Nghệ An được bố trí hơn 1.200 tỷ đồng vốn Trái phiếu Chính phủ

(Baonghean.vn) – Mới đây, tại Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020  ( trị giá 90%) cho tỉnh Nghệ An là 1.212.961 triệu đồng.

Phối cảnh đường Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Trân Châu

Số vốn này được Nghệ An  bố trí cho 87 công trình mới, trong đó ưu tiên công trình đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò (giai đoạn 1) với số vốn 985,7 tỷ  đồng; Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa bố trí 86 công trình với số vốn 227,26 tỷ đồng.  

Ông Nguyễn Văn Độ , Giám đốc Sở KH và Đầu tư cho biết: Sau khi bố trí kế hoạch vốn TPCP năm 2017,  lĩnh vực giáo dục đã kết thúc được 51 công trình với số vốn kế hoạch trung hạn là 138, 6 tỷ đồng.

Và hiện nay, tỉnh đang tiếp tục trình bố trí kế hoạch vốn TPCP năm 2017 Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa với 16 công trình, tổng số vốn đề nghị là 39,5 tỷ đồng. Vì vậy, nhu cầu đầu tư các công trình trung hạn còn lại là 20 công trình với số vốn Kế hoạch trung hạn là  434, 9 tỷ đồng.

Tỉnh cũng đang trình Trung ương giao vốn Trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 cho Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên đầu tư xây dựng phòng học mầm non thuộc các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định tại Nghị quyết 30a với 11 công trình, tổng số vốn TPCP đề nghị 24,5 tỷ đồng.

Trân Châu