Nghệ An kỷ luật xóa tên, khai trừ 883 đảng viên không còn đủ tư cách

(Baonghean.vn) - Việc kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thể hiện quyết tâm của tổ chức Đảng trong nâng chất lượng đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW (ngày 21/1/2019) của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Nghệ An thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ. Công việc này được tiến hành thường xuyên thông qua theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên của chi bộ hàng tháng và định kỳ rà soát báo cáo đề xuất với cấp ủy cấp trên quyết định khai trừ, xóa tên những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi tổ chức Đảng.

Từ khi thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, tính riêng trong năm 2019, tổ chức đảng các cấp ở Nghệ An đã quyết định khai trừ, xóa tên khỏi tổ chức Đảng 883 người, trong đó có 228 người là đảng viên dự bị (khai trừ 75 người). Cùng đó, chấp thuận cho 91 người có đơn xin ra khỏi Đảng.

Trong 2 tháng đầu năm 2020, cùng với việc tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở, các tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát chất lượng đảng viên và đề xuất đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

Việc kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thể hiện quyết tâm của tổ chức Đảng trong nâng chất lượng đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Đến cuối năm 2019, toàn Đảng bộ Nghệ An có 192.320 đảng viên. Trong 2 tháng đầu năm 2020, các tổ chức Đảng kết nạp thêm 351 đảng viên. Cùng với việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới cho Đảng, các cấp ủy Đảng ở Nghệ An tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng theo Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương.
Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, theo dõi báo cáo về đảng viên. Ảnh: Nguyên Nguyên