Nghệ An: Cải cách tạo dựng nền hành chính đổi mới

Phạm Bằng

(Baonghean.vn) - Xác định cải cách hành chính là 1 trong 3 mũi đột phá nhằm tạo động lực đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp mạnh mẽ. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

TRIỂN KHAI MỘT CÁCH MẠNH MẼ, QUYẾT LIỆT

Phải khẳng định rằng, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Cơ chế chính sách tiếp tục được hoàn thiện.

Thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí giao dịch. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp được nâng lên. Tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Chất lượng, tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên.

Nghệ An: Cải cách tạo dựng nền hành chính đổi mới ảnh 1
Lãnh đạo UBND tỉnh đến thăm, kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, tháng 10/2020. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC vẫn còn những tồn tại, hạn chế, vẫn là “nút thắt”, “điểm nghẽn” cản trở quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, ngay trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định 1 trong 3 mũi đột phá cho nhiệm kỳ 2020-2025 chính là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Bước sang năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhiều nghị quyết của Tỉnh ủy đã được ban hành làm cơ sở để UBND tỉnh triển khai. Việc xem xét cho ý kiến đối với CCHC được duy trì thường xuyên trong các phiên họp của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tại các kỳ họp HĐND tỉnh hàng năm.

“Ngay từ những ngày đầu năm 2021, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC năm 2020 và thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Bên cạnh đó, các sở, ngành, UBND cấp huyện đã ký cam kết với UBND tỉnh về thực hiện các nội dung trọng tâm CCHC tỉnh năm 2021”.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý

Nghệ An: Cải cách tạo dựng nền hành chính đổi mới ảnh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ triển khai dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn (Nghi Lộc), tháng 3/2021. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, ở đâu người đứng đầu quyết tâm, quyết liệt, thì ở đó công tác quản lý, điều hành đạt hiệu quả cao. Vì thế, UBND tỉnh đã chọn năm 2021 là năm đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

“Các cấp, ngành phải  tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền, khắc phục các tồn tại, hạn chế về việc tác nghiệp trên hệ thống một cửa điện tử, công khai đầy đủ, đúng quy định các TTHC và kết quả giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện và giám sát… Qua đó, xóa bỏ được thông tin dư luận “tỉnh mở, sở thắt” tồn tại lâu nay”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH
CÓ NHIỀU ĐỔI MỚI

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ nên công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt được những kết quả tích cực. Đã có nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh rà soát cắt giảm thời gian giải quyết 234 TTHC, tổng thời gian được cắt giảm là 1.447 ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ qua Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh đảm bảo minh bạch, rõ ràng, đúng hẹn, bước đầu được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao. Hiện tại đã có 18 sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 3 cơ quan chuyên môn ngành dọc đóng trên địa bàn với 1.326 thủ tục hành chính được tiếp nhận tại trung tâm.

Nghệ An: Cải cách tạo dựng nền hành chính đổi mới ảnh 3
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên hệ thống dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã giúp quá trình giải quyết TTHC xuyên suốt, nhất quán, chính xác số hóa các thủ tục, hồ sơ, đảm bảo các yêu cầu trong quản lý, điều hành hoạt động trung tâm, thuận lợi cho việc tra cứu thông tin. Cung cấp, mở rộng các kênh giao tiếp, các bước tiếp nhận, chuyển giao, xử lý hồ sơ tại các bộ phận nhằm minh bạch hóa công tác giải quyết TTHC, thuận lợi cho cán bộ giải quyết TTHC và tổ chức, cá nhân. Công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của tỉnh trong thời gian qua cũng được thực hiện đúng quy định. Đến thời điểm này, 100% đơn vị sự nghiệp công lập đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Ngay từ đầu năm, tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, qua kiểm tra, ngay từ đầu năm các cơ quan, đơn vị đã có quan tâm phổ biến, quán triệt, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Một số cơ quan, đơn vị đã ban hành văn bản cụ thể hóa quy định của cấp trên như kế hoạch thực hiện, thành lập các đoàn kiểm tra; xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc. Tỉnh cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Hiện nay, hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp 549 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 506 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Nhờ đó, chỉ số CCHC năm 2020 của tỉnh đạt 85,28 điểm, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 6 bậc so với năm 2019.

Nghệ An: Cải cách tạo dựng nền hành chính đổi mới ảnh 4
Cán bộ Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ phận một cửa phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Hiện UBND tỉnh đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu là nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, có khát vọng phát triển; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phục vụ. Trọng tâm CCHC trong giai đoạn 2021-2030 là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Tin mới

Làm bật lên mầm xanh trên đất hoang

Làm bật lên mầm xanh trên đất hoang

(Baonghean.vn) - Những năm 2020 trở về trước, toàn thị xã Cửa Lò có khoảng 33ha đất bỏ hoang, tập trung ở các phường Nghi Hoà, Nghi Hương… Sau 2 năm vận động nhân dân bám ruộng, kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, những cánh đồng hoang hóa, cỏ dại và năn lác cao quá đầu người nay thành những trang trại trù phú, những cánh đồng ngô, đồng dưa cho thu nhập cao.
Bỏ quên, không chịu dùng nhân tài ngoài Đảng là biểu hiện của căn bệnh hẹp hòi

