Nghệ An: Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế trên các lĩnh vực

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Nghệ An, nhằm đánh giá tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2016. 

Đồng chí Lê Xuân Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế, trong 8 tháng đầu năm, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến thông tin và các văn bản pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tế. Việc rà soát bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ cơ chế chính sách theo tinh thần cam kết gia nhập WTO và các hiệp định thương mại tự do (FTA) được tiến hành thường xuyên.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Đại nhấn mạnh, kết quả tăng trưởng kinh tế trong 8 tháng đầu năm của tỉnh có vai trò đóng góp của chương trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang được các ngành, địa phương triển khai tích cực.

 Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và thực hiện, đạt nhiều kết quả. Công tác phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được chú trọng, đẩy mạnh.

Vấn đề việc làm và lao động, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm giải quyết. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHCN. Chuyển mạnh đào tạo nghề theo hướng cung gắn với cầu lao động, cung cấp lao động có chất lượng về tay nghề, sức khỏe, có kỷ luật, tác phong công nghiệp, văn hóa … cho thị trường trong và ngoài nước.

Ông Hoàng Văn Tám - Giám đốc Sở Công thương báo cáo tình hình thực hiện chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế 8 tháng đầu năm, định hướng từ nay đến cuối năm; trong đó đề xuất UBND tỉnh sớm thành lập Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện trên một số lĩnh vực KT – XH, công tác tuyên truyền kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế  vẫn tồn tại một số hạn chế.

Nhiệm vụ của chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới sẽ tập trung vào các nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình hành động của UBND tỉnh về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Đồng thời, củng cố Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế; tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2016; nghiên cứu xây dựng dự thảo Đề án chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ an giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025…

Doanh nghiệp bốc xếp hàng hóa qua Cảng Cửa Lò (Ảnh minh họa: Quỳnh Lan)

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Nghệ An trong thời gian tới: Nghệ An cần khai thác lợi thế so sánh của tỉnh để có các giải pháp trong thu hút đầu tư nước ngoài; nâng cao chất lượng người lao động; tập trung phát triển hạ tầng giao thông; về lĩnh vực nông nghiệp cần điều chỉnh lại quy hoạch, cơ cấu lại cơ cấu cây trồng, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư …

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê  Xuân Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong 8 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt được kết quả khả quan, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,9% so cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 332,8 triệu USD (tăng 20% so với cùng kỳ), kim ngạch nhập khẩu ước đạt 282,7 triệu USD (tăng 31,6%); thực hiện thu ngân sách đạt 63,3% dự toán. Kết quả đó có vai trò đóng góp của chương trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang được các ngành, địa phương triển khai tích cực.Tuy nhiên, kết quả hoạt động hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực, cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp vẫn còn hạn chế …

Đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị thời gian tới: Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế, cùng với đó ban hành quy chế hoạt động. Đồng thời, các sở, ngành liên quan và các địa phương cần tăng cường tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người dân về yêu cầu, thuận lợi, khó khăn của hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế nói riêng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai các giải pháp: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; quan tâm đến hạ tầng giao thông, công tác đào tạo nghề, gắn với nhu cầu thị trường …

Đinh Nguyệt