Nghệ An: Cải cách tạo dựng nền hành chính đổi mới

Phạm Bằng

(Baonghean.vn) - Xác định cải cách hành chính là 1 trong 3 mũi đột phá nhằm tạo động lực đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp mạnh mẽ. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

TRIỂN KHAI MỘT CÁCH MẠNH MẼ, QUYẾT LIỆT

Phải khẳng định rằng, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Cơ chế chính sách tiếp tục được hoàn thiện.

Thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí giao dịch. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp được nâng lên. Tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Chất lượng, tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên.

Nghệ An: Cải cách tạo dựng nền hành chính đổi mới ảnh 1
Lãnh đạo UBND tỉnh đến thăm, kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, tháng 10/2020. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC vẫn còn những tồn tại, hạn chế, vẫn là “nút thắt”, “điểm nghẽn” cản trở quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, ngay trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định 1 trong 3 mũi đột phá cho nhiệm kỳ 2020-2025 chính là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Bước sang năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhiều nghị quyết của Tỉnh ủy đã được ban hành làm cơ sở để UBND tỉnh triển khai. Việc xem xét cho ý kiến đối với CCHC được duy trì thường xuyên trong các phiên họp của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tại các kỳ họp HĐND tỉnh hàng năm.

“Ngay từ những ngày đầu năm 2021, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC năm 2020 và thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Bên cạnh đó, các sở, ngành, UBND cấp huyện đã ký cam kết với UBND tỉnh về thực hiện các nội dung trọng tâm CCHC tỉnh năm 2021”.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý

Nghệ An: Cải cách tạo dựng nền hành chính đổi mới ảnh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ triển khai dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn (Nghi Lộc), tháng 3/2021. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, ở đâu người đứng đầu quyết tâm, quyết liệt, thì ở đó công tác quản lý, điều hành đạt hiệu quả cao. Vì thế, UBND tỉnh đã chọn năm 2021 là năm đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

“Các cấp, ngành phải  tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền, khắc phục các tồn tại, hạn chế về việc tác nghiệp trên hệ thống một cửa điện tử, công khai đầy đủ, đúng quy định các TTHC và kết quả giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện và giám sát… Qua đó, xóa bỏ được thông tin dư luận “tỉnh mở, sở thắt” tồn tại lâu nay”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH
CÓ NHIỀU ĐỔI MỚI

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ nên công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt được những kết quả tích cực. Đã có nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh rà soát cắt giảm thời gian giải quyết 234 TTHC, tổng thời gian được cắt giảm là 1.447 ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ qua Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh đảm bảo minh bạch, rõ ràng, đúng hẹn, bước đầu được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao. Hiện tại đã có 18 sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 3 cơ quan chuyên môn ngành dọc đóng trên địa bàn với 1.326 thủ tục hành chính được tiếp nhận tại trung tâm.

Nghệ An: Cải cách tạo dựng nền hành chính đổi mới ảnh 3
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên hệ thống dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã giúp quá trình giải quyết TTHC xuyên suốt, nhất quán, chính xác số hóa các thủ tục, hồ sơ, đảm bảo các yêu cầu trong quản lý, điều hành hoạt động trung tâm, thuận lợi cho việc tra cứu thông tin. Cung cấp, mở rộng các kênh giao tiếp, các bước tiếp nhận, chuyển giao, xử lý hồ sơ tại các bộ phận nhằm minh bạch hóa công tác giải quyết TTHC, thuận lợi cho cán bộ giải quyết TTHC và tổ chức, cá nhân. Công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của tỉnh trong thời gian qua cũng được thực hiện đúng quy định. Đến thời điểm này, 100% đơn vị sự nghiệp công lập đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Ngay từ đầu năm, tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, qua kiểm tra, ngay từ đầu năm các cơ quan, đơn vị đã có quan tâm phổ biến, quán triệt, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Một số cơ quan, đơn vị đã ban hành văn bản cụ thể hóa quy định của cấp trên như kế hoạch thực hiện, thành lập các đoàn kiểm tra; xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc. Tỉnh cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Hiện nay, hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp 549 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 506 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Nhờ đó, chỉ số CCHC năm 2020 của tỉnh đạt 85,28 điểm, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 6 bậc so với năm 2019.

Nghệ An: Cải cách tạo dựng nền hành chính đổi mới ảnh 4
Cán bộ Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ phận một cửa phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Hiện UBND tỉnh đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu là nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, có khát vọng phát triển; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phục vụ. Trọng tâm CCHC trong giai đoạn 2021-2030 là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Tin mới

Kết quả U19 Việt Nam 4-0 U19 Brunei: Chiến thắng chưa trọn vẹn; Thanh Hóa FC làm cuộc cách mạng tại V.League

Kết quả U19 Việt Nam 4-0 U19 Brunei: Chiến thắng chưa trọn vẹn; Thanh Hóa FC làm cuộc cách mạng tại V.League

(Baonghean.vn) - Đội hình dự bị của U19 Việt Nam dù thắng 4-0 trước U19 Brunei nhưng lối chơi chưa nhuyễn, cộng thêm việc thủ môn bị đuổi khiến kết quả này trở nên chưa trọn vẹn trong mắt người hâm mộ; Thanh Hóa FC đang khiến nhiều người bất ngờ về nỗ lực thay đổi tư duy quản trị và định hướng phát triển thương mại cũng như hình ảnh của đội bóng.
hoa cúc biển

Nâng tầm du lịch biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng phát triển du lịch, và để khai thác tối đa lợi thế đó, thị xã Cửa Lò đã ưu tiên bố trí các nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị du lịch biển. Một Cửa Lò hiện đại, thân thiện, hấp dẫn với đa dạng các sản phẩm du lịch đã hình thành, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tắm biển.
Tản văn: Ngày mùa nhớ cái sân kho

Tản văn hay: Ngày mùa nhớ cái sân kho

(Baonghean.vn) - Các bạn thân mến! Đinh Quốc Việt là một cây bút sinh năm 1970, hiện làm việc trong lực lượng phòng không không quân. Anh yêu văn chương và thích ghi chép lại những cảm xúc hàng ngày, chính bởi thế mà anh đã chọn tản văn như một người bạn để giãi bày. Trong chương trình đêm nay, xin giới thiệu cùng các bạn tản văn “Ngày mùa nhớ cái sân kho” của Đinh Quốc Việt, một tác phẩm nhỏ nhắn, bình dị mà thấm đẫm cảm xúc riêng tư của tác giả.
Thông tin nổi bật ngày 6/7

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/7

(Baonghean.vn) - Hơn 36.000 thí sinh của tỉnh Nghệ An làm thủ tục để bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT; 6 tháng đầu năm Nghệ An đón hơn 4 triệu lượt khách du lịch; Chủ động phòng, chống cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ"; Lượng hành khách tại Sân bay Vinh 6 tháng đầu năm 2022 vượt cả năm 2021… là những thông tin nổi bật ngày 6/7.
Chương trình 'Mua đồ uống TH – Trúng hơn 600.000 giải thưởng'

'Mua đồ uống TH – Trúng hơn 600.000 giải thưởng' tìm ra những chủ nhân đầu tiên của giải thẻ BAC A BANK 100 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Chương trình khuyến mại “Mua đồ uống TH – Trúng hơn 600.000 giải thưởng” đã đi được 1/3 chặng đường. Qua từng tuần, chương trình đã tìm thấy chủ nhân của 10 giải Đặc biệt, giải Nhất – thẻ BAC A BANK, mỗi thẻ trị giá 100 triệu đồng và 50 triệu đồng.
Chị Hiền hâm mộ bóng đá và yêu mến các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, nhất là Công Phượng. Ảnh: Huy Thư

Nghị lực của người phụ nữ tàn tật đam mê hội họa

(Baonghean.vn) - Mặc dù tàn tật, chân tay co quắp, di chuyển khó khăn, nhưng chị Trần Thị Hiền (40 tuổi) ở xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương vẫn lạc quan, chăm chỉ lao động để sáng tạo những tác phẩm hội họa đẹp mắt, hấp dẫn. Tấm gương vượt lên nghịch cảnh của chị khiến nhiều người phải cảm phục.
Đại án nâng giá kit test Covid-19 lên phim

Đại án nâng giá kit test Covid-19 lên phim

“Đấu trí” là một dự án phim đặc biệt lấy cảm hứng từ những sự kiện mang tính thời sự, những đại án tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu sinh phẩm y tế, phơi bày nhiều mưu mô thủ đoạn, những hoạt động ngầm của nhóm tội phạm “cổ cồn trắng”, những liên minh lợi ích giữa doanh nghiệp và quan chức. Phim do VFC sản xuất chính thức lên sóng vào 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV1 từ 18/7/2022.
Khủng hoảng khí đốt dẫn đến kỷ nguyên đối đầu mới giữa các cường quốc

Khủng hoảng khí đốt dẫn đến kỷ nguyên đối đầu mới giữa các cường quốc

(Baonghean.vn) - Khí đốt tự nhiên hiện đã trở thành mặt hàng phổ biến nhất thế giới và là tác động chính gây ra lạm phát toàn cầu. Theo các tác giả của một bài báo đăng trên Bloomberg, một kỷ nguyên đối đầu gay gắt mới giữa các cường quốc đang đến gần, khi nguồn nhiên liệu xanh hiện không đủ cho tất cả mọi người giờ đây sẽ xác định vị thế địa chính trị.
‘Đánh thức’ kinh tế đêm ở thành phố Vinh

‘Đánh thức’ kinh tế đêm ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sau gần 3 tháng khai trương, đi vào vận hành, mỗi đêm hoạt động, phố đi bộ Vinh thu hút từ 15.000-20.000 người tham gia. Theo đánh giá ban đầu, phố đi bộ Vinh với nhiều hoạt động đặc trưng như: âm nhạc đường phố, dân vũ, các trò chơi dành cho giới trẻ… đang tạo nên sức hấp dẫn, cuốn hút riêng. Bên cạnh đó, những hoạt động kinh doanh trên phố đi bộ cũng đang được thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế đêm cho thành phố…
Nội vụ

Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 6/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Lỗ hổng trong quản lý rừng phòng hộ - Kỳ 1: Phòng hộ bằng dứa, sắn và mía

Lỗ hổng trong quản lý rừng phòng hộ - Kỳ 1: Phòng hộ bằng dứa, sắn và mía

(Baonghean.vn) -  Là cánh rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Nghệ An, nhưng từ nhiều năm nay, người dân ở thị xã Hoàng Mai và Quỳnh Lưu vẫn tự ý công khai chặt phá rừng phòng hộ. Không những thế, người dân còn làm trang trại chăn nuôi quy mô lớn, dựng nhà kiên cố ngay giữa rừng. Đó là thực trạng đang xảy ra ở những cánh rừng do Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Nghệ An quản lý.
Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2022

Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2022

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 7/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền, làm lan toả sâu sắc nội dung và kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm.
Văn Trường

Chủ động phòng, chống cháy rừng theo phương châm '4 tại chỗ'

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, Nghệ An đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhiều nơi đang có dự báo cháy rừng cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Để ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra cháy rừng, lực lượng chức kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng chủ động phòng, chống cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ".