#ngày khai giảng

4 kết quả

Bài phát biểu xúc động của Thủ tướng trong ngày khai giảng

Bài phát biểu xúc động của Thủ tướng trong ngày khai giảng

“Người khuyết tật không chỉ đơn thuần là đối tượng chính sách mà còn là nguồn lực phát triển đất nước khi chúng ta bước vào kỷ nguyên trí tuệ. Tôi đã rất xúc động khi đọc được câu chuyện của cô Nguyễn Thúy Ngà, thầy Phạm Đình Thắng, dù khiếm thị nhưng vẫn tận tình dạy dỗ học trò. Thầy chính là một Lục Vân Tiên thời nay”...