Nghệ An hoàn thành công tác quy hoạch báo chí

(Baonghean.vn) - Nghệ An có 7 cơ quan báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động. Thực hiện Quy hoạch báo chí, Bộ TT&TT đã ban hành các quyết định thu hồi giấy phép của 3 cơ quan báo chí. UBND tỉnh đã ban hành các quyết định giải thể các cơ quan báo chí theo thẩm quyền. Các phóng viên, biên tập viên và người lao động đã được bố trí làm việc về cơ quan mới phù hợp với chuyên môn và trình độ cũng như nhu cầu của mỗi cá nhân.

Tại thời điểm trước khi triển khai Quy hoạch báo chí theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là QĐ 362), Nghệ An có 7 cơ quan báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động, gồm Đài PTTH Nghệ An, Báo Nghệ An, Báo Lao động Nghệ An, Báo Công an Nghệ An, Tạp chí Văn hóa Nghệ An, Tạp chí Sông Lam và Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Với hơn 200 nhà báo, phóng viên và biên tập viên, các cơ quan báo chí Nghệ An đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thông tin đa dạng, phong phú, cập nhật liên tục và kịp thời, phản ánh sôi động đời sống, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của bạn đọc, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Về việc tổ chức sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 362/QĐ-TTg là với mục đích sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí. Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực làm nòng cốt trong việc cung cấp thông tin, có vai trò định hướng dư luận xã hội và đảm bảo nhiệm vụ thông tin đối ngoại. Sắp xếp các cơ quan báo chí gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Khắc phục những bất cập, hạn chế trong hoạt động báo chí, nhất là tình trạng chồng chéo trong hoạt động, xa rời tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu về thông tin của nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua đề án sắp xếp các cơ quan báo chí Nghệ An đến năm 2025. Ảnh: Tư liệu

Căn cứ quy định tại Quyết định số 362/QĐ-TTg, tỉnh Nghệ An sau khi sắp xếp sẽ còn lại 3 cơ quan báo chí gồm: Báo Nghệ An (thuộc Tỉnh ủy); Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An (thuộc UBND tỉnh) và Tạp chí Sông Lam (thuộc Hội Liên hiệp VHNT tỉnh). Để triển khai việc sắp xếp có hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện sắp xếp theo quy hoạch, Ban Chỉ đạo đã có nhiều buổi làm việc, gặp gỡ để nghe tâm tư, nguyện vọng của các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và các nhà báo, phóng viên, cán bộ, CNV các cơ quan báo chí; đã báo cáo Thường trực, BTV Tỉnh ủy để xin ý kiến chỉ đạo. Với tinh thần thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ về công tác quy hoạch, nhưng cũng tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên sau khi thực hiện sắp xếp đều đảm bảo tiếp tục được làm việc theo nguyện vọng cá nhân, đặc biệt là tiếp tục nhiệm vụ tuyên truyền của cơ quan báo chí sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, với tinh thần quy hoạch để phát triển, phát huy tốt hơn nhiệm vụ của cơ quan báo chí sau khi thực hiện sắp xếp. 

Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3270/QĐ.UBND ngày 25/9/2020 phê duyệt “Đề án thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025”. Theo đó: Giải thể Báo Lao động Nghệ An, chuyển một số phóng viên, biên tập viên có nhu cầu về công tác tại Báo Nghệ An, số khác chuyển về Liên đoàn Lao động tỉnh bố trí công tác phù hợp chuyên môn. Giải thể Tạp chí Văn hóa Nghệ An, đồng thời sáp nhập nguyên trạng vào Tạp chí Sông Lam để tiếp tục hoạt động; Tạp chí Sông Lam và Hội Liên hiệp văn học Nghệ thuật tỉnh có trách nhiệm xây dựng đề án để nâng cao chất lượng, xuất bản Tạp chí Sông Lam phù hợp với điều kiện sau khi sáp nhập. Đối với Tạp chí Khoa học và Công nghệ, giải thể Tạp chí Khoa học và Công nghệ, đồng thời chuyển thành Đặc san thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
Ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Đề án thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025 . Ảnh: Tư liệu

Đến nay, về cơ bản công tác triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh đã hoàn thành (trừ Báo Công an Nghệ An đang chờ Bộ Công an thực hiện), Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các quyết định thu hồi giấy phép của 3 cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp nói trên. UBND tỉnh đã ban hành các quyết định giải thể các cơ quan báo chí theo thẩm quyền. Các phóng viên, biên tập viên và người lao động đã được bố trí làm việc về cơ quan mới phù hợp với chuyên môn và trình độ cũng như nhu cầu của mỗi cá nhân.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình sáp nhập, giải thể, tuy nhiên, với tinh thần cầu thị và quan điểm không để người lao động phải mất việc làm, cơ quan tham mưu “Đề án thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025” đã tập trung cao độ, vận dụng các văn bản, chủ trương phù hợp trong quá trình triển khai. Quá trình triển khai Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đã làm việc rất thận trọng, tổ chức các cuộc họp, đối thoại, lắng nghe, chia sẻ và cùng nhau tìm phương án tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của anh em phóng viên và người lao động các cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan trao quyết định tiếp nhận phóng viên, nhân viên Báo Lao động Nghệ An về Báo Nghệ An. Ảnh: Tư liệu

Để hoàn thành được “Đề án thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025”, giải thể các cơ quan báo chí thuộc diện quy hoạch gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Trước hết, đó là về mặt dư luận xã hội, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều trong việc triển khai quy hoạch. Trên thực tế việc sắp xếp các cơ quan báo chí Nghệ An phải bám sát đúng yêu cầu và chủ trương tại Quyết định 362 của Chính phủ, hoàn toàn không có ý kiến chủ quan hay áp đặt của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc. Ban Chỉ đạo cũng đã lắng nghe dư luận xã hội, phản bác những thông tin sai lệch, đồng thời tiếp thu và ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đã động viên, khích lệ các phóng viên, biên tập viên và người lao động yên tâm, tin tưởng vào công tác triển khai quy hoạch. Giải quyết các vấn đề vướng mắc về bố trí nhân sự, con người, ổn định tổ chức để người lao động được tiếp tục cống hiến và tiếp tục công việc của mỗi cá nhân. Việc thực hiện quy hoạch, sắp xếp các cơ quan báo chí giúp các cơ quan báo chí mạnh lên, phát huy được vai trò chủ lực trong hoạt động báo chí, đồng thời cũng là cơ hội để phóng viên, người lao động thể hiện năng lực, trách nhiệm của mình trong mỗi tác phẩm báo chí. Chính vì lẽ đó, quy hoạch và sắp xếp các cơ quan báo chí cũng mở ra cơ hội cho mỗi cơ quan báo chí và phóng viên trong môi trường làm việc mới.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho đại diện các cơ quan báo chí trong diện quy hoạch. Ảnh: Tư liệu

Trong thời gian tới, sau khi thực hiện sắp xếp, 3 cơ quan báo chí còn lại của tỉnh cần phải đổi mới công tác hoạt động có hiệu quả hơn với tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong hoạt động báo chí. Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Tích cực nêu gương người tốt, việc tốt; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong hệ thống chính trị, trong xã hội; sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân; tăng cường quảng bá hình ảnh Nghệ An tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng thời, trên tinh thần xây dựng trách nhiệm cao, các nhà báo, phóng viên, những người làm công tác tuyên truyền cần tiếp tục đấu tranh có hiệu quả phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, gắn với việc nâng cao trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp, tính hiện đại, làm tăng sức hấp dẫn, thuyết phục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động báo chí trước sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước./.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Tin liên quan

Các tin khác