#ngày công

4 kết quả

Làm thủy lợi kết hợp chỉnh trang, xây dựng NTM

Làm thủy lợi kết hợp chỉnh trang, xây dựng NTM

(Baonghean.vn) - Cùng với triển khai sản xuất vụ xuân, huyện Thanh Chương tổ chức đợt cao điểm toàn dân ra quân làm thủy lợi từ 1- 31/12 với các nhiệm vụ trọng tâm là: tu sửa, nạo vét  kênh mương, hồ đập, các công trình bị hư hỏng do bão lụt. Đào đắp mở rộng nắn chỉnh hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng.