Nghệ An: Hơn 120 tỷ đồng kinh phí cho sự nghiệp bảo vệ môi trường

(Baonghean.vn) - Nghệ An đang ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, đầu tư kinh phí để khắc phục và quản lý về môi trường.

Ji ca Nhật Bản hướng dẫn sản xuất rau sạch ở Nam Đàn nhằm giảm thiểu nguy cơ từ thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh Trân Châu

 Tuy nguồn ngân sách hạn chế, nhưng hàng năm, tỉnh Nghệ An đều bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường thường xuyên. Năm 2014 là 115,771 tỷ đồng; năm 2015 là 121,981tỷ đồng; năm 2016 là 122,196 tỷ đồng và năm 2017 dự kiến trên 120 tỷ đồng. 

Ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật từ môi trường của Nghệ An vẫn còn lớn. Ảnh: Quang An

Từ năm 2016, Nghệ An đã quan trắc môi trường biển hàng tháng, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Riêng năm 2016, tỉnh tổ chức quan trắc nước biển 19 lần. Ngành chức năng đã tăng cường thanh tra, kiểm tra các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn; thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), tăng cường xử lý các điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, cấp giấy phép khai thác khoáng sản, triển khai các dự án đề tài về môi trường. 

Nghệ An cũng đang đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tài Chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án “Xử lý ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng do tồn dư hoá chất bảo vệ thực vật” với kinh phí 112, 68 tỷ đồng; Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường đối với các khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An như Xử lý nước thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên; Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải làng nghề chế biến thuỷ hải sản Ngọc Văn, xã Diễn Ngọc,... với kinh phí 221,34 tỷ đồng.

Quan trắc nước biển Cửa Lò. Ảnh tư liệu


UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh, kiểm tra; đầu tư hệ thống quan trắc, giám sát môi trường tự động  ở sông Lam, hạ nguồn sông Cấm, Hoàng Mai... 

 Trân Châu