Nghệ An: Kiên quyết xử lý đảng viên không còn đủ tư cách

(Baonghean) - Người đảng viên khi không còn đủ tư cách theo quy định Điều lệ Đảng sẽ bị xóa tên trong danh sách đảng viên. Việc này càng cho thấy sự quyết liệt khi tổ chức Đảng các cấp thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Kiên quyết sàng lọc

Trong thực tế, việc sàng lọc chất lượng đảng viên được các tổ chức Đảng tiến hành thường xuyên, liên tục theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Qua đó, đã đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Điều 8 của Điều lệ Đảng quy định: Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ, thì chi bộ xem xét đề nghị lên cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên.

Một buổi sinh hoạt chi bộ khối 7, phường Bến Thủy (TP. Vinh). Ảnh: Nguyên Sơn
Một buổi sinh hoạt chi bộ khối 7, phường Bến Thủy (TP. Vinh). Ảnh tư liệu Nguyên Nguyên

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đảng viên và thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch số 187 - KH/TU (ngày 8/4/2019) triển khai cho các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, trong đó tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng viên; thực hiện nghiêm túc thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng; rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 42 - HD/BTCTU (ngày 17/5) triển khai cụ thể ở cơ sở. Theo đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, quá trình thực hiện Chỉ thị 28, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, huyện, thành, thị ủy tích cực đôn đốc các cấp ủy đảng kiên quyết sàng lọc đảng viên, tránh việc nể nang, né tránh; qua đó nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Từ khi thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, trong năm 2019, tổ chức Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh đã rà soát, sàng lọc, quyết định khai trừ, xóa tên khỏi tổ chức Đảng 883 người, trong đó có 228 người là đảng viên dự bị (khai trừ 75 người). Cùng đó, chấp thuận cho 91 người có đơn xin ra khỏi Đảng. Đồng chí Nguyễn Hiền Thương - chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, việc rà soát, sàng lọc đảng viên trong năm 2019 được các tổ chức đảng tiến hành thường xuyên và có định kỳ báo cáo Tỉnh ủy 2 lần vào tháng 6 và tháng 12.

Trong 2 tháng đầu năm 2020, cùng với việc tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở, các tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát chất lượng đảng viên và đề xuất đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

Nghiêm túc, thường xuyên hơn nữa

Theo quy định, việc sàng lọc đảng viên được gắn với công tác theo dõi, bồi dưỡng đảng viên thường xuyên liên tục của chi bộ. Thế nhưng, có nhiều nơi công tác này chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, cả nể. Vì vậy, có những đảng viên, trên thực tế không đủ tư cách từ lâu nay nhưng chưa được đề xuất cấp ủy cấp trên xóa tên khỏi tổ chức Đảng.

Điển hình ở Đảng bộ huyện Con Cuông, khi thực hiện Chỉ thị 28, trong năm 2019 đã xóa tên khỏi danh sách đảng viên 18 người; quyết định cho ra khỏi Đảng 2 người và khai trừ 1 người. Trong số đó, có một số đảng viên vi phạm Điều 8 - Điều lệ Đảng, tự ý bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí từ tháng 5/2014. Theo báo cáo của chi bộ cơ sở là đã “giáo dục nhiều lần nhưng không tiến bộ”; thế nhưng việc đảng viên không đóng đảng phí 3 tháng liên tục đã bị đề xuất xóa tên khỏi tổ chức đảng, vậy mà có những đảng viên không đóng đảng phí 5 năm qua chưa được rà soát. Rõ ràng đó là sự thiếu đôn đốc, kiểm tra của chi bộ và đảng bộ cơ sở.

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, tổng hợp việc phân loại đảng viên. Ảnh: Nguyên Nguyên ảnh 2
Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, tổng hợp việc phân loại đảng viên. Ảnh: Nguyên Nguyên

Theo đồng chí Đặng Văn Thân - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Con Cuông, thực tế trên phản ánh sự buông lỏng của các chi bộ trong công tác giám sát đảng viên cũng như chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo với cấp ủy cấp trên. Trên cơ sở đó, quá trình rà soát theo Chủ thị 28, Huyện ủy Con Cuông tiếp tục phát hiện ở 2 chi bộ thuộc Đảng bộ xã Yên Khê, có 3 đảng viên không tham gia sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí nhiều năm nay không có lý do chính đáng. Chính vì vậy, đầu năm 2020 (ngày 22/01/2020), Huyện ủy Con Cuông đã ban hành các quyết định xóa tên 3 đảng viên. Qua việc thực hiện Chỉ thị 28, Huyện ủy đã phê bình, rút kinh nghiệm với cấp ủy liên quan, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng đảng viên, sàng lọc những người không đủ tư cách ra khỏi tổ chức Đảng.

Tại Đảng bộ thành phố Vinh, từ tháng 1/2019 đến tháng 2/2020, thực hiện theo Chỉ thị 28, đã rà soát, cho ra khỏi đảng 86 người không còn đủ tư cách đảng viên (trong đó, xóa tên khỏi danh sách đảng viên 52 người; cho ra khỏi đảng 34 người). Qua phân tích cho thấy, những trường hợp nêu trên tập trung ở vào 3 nhóm, đó là: Vi phạm Điều 8,  Điều lệ Đảng; đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức Đảng có thẩm quyền và nhiều đảng viên dự bị không đủ điều kiện chuyển đảng chính thức.

Qua trao đổi, đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết thêm: Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng được xem là đợt hoạt động nghiệp vụ quan trọng cho các cấp ủy, tổ chức Đảng. Việc tăng cường rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên góp phần tích cực nâng chất lượng đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thông qua đó, khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng.

tin mới

Rà soát, phối hợp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách do HĐND tỉnh ban hành

Rà soát, phối hợp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách do HĐND tỉnh ban hành

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND huyện Nam Đàn, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các chính sách và tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo triển khai các chính sách kịp thời và hiệu quả hơn.

4 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển hội nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, phát triển hội trong nhiệm kỳ tới.

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.