Nghệ An có hơn 3.000 Hợp tác xã và tổ hợp tác

(Baonghean.vn) - Đây là thông tin được báo cáo trong cuộc làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Đắc Thắng với Liên minh HTX Nghệ An sáng 30/3. 

Đồng chí Lê Phúc Ân – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hiện nay, toàn tỉnh có 2.906 tổ hợp tác và 664 HTX, quỹ tín dụng, với hơn 450.000 xã viên và thành viên làm việc. Trong đó có 152/555 HTX và quỹ tín dụng đã chuyển đổi được theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Các tổ hợp và HTX  hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ nghề cá và thủy sản, làm đất, thu hoạch bằng máy, quỹ tín dụng...

Trong đó có 103 HTX mạnh, chiếm 16% và 242 hợp tác xã khá, chiếm 37,5%, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương.

Tuy nhiên, với một tỉnh rộng, lực lượng lao động lớn, số lượng hợp tác xã hiện có đang ở con số khiêm tốn. Mặt khác vẫn còn 9% HTX yếu kém.

HTX nông nghiệp Hưng Long, Hưng Nguyên cùng xã viên khảo nghiệm, đánh giá quy trình sản xuất lúa (Ảnh tư liệu).

Các HTX nông nghiệp vẫn chưa chủ động liên doanh, liên kết mở rộng hoạt động bao tiêu sản phẩm cho nên đang còn nhiều yếu kém trong sản xuất, kinh doanh dẫn đến thu nhập lao động còn thấp, không thu hút được lao động có tay nghề, trình độ vào làm việc trong HTX.

Một số chính sách hỗ trợ  HTX chưa được triển khai thực hiện như việc hỗ trợ thành lập mới, chuyển đổi HTX, các chính sách về đất đai, tín dụng, hỗ trợ đầu tư hạ tầng...

Đồng chí Trần Văn Chương - Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An đề xuất một số nội dung nhằm phát triển kinh tế tập thể một cách bền vững

Phát biểu tại cuộc làm việc, sau khi đánh giá cao những nỗ lực của Liên minh HTX Nghệ An trong vai trò hỗ trợ để kinh tế tập thể của tỉnh phát triển, đồng chí Nguyễn Đắc Thắng đề nghị Liên minh HTX tỉnh cần chủ động tham mưu cho tỉnh trong việc rà soát, sắp xếp, chuyển đổi HTX, đảm bảo sự phát triển bền vững, tránh hình thức, chủ quan, duy ý chí.

Gắn với việc chuyển đổi HTX là xây dựng các mô hình gắn với các chuỗi sản phẩm như: chăn nuôi bò gắn với sản phẩm sữa, mô hình cam. Quan tâm tập trung làm tốt công tác truyền thông bằng những mô hình sinh động, tạo sự lan tỏa đến người dân.

Đồng chí Nguyễn Đắc Thắng cho rằng Liên minh HTX cần chủ động tham mưu cho tỉnh các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể bền vững.

Tập trung triển khai có hiệu quả vào các chương trình, đề án kinh tế hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới và xóa nghèo bền vững. Đồng thời chủ động tham mưu cho tỉnh về các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, đẩy mạnh kinh tế tập thể phát triển.

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm HTX, trong đó chú trọng bồi dưỡng quản trị. Về phía Liên minh HTX Việt Nam sẽ có sự hỗ trợ vốn quỹ để thực hiện các mô hình; mở các lớp đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Mai Hoa