Nghệ An chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, bình ổn thị trường

Việt Phương (tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 1804/UBND-KT ngày 21/3/2022 yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Có phương án dự trữ xăng, dầu cho hệ thống phân phối

Hoạt động này nhằm đảm bảo duy trì việc cung ứng, bình ổn thị trường mặt hàng xăng dầu trong nước thời gian tới. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp ngày 08 tháng 2 năm 2022; Chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công điện số 517/CĐ-BCT ngày 28/01/2022, cuộc họp về đảm bảo nguồn cung xăng dầu ngày 09/02/2022, Công văn số 593/BCT-TTTN ngày 10/02/2022 và các văn bản liên quan của Bộ Công Thương về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu và chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp có liên quan theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo trong trường hợp có biến động bất thường xảy ra; Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các đại lý xăng dầu chủ động nguồn hàng cung ứng thị trường. Ảnh: TH ảnh 1
UBND tỉnh yêu cầu các đại lý xăng dầu chủ động nguồn hàng cung ứng thị trường. Ảnh: TH

Sở Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn chủ động khai thác nguồn cung ứng xăng dầu, có phương án, kế hoạch dự trữ xăng, dầu cho hệ thống phân phối trong thời gian tới; Dự trữ, cung ứng kịp thời theo tiến độ và kế hoạch cho các thương nhân nhượng quyền, tổng đại lý, đại lý, đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Chia sẻ nguồn cung, điều chỉnh chiết khấu một cách hợp lý để bảo đảm không gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh; duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; cung cấp đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo các thương nhân kinh doanh có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn chủ động có phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu, chủ động có phương án sắp xếp, luân chuyển nguồn lao động phù hợp do lây nhiễm COVID-19 hoặc trong các trường hợp bất khả kháng khác để duy trì hoạt động tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cung ứng kịp thời, đầy đủ xăng dầu; Triển khai ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 26 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Khoản 21, Điều 1, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu

Tại Công văn 1804 ngày 21/3, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trong đó, đặc biệt lưu ý Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc Công điện và các chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản liên quan của Bộ Công Thương về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu và chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán,... Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhất là các hành vi găm hàng, vi phạm về giá, tự ý ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương và các hành vi khác. Tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng và phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng khác tại địa phương để kịp thời kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kể cả áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định, đồng thời giám sát chặt chẽ các cửa hàng xăng dầu đã bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận.

Người dân đổ xô đi đổ xăng trước thời điểm giá xăng dầu hiện chạm ngưỡng gần 30.000 đồng/lít. Ảnh tư liệu Q.A
Người dân đổ xô đi đổ xăng trước thời điểm giá xăng dầu hiện chạm ngưỡng gần 30.000 đồng/lít. Ảnh tư liệu: Q.A
Lực lượng quản lý thị trường phối hợp với địa phương yêu cầu các thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn triển khai ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động buôn bán, kinh doanh trái phép mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới.

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã phải phối hợp với Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các văn bản liên quan của Bộ Công Thương về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu và chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu. Tăng cường công tác nắm bắt thông tin và giám sát chặt chẽ việc bán hàng của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, nhất là việc mở, đóng cửa hàng xăng dầu theo thời gian bán hàng đã đăng ký với Sở Công Thương và trước chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tự ý ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận, làm gián đoạn và đứt gãy hoạt động cung ứng trên địa bàn.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch cung ứng xăng dầu. Ảnh TH
Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch cung ứng xăng dầu. Ảnh: TH

Phối hợp với Cục Quản lý thị trường kịp thời yêu cầu các thương nhân có cửa hàng bán lẻ trên địa bàn triển khai ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Kịp thời phát hiện và cung cấp thông tin các trường họp có dấu hiệu vi phạm, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu nhất là các hành vi găm hàng, tự ý ngừng bán hàng.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về chất lượng, đo lường trong kinh doanh xăng dầu; Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí phối họp với cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn thông tin đầy đủ và kịp thời đến người tiêu dùng về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền khuyến khích doanh nghiệp và người dân sử dụng xăng dầu tiết kiệm, hiệu quả, góp phần ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

tin mới

Doanh nghiệp thủy sản Nghệ An chưa mặn mà với vốn vay ưu đãi

Doanh nghiệp thủy sản Nghệ An chưa mặn mà với vốn vay ưu đãi

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, nguồn tín dụng lãi suất tốt dành cho các doanh nghiệp thủy sản nói riêng và lĩnh vực xuất khẩu nông sản nói chung khá dồi dào. Chương trình được kỳ vọng tạo đà bứt phá cho xuất khẩu những tháng cuối năm, tuy nhiên cho đến thời điểm này, doanh nghiệp không mặn mà.

Vườn ươm ‘cây xoá nghèo’ ở xã vùng biên Nghệ An

Vườn ươm ‘cây xoá nghèo’ ở xã vùng biên Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sinh kế chủ yếu của người dân xã biên giới Ngọc Lâm (Thanh Chương) là trồng keo. Từ trước đến nay người dân phải đi mua cây keo giống ở địa phương khác với giá và chi phí khá cao. Nay chính quyền và nhân dân quyết vay vốn xây vườn ươm giống cây trồng nguyên chủng tự phục vụ.

Thi công xử lý đoạn nền móng yếu

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường N5 giai đoạn 2

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Ban quản lý dự án Khu kinh tế Đông Nam: Giai đoạn 2 đường N5 có chiều dài khoảng 5 km từ Quốc lộ 1A, xã Nghi Long đến đường ven biển xã Nghi Quang thực hiện được gần 70% khối lượng và phấn đấu cuối năm 2023 sẽ được hoàn thành nghiệm thu và bàn giao.

Nghệ An sẽ quản lý thuế hộ kinh doanh trên nền tảng số

Nghệ An sẽ quản lý thuế hộ kinh doanh trên nền tảng số

(Baonghean.vn) - Theo lộ trình Tổng cục Thuế giao, Cục Thuế tỉnh Nghệ An sẽ triển khai chức năng bản đồ số hoá hộ kinh doanh vào giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 01/02/2024. Bản đồ số hộ kinh doanh được đánh giá là một trong những giải pháp quản lý kinh doanh hiệu quả trên nền tảng số.

Cảng hàng không quốc tế Vinh

Cảng Hàng không Quốc tế Vinh thông báo mời tham gia lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh

(Baonghean.vn) - Cảng hàng không quốc tế Vinh - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam có kế hoạch tổ chức lựa chọn rộng rãi đơn vị hợp tác kinh doanh đối với mặt bằng kinh doanh máy bán hàng tự động tại khu vực nhà ga hành khách quốc nội Cảng hàng không Vinh với các nội dung sau: