Nghệ An chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, bình ổn thị trường

Việt Phương (tổng hợp)

(Baonghean.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 1804/UBND-KT ngày 21/3/2022 yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Có phương án dự trữ xăng, dầu cho hệ thống phân phối

Hoạt động này nhằm đảm bảo duy trì việc cung ứng, bình ổn thị trường mặt hàng xăng dầu trong nước thời gian tới. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp ngày 08 tháng 2 năm 2022; Chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công điện số 517/CĐ-BCT ngày 28/01/2022, cuộc họp về đảm bảo nguồn cung xăng dầu ngày 09/02/2022, Công văn số 593/BCT-TTTN ngày 10/02/2022 và các văn bản liên quan của Bộ Công Thương về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu và chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp có liên quan theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo trong trường hợp có biến động bất thường xảy ra; Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Nghệ An chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, bình ổn thị trường ảnh 1
UBND tỉnh yêu cầu các đại lý xăng dầu chủ động nguồn hàng cung ứng thị trường. Ảnh: TH

Sở Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn chủ động khai thác nguồn cung ứng xăng dầu, có phương án, kế hoạch dự trữ xăng, dầu cho hệ thống phân phối trong thời gian tới; Dự trữ, cung ứng kịp thời theo tiến độ và kế hoạch cho các thương nhân nhượng quyền, tổng đại lý, đại lý, đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Chia sẻ nguồn cung, điều chỉnh chiết khấu một cách hợp lý để bảo đảm không gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh; duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; cung cấp đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo các thương nhân kinh doanh có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn chủ động có phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu, chủ động có phương án sắp xếp, luân chuyển nguồn lao động phù hợp do lây nhiễm COVID-19 hoặc trong các trường hợp bất khả kháng khác để duy trì hoạt động tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cung ứng kịp thời, đầy đủ xăng dầu; Triển khai ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 26 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Khoản 21, Điều 1, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu

Tại Công văn 1804 ngày 21/3, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trong đó, đặc biệt lưu ý Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc Công điện và các chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản liên quan của Bộ Công Thương về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu và chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán,... Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhất là các hành vi găm hàng, vi phạm về giá, tự ý ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương và các hành vi khác. Tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng và phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng khác tại địa phương để kịp thời kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kể cả áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định, đồng thời giám sát chặt chẽ các cửa hàng xăng dầu đã bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận.

Người dân đổ xô đi đổ xăng trước thời điểm giá xăng dầu hiện chạm ngưỡng gần 30.000 đồng/lít. Ảnh tư liệu Q.A
Người dân đổ xô đi đổ xăng trước thời điểm giá xăng dầu hiện chạm ngưỡng gần 30.000 đồng/lít. Ảnh tư liệu: Q.A
Lực lượng quản lý thị trường phối hợp với địa phương yêu cầu các thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn triển khai ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động buôn bán, kinh doanh trái phép mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới.

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã phải phối hợp với Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các văn bản liên quan của Bộ Công Thương về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu và chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu. Tăng cường công tác nắm bắt thông tin và giám sát chặt chẽ việc bán hàng của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, nhất là việc mở, đóng cửa hàng xăng dầu theo thời gian bán hàng đã đăng ký với Sở Công Thương và trước chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tự ý ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận, làm gián đoạn và đứt gãy hoạt động cung ứng trên địa bàn.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch cung ứng xăng dầu. Ảnh TH
Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch cung ứng xăng dầu. Ảnh: TH

Phối hợp với Cục Quản lý thị trường kịp thời yêu cầu các thương nhân có cửa hàng bán lẻ trên địa bàn triển khai ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Kịp thời phát hiện và cung cấp thông tin các trường họp có dấu hiệu vi phạm, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu nhất là các hành vi găm hàng, tự ý ngừng bán hàng.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về chất lượng, đo lường trong kinh doanh xăng dầu; Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí phối họp với cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn thông tin đầy đủ và kịp thời đến người tiêu dùng về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền khuyến khích doanh nghiệp và người dân sử dụng xăng dầu tiết kiệm, hiệu quả, góp phần ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tin mới

Đền Thánh Mẫu. Clip: Huy Thư

Khối có nhiều di tích nhất ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, khối Nam Bắc Sơn, thị trấn Nam Đàn là một trong ít khối, xóm ở Nghệ An có nhiều di tích được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia.
Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu)

Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu)

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) diễn ra rất phức tạp. Việc khai thác thậm chí có lúc công khai, thách thức chính quyền địa phương… Quá trình khai thác không chỉ làm thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng xấu đến môi trường cảnh quan, hạ tầng giao thông, mà còn gây bức xúc dư luận.
chuyển đổi số

Chuyển đổi số khi nào?

(Baonghean.vn) - Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Mỗi cá nhân, tổ chức có thể tham gia hoặc đứng ngoài quá trình đó. Nếu đứng ngoài, sẽ có khoảng cách lớn giữa các tổ chức, doanh nghiệp, lĩnh vực đã thực hiện và chưa thực hiện chuyển đổi số và khoảng cách đó sẽ dần được nới rộng theo cấp số nhân.
Cách làm hay trong thành lập công đoàn cơ sở

Cách làm hay trong thành lập công đoàn cơ sở

(Baonghean.vn) - Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là 1 trong 5 nội dung trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2022. Với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều trăn trở và tâm huyết, Công đoàn Nghệ An đã gặt hái nhiều kết quả tích cực ở nội dung này.
Doanh nghiệp vận tải lao đao giữa bão giá

Doanh nghiệp vận tải lao đao giữa bão giá

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng đã có 17 kỳ điều chỉnh, với 13 lần tăng giá, 4 lần giảm. Sau lần tăng mới nhất, giá xăng đã cán mốc 33.000 đồng/lít. Ở Nghệ An là hơn 33.000 đồng/lít. Đây là lần tăng giá thứ 7 liên tiếp, tính từ tháng 4/2022. Điều này gây áp lực không hề nhỏ lên các doanh nghiệp vận tải.
Danh tướng hai mạnh: Bài cuối: Những chiến công trở thành huyền thoại

Danh tướng Hai Mạnh: Bài cuối: Những chiến công trở thành huyền thoại

(Baonghean.vn) - Trong chương trình đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu bài 1: Lửa thử vàng - trong loạt bài 2 kỳ về Danh tướng Hai Mạnh - Đại tướng Chu Huy Mân. Đêm nay, mời quý thính giả lắng nghe bài cuối: Những chiến công trở thành huyền thoại. Là người đảng viên đầu tiên trong quân đội nhân dân Việt Nam nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, trọn một đời vì nước vì dân, Đại tướng Chu Huy Mân là một tấm gương người cộng sản chân chính, một tướng lĩnh tài ba, đức độ. Từ Việt Bắc đến đất nước Triệu Voi, rồi Tây Nguyên..., những chiến công của danh tướng Hai Mạnh mãi mãi đi vào lịch sử, tiếp nối truyền thống danh tướng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.
Thông tin nổi bật ngày 1/7

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/7

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 9; Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội liên kết cùng các tỉnh Bắc Trung Bộ phát triển du lịch; Hội nghị trực tuyến đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công từ vốn vay nước ngoài; Chương trình 'Sắc' của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh đoạt Huy chương Vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc… là những thông tin đáng chú ý trong ngày đầu tháng 7.
Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội liên kết cùng các tỉnh Bắc Trung Bộ phát triển du lịch

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội liên kết cùng các tỉnh Bắc Trung Bộ phát triển du lịch

(Baonghean.vn) - Chiều 1/7, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với UBND các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tổ chức Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Nâng tầm điểm đến”.
Mầm non

Đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non hợp đồng

(Baonghean.vn) - Cho ý kiến vào nội dung dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết 06/2018 của Chính phủ, ý kiến các đại biểu khẳng định việc ban hành Nghị quyết là cần thiết, cấp bách.
Chương trình 'Sắc' của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh đạt Huy chương Vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc

Chương trình 'Sắc' của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh đạt Huy chương Vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc

(Baonghean.vn) -  Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 được tổ chức trong sự chờ đón hân hoan của các nghệ sỹ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Năm nay Liên hoan được tổ chức tại Đắk Lắk với sự tham gia của 22 đoàn ca múa nhạc và trung tâm nghệ thuật trên cả nước. Các chương trình tham gia được đầu tư công phu, có chủ đề, chủ điểm, giàu tính nghệ thuật, mang đến cho người xem những cảm xúc khó quên.
Ảnh

3 giải pháp trọng tâm trong liên kết phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) -  Tại Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 tổ chức tại thành phố Vinh (Nghệ An), ông Trương Đức Hùng – Phó Tổng Giám đốc Điều hành Tổng công ty Du lịch Sài Gòn tham luận về giải pháp trọng tâm trong liên kết phát triển du lịch.
Tan vỡ những giấc mộng đổi đời

Tan vỡ những giấc mộng đổi đời

(Baonghean.vn) -  Vụ việc hơn 50 người di cư thiệt mạng trong chiếc xe đầu kéo bị bỏ lại trên một con đường hẻo lánh ở phía Tây Nam San Antonio, bang Texas đầu tuần này có thể xem là thảm kịch kinh hoàng nhất trong nhiều chục năm qua liên quan đến vấn đề di cư dọc biên giới Mỹ-Mexico. Các nạn nhân xấu số tuy xuất thân từ những gia đình, hoàn cảnh khác nhau, nhưng có điểm chung là đều muốn mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn, dù cái giá phải trả lại quá đắt…
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Hoàn thành chương trình đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh: Hoàn thành chương trình đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

(Baonghean.vn) -  Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành đúng thời gian, yêu cầu đặt ra.
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6

(Baonghean.vn) - Ngày 24/6/2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Tham dự phiên họp có các thành viên UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã (trực tuyến).
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số

(Baonghean.vn) - Chuyển đổi số trên địa bàn Nghệ An có trọng tâm là phát triển cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số; gắn quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp.