Nghệ An đưa nội dung tuyên truyền phòng chống mua, bán người vào trường học

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Thời gian tới, Nghệ An sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống mua bán người trong các cơ sở giáo dục; đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào các chương trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại khóa của các cấp học, ngành học. 

Phòng chống mua, bán người là nhiệm vụ cấp bách

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Một trong những yêu cầu trong kế hoạch này là phải bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan tội phạm mua bán người được tiếp nhận, phân loại; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố; 95% số vụ án mua bán người được giải quyết và truy tố; 90% số mua bán người được giải quyết, xét xử vụ án.

Nghệ An đưa nội dung tuyên truyền phòng chống mua, bán người vào trường học ảnh 1

Một nạn nhân đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm bị lừa bán qua Trung Quốc. Ảnh: T.H

Đồng thời phải quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phòng, chống tội phạm mua bán người, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác phòng, chống mua bán người. Phát huy vai trò “nêu gương”, tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống mua bán người.

Ngoài ra, quá trình thực hiện công tác phòng, chống mua bán người phải gắn với các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm nói chung và lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương nhằm phát huy tối đa hiệu quả công tác này, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống tội phạm mua bán người; khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm mua bán người và tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người đã chỉ ra trong năm 2022. Đồng thời, làm tốt công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ an toàn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tăng cường hợp tác quốc tế để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người.

Kế hoạch này cũng xác định công tác phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, trên các lĩnh vực, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu cao nhất là “bảo vệ an ninh con người”, “bảo vệ quyền con người”, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Duy trì các hoạt động liên ngành phòng, chống mua bán người: Hội nghị, hội thảo, tổ chức kiểm tra, khảo sát, sơ, tổng kết, giao ban định kỳ..., kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người. Tổng kết chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người…

Đưa nội dung tuyên truyền phòng chống mua, bán người vào trường học

Một trong những công tác trọng tâm đó là truyền thông, phòng ngừa tội phạm mua bán người. Theo đó, sẽ tổ chức mít tinh và các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30/7” phù hợp với thông điệp quốc tế về phòng, chống mua bán người năm 2023. Tăng cường tổ chức truyền thông tại cộng đồng. Nghiên cứu ứng dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người; tuyên truyền về công tác bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, lấy nạn nhân làm trung tâm; xây dựng các tài liệu hướng dẫn, phóng sự, tờ rơi về hỗ trợ nạn nhân.

Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật và thực hiện phong trào xây dựng làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; tổ chức hội thảo, tuyên truyền, triển lãm phòng, chống mua bán người gắn với triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Nghệ An đưa nội dung tuyên truyền phòng chống mua, bán người vào trường học ảnh 2

Ngày trở về của một nạn nhân mua bán người ở Kỳ Sơn. Ảnh: T.H

Đặc biệt, Nghệ An sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống mua bán người trong các cơ sở giáo dục; đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào các chương trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại khóa của các cấp học, ngành học, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xã, các trường dân tộc nội trú, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông phòng, chống mua bán người hướng đến cơ sở và các đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mua bán người với phòng, chống tội phạm, phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và phòng, chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể. Phát huy vai trò của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa bàn cơ sở để tuyên truyền đến mỗi người dân về công tác phòng, chống mua bán người. Lồng ghép nội dung phòng ngừa tội phạm mua bán người trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giải quyết vấn đề an sinh xã hội, an dân (như: vấn đề về hỗ trợ việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...) không để nhóm yếu thế này trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Nghệ An đưa nội dung tuyên truyền phòng chống mua, bán người vào trường học ảnh 3

Công an đến xã Đỉnh Sơn - điểm nóng của nạn mua bán bào thai để tuyên truyền. Ảnh: T.H

Công tác trọng tâm tiếp theo là phòng ngừa nghiệp vụ. Lực lượng công an, chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự sẽ phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng các cấp làm tốt công tác nắm tình hình; tiến hành điều tra cơ bản, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, đối tượng nổi lên, nhất là số chủ mưu, cầm đầu đường dây phạm tội, số có tiền án, tiền sự về tội danh mua bán người để phòng ngừa với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ địa bàn cơ sở, chủ động đấu tranh, ngăn chặn. Thường xuyên đổi mới phương thức thu thập thông tin theo hướng liên kết địa bàn từ nội địa - khu vực biên giới - ngoại biên, tăng cường thu thập thông tin trên không gian mạng; phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán người, xuất cảnh trái phép...

Chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến, phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng theo phương châm “Lấy phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với chủ động tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm mua bán người” theo tinh thần “tích cực, khẩn trương, hiệu quả”. Chú trọng công tác phòng ngừa mua bán người trong nội địa, mua bán mô và bộ phận cơ thể người, tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, mua bán người để cưỡng bức lao động…

Ngoài ra, kế hoạch này còn xác định nhiều công tác trọng tâm khác và đưa ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, địa phương. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với các ngành liên quan, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống mua bán người trong các cơ sở giáo dục; đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào các chương trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại khóa của các cấp học, ngành học, nhất là ở các trường dân tộc nội trú; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp./.

Tin mới

Sông Lam Nghệ An chia tay Cup Quốc gia ngay ở vòng sơ loại

Sông Lam Nghệ An chia tay Cup Quốc gia ngay ở vòng sơ loại

(Baonghean.vn) - Trận đấu phải phân định bằng loạt đá luân lưu. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng đã không thể chiến thắng được thủ môn đối phương. Sông Lam Nghệ An đã phải nói lời chia tay Cup Quốc gia ngay sau trận đấu vòng sơ loại chiều nay (1/4) trên sân Vinh.
Đọc truyện đêm khuya: Phố lỡ

Đọc truyện đêm khuya: Phố lỡ

(Baonghean.vn) - Một câu chuyện không có cốt truyện, chỉ giống như một ghi chép, một ký sự nhỏ về cuộc sống mưu sinh của những con người nhỏ bé giản dị ở một khu phố nọ, nhưng phía sau những hình ảnh rất đỗi đời thường đó lại ẩn chứa nhiều số phận. 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/4

(Baonghean.vn) - Trưởng ban Nội chính Trung ương trao hỗ trợ 11 huyện miền Tây Nghệ An xây nhà cho hộ nghèo; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông cáo báo chí kỳ họp thứ 12; Nhiều vấn đề đặt ra trong quản lý tài sản công sau sáp nhập... là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 1/4.
Vụ mất đất hương hỏa tại xã Văn Thành (Yên Thành): Lấn cả đất của gia đình người có công với cách mạng?

Vụ mất đất hương hỏa tại xã Văn Thành (Yên Thành): Lấn cả đất của gia đình người có công với cách mạng?

(Baonghean.vn) - Tìm hiểu vụ mất đất hương hỏa tại xã Văn Thành (Yên Thành), chúng tôi còn nhận được thông tin gia đình ông Nguyễn Thanh Thản còn lấn sang đất của gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng, nơi thờ cúng 3 liệt sĩ hy sinh trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh cùng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng.
Nhà văn hóa xóm 4 xã Quỳnh Ngọc sau khi sáp nhập đã xây mới đạt chuẩn Nâng cao

Nghệ An: Nhiều vấn đề đặt ra trong quản lý tài sản công sau sáp nhập

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, ngày 30/6/2023 là hạn chót HĐND tỉnh phê duyệt phương án xử lý sắp xếp tài sản nhà, đất sau sáp nhập đơn vị hành chính khối, xóm và cấp xã. Tuy vậy, tại cơ sở vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra và để quản lý, sử dụng các tài sản công cần có phương án xử lý phù hợp, kịp thời.