiệu truyền thống của ngành Tuyên giáo Nghệ An. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập và phát hành cuốn sách “Nhận diện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; nhận thức về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp tỉnh "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở địa bàn tỉnh Nghệ An". Hiện nay đang biên tập, chuẩn bị xuất bản cuốn sách "Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An" để trang bị luận cứ về lý luận, thực tiễn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm "cẩm nang" cho cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong việc chỉ đạo, triển khai công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây các cơ quan báo chí của tỉnh, đặc biệt là Báo Nghệ An đã mở chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hàng trăm phóng sự, tin bài viết chuyên sâu về nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời, chủ động lồng ghép các nội dung tuyên truyền phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" vào các buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng, hội nghị chuyên đề của các ngành, các cấp để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trước những sự kiện chính trị lớn của tỉnh, của đất nước, như đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là một số vụ việc phức tạp, nhạy cảm tác động đến tư tưởng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan chức năng cung cấp thông tin chính thống sớm nhất, như tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, tổ chức họp báo, thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, loa truyền thanh cơ sở... Thực tiễn đã chứng minh, trước những vấn đề bức xúc về tư tưởng, dù độ phức tạp của sự việc đến đâu, nếu thực hiện công tác thông tin chính thống kịp thời, đúng đắn, làm tốt định hướng dư luận, thì sự việc sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa, bức xúc trong xã hội sẽ được giải tỏa, nhất là không còn cơ hội để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc, bịa đặt chống phá.

Ngành Tuyên giáo Nghệ An: Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh minh họa: Quang An

Hàng năm, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn một cách trang trọng, thiết thực, ý nghĩa gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo công tác tu bổ, xây dựng, trùng tu các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn, như các di tích gắn với cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, Di tích Truông Bồn, Di tích hang Hỏa Tiễn, Mốc đường mòn Hồ Chí Minh, Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh..., góp phần tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Xô viết anh hùng.

Đặc biệt, trong 5 năm qua đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn tỉnh, xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu có sức lan tỏa trong xã hội; cấp ủy các cấp đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí, chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao, với tình hình địa phương, đơn vị.

Các chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được niêm yết công khai ở những vị trí trang trọng, dễ thấy tại trụ sở cơ quan, đơn vị để mọi người học tập. Gắn công tác tự phê bình, phê bình cuối năm với việc kiểm điểm khắc phục, uốn nắn các hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân đã được chỉ ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) một cách nghiêm túc, chặt chẽ.

Ngành Tuyên giáo Nghệ An: Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng ảnh 3
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao thưởng các tác phẩm xuất sắc về chủ đề học tập và làm theo Bác. Ảnh tư liệu: Đào Tuấn

Công tác cung cấp thông tin và nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Thông qua Hội nghị báo cáo viên hàng tháng từ cấp tỉnh đến cơ sở, bản thông báo nội bộ của cấp ủy, duy trì hoạt động thường xuyên Câu lạc bộ thời sự cấp huyện, từ đó kịp thời đưa thông tin đến cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân những vấn đề được dư luận quan tâm. Đồng thời, tổ chức những buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề về âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch... Việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được Ban Tuyên giáo các cấp thực hiện thường xuyên, có chất lượng thông qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Hàng tuần, hàng tháng, Ban Tuyên giáo các cấp nắm tình hình và báo cáo thường trực cấp ủy, hoặc báo cáo đột xuất khi có vấn đề nảy sinh. Qua đó, phản ánh khá kịp thời tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp xã hội và dự báo tình hình dư luận trước các sự kiện, hiện tượng, vấn đề xã hội, đặc biệt là các vấn đề dư luận quan tâm... Đây là một kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời vào cuộc giải quyết, điều chỉnh các vấn đề thực tiễn đặt ra, tránh kẻ xấu lợi dụng chống phá.

Từ làm tốt công tác tư tưởng, chính trị trong thời gian qua, đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như nhận diện những âm mưu, phương thức, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức cảnh giác, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của kẻ xấu, góp phần tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ngay từ cấp cơ sở, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tin tưởng, đồng hành dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra./.

