Nghệ An: Đảm bảo người dân được hưởng tối đa những tiện ích từ chuyển đổi số quốc gia

Thanh Phúc (tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) -  UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tại Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, phấn đấu 100% các phường, thị trấn và 80% các xã được bố trí các địa điểm giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xây dựng mô hình triển khai các dịch vụ công trực tuyến. 

Đảm bảo người dân được hưởng tối đa những tiện ích

Nghệ An: Đảm bảo người dân được hưởng tối đa những tiện ích từ chuyển đổi số quốc gia ảnh 1

Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quá trình chuyển đổi số tại địa phương để đảm bảo phục vụ triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030" (Đề án 06) tại địa phương.

Theo đó, để thực hiện thành công Đề án 06 trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06.

Cùng với đó, phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06, Tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở là nòng cốt trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, chuyển đổi số.

Nghệ An: Đảm bảo người dân được hưởng tối đa những tiện ích từ chuyển đổi số quốc gia ảnh 2

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh tra cứu thông tin hộ tịch. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng thời, sử dụng các điều kiện hạ tầng có sẵn của tỉnh để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật bí mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật nhưng đảm bảo người dân được hưởng tối đa những tiện ích từ Đề án 06.

Quá trình triển khai phải thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao phục vụ mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc điểm tại địa phương. Chủ động trao đổi, phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an để triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình.

Bố trí các địa điểm giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Tại kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt khẩn trương một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Tổ công tác) thực hiện 7 nhiệm vụ gồm: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này. Chủ động trao đổi với các sở, ban, ngành, đề xuất với Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Bộ Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06. Thực hiện các nhiệm vụ làm sạch dữ liệu dân cư; cấp, quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử và cấp tài khoản định danh điện tử theo kế hoạch của Bộ Công an. Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng mô hình triển khai các dịch vụ công trực tuyến.

Nghệ An: Đảm bảo người dân được hưởng tối đa những tiện ích từ chuyển đổi số quốc gia ảnh 3

Công an huyện Đô Lương thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng thời, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức rà soát các địa điểm phù hợp để tham mưu bố trí phương tiện tuyên truyền, máy tính, mạng internet để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu 100% các phường, thị trấn và 80% các xã được bố trí các địa điểm giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xây dựng mô hình triển khai các dịch vụ công trực tuyến.

Niêm yết các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và các hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các địa điểm triển khai. Nội dung này hoàn thành trước ngày 25/11/2022.

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch nghiên cứu xây dựng mô hình tiếp nhận thông báo lưu trú tại bệnh viện, trường học, nhà khách, nhà công vụ, cơ sở kinh doanh lưu trú với chức năng chính gồm: Quản lý khách sạn, nhà hàng và tự động thông báo lưu trú gắn với số hóa dữ liệu khi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an triển khai phần mềm quản lý lưu trú cho các cơ sở, hoàn thành trước ngày 15/11/2022.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, các đơn vị liên quan xây dựng mô hình cấp tài khoản an sinh xã hội để cấp tài khoản an sinh xã hội và hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt, hoàn thành trước 20/12/2022.

Nghệ An: Đảm bảo người dân được hưởng tối đa những tiện ích từ chuyển đổi số quốc gia ảnh 4

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa BHXH huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Đối với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện 4 nhiệm vụ gồm: Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện kế hoạch. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có chức năng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nghiên cứu, sử dụng phù hợp, hiệu quả 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai các mô hình điểm của dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã. Phối hợp Công an tỉnh rà soát, hướng dẫn các đơn vị, địa phương bố trí phương tiện tuyên truyền, máy tính, mạng Internet, các tài liệu hướng dẫn tại các khu vực đông dân cư để hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, hoàn thành trước ngày 25/11/2022. Tăng cường công tác tuyên truyền về VneID và các nội dung Đề án 06 tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp dân và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 15/12/2022.

Nghệ An: Đảm bảo người dân được hưởng tối đa những tiện ích từ chuyển đổi số quốc gia ảnh 5

Nông dân ứng dụng công nghệ để livestream bán nông sản. Ảnh: Thanh Phúc

Đối với Sở Tư pháp: Triển khai việc số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng các biểu mẫu điện tử tờ khai trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thiết yếu theo Đề án 06, trước mắt là thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp. Người dân có thể khai trực tiếp vào tờ khai điện tử yêu cầu thủ tục hành chính không phải tải mẫu đơn, khai và tải bản scan tờ khai để nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công tỉnh; đẩy mạnh việc sử dụng các thiết bị xác thực khách hàng trong các hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh cũng giao các nhiệm vụ cụ thể cho các Sở: Thông tin và truyền thông, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động thương binh và xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Tỉnh đoàn, Văn hoá Thể thao, Bảo hiểm xã hội Nghệ An.

Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền các nội dung liên quan đến Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là công tác triển khai thực hiện của các sở, ngành, địa phương; việc thực hiện quy định của Luật Cư trú 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và sử dụng 7 phương thức thông tin để thay thế... Chủ động liên hệ, lựa chọn một số đơn vị, địa phương để xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền.

Nghệ An: Đảm bảo người dân được hưởng tối đa những tiện ích từ chuyển đổi số quốc gia ảnh 6

Tuyên truyền thực hiện đề án 06 tại xã Diễn Trường (Diễn Châu). Ảnh: Thanh Phúc

UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo các Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã, thôn, khối, xóm, bản phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn. Thành lập các Tổ hỗ trợ do Đoàn viên thanh niên làm lực lượng nòng cốt để hướng dẫn và trực tiếp giúp tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Các địa phương chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền Đề án 06 tại địa bàn.

UBND thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hoá và thể thao, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an và các đơn vị liên quan khảo sát địa điểm, hướng dẫn hồ sơ thủ tục và thẩm định cấp giấy phép lắp đặt bảng led, pano bảng quảng cáo tuyên truyền các nội dung Đề án 06 trên địa bàn thành phố theo dự án hỗ trợ của Bộ Công an, hoàn thành trước ngày 30/11/2022.

Tin mới

Cái kết đau xót của mối tình muộn

Cái kết đau xót của mối tình muộn

(Baonghean) - Đã 5 năm xảy ra vụ án nhưng những người dân sống tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của chị Dương Thị C. Xót xa bởi chị C. là cô giáo mầm non, sống hòa nhã, hiền lành và được bà con lối xóm hết mực yêu quý.
Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 20/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 20/3

(Baonghean.vn) - Công bố quyết định của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tại Nghệ An; Nghệ An dẫn đầu cả nước trong cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc; Nông dân bán khoai tây được giá cao… là những thông tin nổi bật ngày 20/3.
Viện trưởng Viện KSND Tối cao nêu giải pháp để cán bộ 'không thể, không dám, không muốn' tham nhũng

Viện trưởng Viện KSND Tối cao nêu giải pháp để cán bộ 'không thể, không dám, không muốn' tham nhũng

(Baonghean.vn) - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nêu giải pháp gồm 3 điểm: Trước hết, để không thể tham nhũng thì cần có cơ chế quản lý và hệ thống pháp luật chặt chẽ; có quy định chế tài trách nhiệm về quản lý Nhà nước; hiệu lực quản lý Nhà nước tốt để không bị lợi dụng...
Bảo đảm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân

Bảo đảm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân

(Baonghean.vn) - Ngày 20/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư; Đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.
Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô xin giảm 50% lệ phí trước bạ

Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô xin giảm 50% lệ phí trước bạ

Trước tình hình doanh số nhiều hãng xe sụt giảm mạnh, Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô Việt Nam (VIVA) gồm 12 doanh nghiệp thành viên cũng vừa gửi kiến nghị đến Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe nhập khẩu.
Sông Giang - Đập Phà Lài ở xã Môn Sơn. Ảnh Thành Cường

Hấp dẫn du lịch miền Trà Lân

(Baonghean.vn) - Du lịch Con Cuông hấp dẫn du khách bởi thiên nhiên kỳ thú và bí ẩn; bởi chiều sâu văn hóa và lịch sử... Một lần đến nơi đây, chắc hẳn trong tâm trí du khách mãi luyến lưu về miền đất mang vẻ đẹp núi non hữu tình, những nếp nhà sàn bình dị.
Lắng nghe anh Rê tham luận

Lắng nghe anh Rê tham luận

(Baonghean.vn) - Nghe anh tham luận về “Các tác động của Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư đối với đời sống, kinh tế, xã hội của người dân địa phương”, qua chất giọng riêng có không lẫn vào đâu được của người đồng bào Mông, ai cũng đánh giá là chân thật, chất lượng...