Nghệ An: 500 doanh nghiệp tham gia đối thoại với cơ quan Thuế

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Cục Thuế đã đối thoại doanh nghiệp, giải đáp các vướng mắc về thuế, thủ tục hành chính thuế của doanh nghiệp.

Sáng 22/11, Cục Thuế Nghệ An phối hợp với Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam VCCI - chi nhánh Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và tập huấn về chính sách Thuế cho các doanh nghiệp thuộc Cục Thuế quản lý. 

Đồng chí Hà Lê Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có đại diện của gần 500 doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Phú Hương

Tại hội nghị, các doanh nghiệp tham gia đã được tập huấn chính sách thuế mới và thủ tục hành chính thuế mới, mục đích nhằm giúp các doanh nghiệp nghiên cứu và điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp.

Các nội dung cụ thể được phổ biến gồm: Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 8 Thông tư số 195/2015/TT- BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 điều 12 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT- BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đại diện VCCI chi nhánh Nghệ An thông tin sơ bộ về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan Thuế. Ảnh: Phú Hương

Trong đó có một số vấn đề sửa đổi đáng chú ý như: Thời gian Cục Thuế cập nhật, hạch toán đầy đủ các Quyết định hoàn thuế, Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước vào Hệ thống ứng dụng quản lý thuế; thời hạn hoàn thuế cho người nộp thuế; điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với người nộp thuế...

Lãnh đạo Cục Thuế cũng đã đối thoại doanh nghiệp, giải đáp các vướng mắc về thuế, thủ tục hành chính thuế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nêu thắc mắc tại hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Lê Dũng nêu rõ: Để có thể tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế, cả cơ quan thuế và doanh nghiệp cần nắm bắt kịp thời về các chính sách thuế. Thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường đối thoại, trao đổi nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thu nộp thuế.

Phú Hương