Nghệ An còn gần 5% xã, phường chưa đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non

(Baonghean.vn) - Chiều 26/4, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Chống mù chữ & Xây dựng xã hội học tập tỉnh để thống nhất kế hoạch chương trình kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lý Thị Hằng - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ DG&ĐT báo cáo về chương trình làm việc của đoàn kiểm tra

Thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015, tỉnh  Nghệ An đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực cho thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn. Trong 5 năm, nguồn ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường mầm non đạt trên 880 tỷ đồng.

Hiện toàn tỉnh có 21/21 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (đạt tỷ lệ 100%), tỷ lệ trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt 99,85%, tỷ lệ xã, phường được công nhận là 95,2%.

Lễ ra trường cho cháu 5 tuổi ở Trường Mầm non Bình Minh - Thành phố Vinh.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo giải trình một  số vấn đề như: tiêu chuẩn trẻ em; cơ sở  vật chất; số nhóm trẻ ăn bán trú; việc bố trí giáo viên lớp mẫu giáo 5 tuổi theo định biên… trong công tác  PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

Theo kế hoạch, từ ngày 27 - 29/4, Đoàn kiểm tra sẽ đi kiểm tra thực tế công tác PCGDMN cho trẻ  5 tuổi tại 12 đơn vị thuộc các vùng khó khăn của huyện miền núi, vùng  thuận lợi thành phố, thị xã và các huyện đồng bằng

Mỹ Hà