Tin mới

 Huy Hoàng xin từ chức HLV trưởng SLNA

Huy Hoàng xin từ chức HLV trưởng SLNA

(Baonghean.vn) -Sau chuỗi thành tích thi đấu bết bát đã qua, HLV Huy Hoàng đã xin từ chức.Phan Như Thuật tạm thời được bổ nhiệm lên vị trí huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An.
Nông dân Nghệ An phấn khởi vì hành hoa được giá

Nông dân Nghệ An phấn khởi vì hành hoa được giá

(Baonghean.vn) - Những ngày nắng nóng vừa qua, vùng chuyên canh rau màu ở huyện Quỳnh Lưu vẫn đảm bảo cung cấp ra thị trường hàng chục tấn mỗi ngày. Đặc biệt, ở thời điểm này nông dân rất phấn khởi vì hành hoa được giá...
HLV Phạm Minh Đức nhận nhiệm vụ giải cứu SHB.ĐN.

Phạm Minh Đức, ‘Mourinho Việt Nam’ nhận nhiệm vụ cứu SHB Đà Nẵng; HLV Hoàng Anh Tuấn làm điều bất ngờ với trung vệ cao 1m92 của U17 Việt Nam

(Baonghean.vn) -  CLB SHB Đà Nẵng đã quyết định chia tay ông Phan Thanh Hùng và bổ nhiệm HLV Phạm Minh Đức;  Đinh Quang Kiệt đã được HLV Hoàng Anh Tuấn thử nghiệm ở vị trí tiền đạo cho U17 Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An còn một số bất cập về thiết kế kỹ thuật cần được tháo gỡ

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An còn một số bất cập về thiết kế kỹ thuật cần được tháo gỡ

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 6 (Bộ GTVT), các nhà đầu tư, nhà thầu cũng như các địa phương có đường bộ cao tốc chạy qua, việc GPMB đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm vướng mắc, trong đó có những ách yếu liên quan đến thiết kế kỹ thuật công trình.
Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 2/6

Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 2/6

(Baonghean.vn) - Quốc hội khoá XV thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm; Chủ tịch UBND tỉnh thăm, làm việc tại thị xã Hoàng Mai… Đây là những nội dung đáng chú ý ngày 2/6 đăng trên baonghean.vn.
Làm rõ kiến nghị của cử tri về xây dựng cầu sông Giăng và tuyến đường chợ Chùa tại huyện Thanh Chương

Làm rõ kiến nghị của cử tri về xây dựng cầu sông Giăng và tuyến đường chợ Chùa tại huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tiếp xúc cử tri vùng Cát Ngạn (huyện Thanh Chương), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đã trả lời, làm rõ kiến nghị của cử tri về xây dựng cầu cứng sông Giăng và nâng cấp tuyến đường từ chợ Chùa (xã Phong Thịnh) đi xã Thanh Đức.
Đọc truyện đêm khuya: Quân khu Nam Đồng - Phần XIII: Ghen 1

Đọc truyện đêm khuya: Quân khu Nam Đồng - Phần XIII: Ghen 1

(Baonghean.vn) - Chắc hẳn ai đã từng yêu đều biết cảm xúc ghen tuông mang đến cho người trong cuộc cảm xúc như thế nào. Trong chương trình đêm nay, hãy cùng lắng nghe để xem các nhân vật trong "Quân khu Nam Đồng" đối diện với tình huống được xem như gia vị của tình yêu như thế nào.
Cử tri đề nghị sớm có chính sách hỗ trợ 12 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Tương Dương

Cử tri đề nghị sớm có chính sách hỗ trợ 12 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 2/6, tại xã Lượng Minh (Tương Dương), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã: Lượng Minh, Xá Lượng và Yên Na. Đây là hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Giới thiệu 75 bức tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

Giới thiệu 75 bức tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

(Baonghean.vn) - Mỗi tác phẩm tranh cổ động là một thông điệp tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản

(Baonghean.vn) - Chiều 2/6, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và các tổ chức thành viên do đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567).
Đại hội Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á đã diễn ra thành công. Ảnh: BAB

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á: Chăm lo tốt đời sống người lao động để phát triển bền vững

(Baonghean.vn) - Không chỉ kiên tâm với triết lý kinh doanh luôn hướng tới mục tiêu Vì hạnh phúc đích thực của con người, mà bằng nỗ lực của tổ chức Công đoàn cơ sở, các cán bộ, nhân viên, người lao động của BAC A BANK cũng luôn được hưởng những chính sách phúc lợi toàn diện và thiết thực.