Nghệ An: Bổ nhiệm lãnh đạo 10 Trung tâm Y tế các huyện, thị

(Baonghean.vn) - Trong tuần này, Sở Y tế Nghệ An lần lượt trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Giám đốc, Phó Giám đốc 10 Trung tâm Y tế 10 huyện, thị sau khi sáp nhập.

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn. Ảnh: Thu Hiền.

Tính đến thời điểm này, Sở Y tế Nghệ An đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế cho 9/10 trung tâm y tế huyện, thị sau khi sáp nhập Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế huyện.

Theo đó, Bác sỹ Nguyễn Thị Hương  - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn; các bác sỹ Phan Thế Hưng, Nguyễn Văn Canh, Trần Văn Cửu, Nguyễn Viết Dũng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn.

Bác sỹ Vy Xuân Chiến - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tương Dương; các bác sỹ Trần Quốc Thành, Phạm Quốc Dương, Trần Văn Công giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tương Dương.

Bác sỹ Sầm Văn Hải - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn; các bác sĩ Moong Thị Thắm, Kha Văn Khăm, Lương Văn Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn.

Bác sỹ Nguyễn Đình Thanh - nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên; các bác sĩ Nguyễn Quang Hưng, Hồ Thanh Lâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên.

Bác sĩ CKII Đậu Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Y tế trao quyết định cho Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Huyện Kỳ Sơn. Ảnh Thu Hiền.

Bác sỹ Đặng Tân Minh nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Châu được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu; các bác sỹ Hủn Vi Trường, Vi Văn Thắng, Lô Thanh Quý và dược sĩ Hoàng Anh Hiệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu.

Bác sỹ Trần Văn Thế nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Cửa Lò được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế  thị xã Cửa Lò; các bác sỹ Đinh Tiến Đức, Hoàng Khắc Tú giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò.

Bác sỹ Thái Hải Đăng nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Kỳ được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ; các bác sỹ Trương Văn Đức, Nguyễn Viết Xuân, Hoàng Văn Sầm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ.

Bác sỹ Lang Văn Thái nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Phong; các bác sỹ Kim Ban Hoài, Lô Văn Thoàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.

Bác sỹ Thái Phan Ất nguyên Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu được bổ nhiệm giữ chức vũ Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp; các bác sỹ Phạm Đình Luyện, Vũ Duy Mạng, Vi Văn Sơn và Nguyễn Doãn Phú giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp.

Thực hiện chủ trương của Bộ Y tế và UBND tỉnh Nghệ An trong việc thành lập Trung tâm y tế huyện 2 chức năng trên cơ sở sáp nhập Trung tâm y tế huyện với các bệnh viện hạng 3 trên địa bàn huyện, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc sáp nhập. Đây là bước tiến mới của ngành y tế trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, tinh giảm biên chế, giảm chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc khám, chữa bệnh. 


Thu Hiền - Phan Giang