Bỏ quên, không chịu dùng nhân tài ngoài Đảng là biểu hiện của căn bệnh hẹp hòi

(Baonghean.vn) - Kể chuyện về Bác Hồ,  Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trích dẫn tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Người. Theo đó, một trong ba căn bệnh được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra là bệnh hẹp hòi. Đây là bệnh về dùng người, không chịu dùng người tài giỏi, không dùng người cương trực thẳng thắn, chỉ thích dùng người theo "cánh hẩu" với nhau. Bệnh hẹp hòi tạo nên tình trạng bỏ quên, không chịu dùng những nhân tài ngoài Đảng.
Nhạc sĩ

Đất và người Nghệ An đón đợi 'đi' vào những giai điệu quê hương tươi mới

(Baonghean.vn) -  Với mong muốn có thêm những ca khúc hay về quê hương, mới đây lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã mời Đoàn nhạc sĩ thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đi thực tế sáng tác ở một số địa điểm trong tỉnh. Với các nhạc sĩ, đây là chuyến đi mang nhiều ý nghĩa và công chúng yêu âm nhạc có thể sẽ được thưởng thức những ca khúc tươi mới đậm dấu ấn đất và người Nghệ An.
Hạ tầng cụm công nghiệp Hưng Đông - 'loay hoay' gần 2 thập kỷ

Hạ tầng cụm công nghiệp Hưng Đông - 'loay hoay' gần 2 thập kỷ

(Baonghean.vn) - Từng được kỳ vọng trở thành một cụm công nghiệp hiện đại, là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc đô thị Vinh; thế nhưng, đến nay sau gần 20 năm  triển khai xây dựng, Dự án Cụm công nghiệp nhỏ tại xã Hưng Đông vẫn chưa thể hoàn thành.
Đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho công nhân

Đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho công nhân

(Baonghean.vn) - Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà là một trong những chính sách tạo động lực tiếp sức cho người lao động trở lại nhà máy, xí nghiệp sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đến nay, tỉ lệ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động ở Nghệ An vẫn đạt thấp. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời ngày hôm nay có cuộc trao đổi với ông Vi Ngọc Quỳnh - PGĐ Sở Lao động TB&XH để bạn đọc rõ hơn về vấn đề này.
'Tự bắn vào lá phổi của mình', châu Âu khó 'kề vai' với Mỹ trong trừng phạt Nga

'Tự bắn vào lá phổi của mình', châu Âu khó 'kề vai' với Mỹ trong trừng phạt Nga

(Baonghean.vn) - Cục diện xung đột Nga-Ukraine đã có nhiều thay đổi so với 6 tháng trước. Mỹ vẫn dựa vào các đồng minh châu Âu để tung ra các đòn trừng phạt mạnh mẽ với Nga. Thế nhưng, sự "kề vai sát cánh" của châu Âu giờ đây đang đặt một dấu chấm hỏi lớn, bởi dừng lại hay bước tiếp vô thời hạn, rất khó để trả lời.
Việt Nam 'sẩy chân' chung kết U16 Đông Nam Á; Bình Định sắp mua Đặng Văn Lâm

Việt Nam 'sẩy chân' chung kết U16 Đông Nam Á; Bình Định sắp mua Đặng Văn Lâm

(Baonghean.vn)-Tối 12/8, bàn thắng duy nhất của Rizky Kafiatur giúp U16 Indonesia đánh bại U16 Việt Nam 1-0 để lần đầu nâng cao chức vô địch giải Đông Nam Á; HLV Nguyễn Đức Thắng xác nhận với báo chí thương vụ bom tấn mang tên Đặng Văn Lâm đang về Việt Nam làm việc trực tiếp với CLB Bình Định; Đổi lịch khai mạc World Cup 2022... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Thông tin nổi bật ngày 12/8

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/8

(Baonghean.vn) - Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An; Nghệ An đốc thúc và yêu cầu ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Rằm tháng Bảy hướng về tổ tiên, nguồn cội… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 12/8.
Từ chuyện trở về của anh Liễu

Từ chuyện trở về của anh Liễu

(Baonghean.vn) - Thế là anh Vi Văn Liễu đã tìm về được với gia đình ở xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Mấy hôm nay chuyện này được đem ra bàn tán râm ran khắp các làng trên, bản dưới.
Trung ương Đoàn đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong thực hiện công tác thanh niên

Trung ương Đoàn đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong thực hiện công tác thanh niên

(Baonghean.vn) - Chiều 12/8, Đoàn giám sát do Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Vinamilk nhận giải phát triển bền vững 2022

Vinamilk nhận giải phát triển bền vững 2022

(Baonghean.vn) - Ngày 10/8/2022, tại sự kiện công bố TOP 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2022 (TOP 50 Corporate Sustainability Awards - CSA) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, Công ty Vinamilk đã được vinh danh Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu thuộc khối doanh nghiệp niêm yết.