Nghệ An là địa phương xếp thứ 3 về số lượng tiến sĩ trong bộ máy cán bộ, công chức

Lần đầu tiên những con số thống kê tương đối đầy đủ về trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức của Việt Nam được thực hiện.
Báo cáo số 392 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 gửi Đoàn giám sát của Quốc hội, lần đầu tiên những con số về trình độ của cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam được thống kê.

Số liệu thống kê tới tháng 6/2016.
 

Thống kê cho thấy, tổng số cán bộ, công chức trong 27 đơn vị (gồm 16 bộ,  4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan trực thuộc chính phủ. Không bao gồm Bộ Công an và Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) là 106.139 người. Trong đó Bộ Tài chính có tới 70.029 cán bộ, công chức, Bộ Tư pháp có 10.205 cán bộ công chức. 

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Luật Cán bộ, Công chức 2008

Bộ Xây dựng là đơn vị có số lượng cán bộ công chức ít nhất với 392 người. 

Về trình độ chuyên môn, trong tổng số hơn 106 nghìn cán bộ, công chức hiện nay, có 1.283 người có bằng tiến sĩ, chiếm 1,2%.  

Nếu tính số người có trình độ sau đại học (từ thạc sĩ trở lên) có 12.387 người, chiếm 11,6%. 

Số người có trình độ đại học là 72.369 người, chiếm 68,2%. Số còn lại 20.666 người có trình độ từ sơ cấp đến cao đẳng, chiếm tỉ lệ 19,5%. 

Bộ Tài nguyên và môi trường là cơ quan có nhiều người có bằng tiến sĩ nhất trong số 16 bộ và 4 cơ quan ngang bộ có con số thống kê, với 126 cán bộ, công chức có bằng tiến sĩ. 

Bộ Giáo dục Đào tạo là bộ xếp thứ 2 về số lượng công chức có trình độ tiến sĩ với 106 người. 

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trong biên chế...

Luật Cán bộ, Công chức 2008

Tuy nhiên, xét về tỉ lệ thì Bộ Giáo dục Đào tạo là cơ quan có tỉ lệ công chức có bằng tiến sĩ cao nhất, khoảng 17,4%. Với số lượng cán bộ, công chức là 602 người, Bộ này có 106 người có bằng tiến sĩ. 

Bộ Tài nguyên môi trường vẫn xếp thứ 2 với tỉ lệ 10,1%.  

Số lượng cán bộ, công chức của Bộ LĐTB-XH có trình độ tiến sĩ là 37 người trên tổng số 704 cán bộ, công chức, chiếm 5,26%. Số người có trình độ thạc sĩ là 314 người, chiếm 44,6%.

Về ngoại ngữ, 4.682 người có trình độ ngoại ngữ ĐH trở lên, chiếm 4,4%. 99.491 người có các chứng chỉ ngoại ngữ khác nhau, chiếm tới 95,6%.
Ở địa phương, tổng số cán bộ, công chức của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước là 184.141 người.  

Tuy nhiên, số lượng cán bộ, công chức có trình độ tiến sĩ trở lên là 862 người, chiếm tỉ lệ chưa tới 0,5%. Nếu tính số người có trình độ từ thạc sĩ trở lên, tỉ lệ là 11,1%. 

Hà Nội là địa phương có nhiều tiến sĩ nhất trong bộ máy cán bộ, công chức với 67 người. Tiếp theo là TP.HCM với 65 người. Nghệ An, Hải Dương, Khánh Hòa, Bắc Ninh xếp ở các vị trí tiếp theo. 

Tuy nhiên, tính về tỉ lệ thì Bắc Ninh có tỉ lệ tiến sĩ cao nhất, khoảng 1,4%. Bắc Ninh có 28 người có trình độ tiến sĩ trong tổng số 2.174 cán bộ công chức của cả tỉnh. 
 

 Long An và Điện Biên là 2 tỉnh duy nhất không có cán bộ, công chức có trình độ tiến sĩ. 

Tính trên phạm vi cả nước, tổng số cán bộ công chức là 290.280 người. Trong đó có 2.145 người có trình độ tiến sĩ, chiếm khoảng 0,74%.  

Nếu tính những người có trình độ từ thạc sĩ trở lên thì cả nước có 32.871 người, chiếm khoảng 13,2%.
 

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Luật Viên chức 2010

Tổng số viên chức trong 27 cơ quan hành chính nhà nước là 165.738 người. Trong số này, có khoảng 13.617 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 8,2%.  

Nếu tính những người có trình độ thạc sĩ trở lên có 62.432 người, chiếm tỉ lệ khoảng 37,67%. 

Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Y tế là 2 cơ quan có số lượng viên chức nhiều nhất, lần lượt là 32.254 người và 29.780 người. 

Nếu chỉ tính riêng các bộ và cơ quan ngang bộ thì Thanh tra Chính phủ là cơ quan có số lượng viên chức ít nhất, chỉ 193 người. 

Về trình độ, Bộ Giáo dục đào tạo là cơ quan có nhiều tiến sĩ nhất với 6.230 người. Xếp thứ 2 là Bộ Y tế với 2.229 người. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xếp ở vị trí thứ 3 với 1.216 người có trình độ tiến sĩ. Bộ Công thương có 839 người xếp ở vị trí thứ tư. 

10 bộ, cơ quan có viên chức là tiến sĩ nhiều nhất.
10 bộ, cơ quan có viên chức là tiến sĩ nhiều nhất.

Nếu tính riêng các bộ và cơ quan ngang bộ thì Văn phòng Chính phủ là cơ quan có ít viên chức có trình độ tiến sĩ nhất. Chỉ có 2 viên chức thuộc cơ quan này có trình độ tiến sĩ. 

Ở các địa phương, tổng số viên chức của 63 tỉnh thành phố khoảng 1.668.200 người. Trong số này có khoảng 2.988 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 0,18%. 

Hà Nội là thành phố có số lượng viên chức đông nhất, lên tới 121.692 người. TP.HCM có 86.259 người.

Tiếp theo là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, An Giang. 

Hòa Bình có số lượng viên chức ít nhất, khoảng 5.704 người. 
10 địa phương có số viên chức có trình độ tiến sĩ nhiều nhất.
10 địa phương có số viên chức có trình độ tiến sĩ nhiều nhất.

Hà Nội và TP.HCM là các thành phố có số lượng viên chức có trình độ tiến sĩ nhiều nhất. Hà Nội có 442 viên chức có trình độ tiến sĩ. Còn TP.HCM có 234 người có trình độ tiến sĩ. 

Nếu tính tỉ lệ viên chức có trình độ tiến sĩ thì Bình Định (0,83%) và Cần Thơ (0,5%) xếp cao hơn Hà Nội do số lượng viên chức ít hơn. Hà Nội xếp ở vị trí thứ 3 với tỉ lệ tiến sĩ trong đội ngũ viên chức là 0,36%. 

Đăk Nông và Hòa Bình là 2 tỉnh không có viên chức có trình độ tiến sĩ. Đặc biệt, Hòa Bình cũng chỉ có 4 viên chức có trình độ thạc sĩ. Phần lớn viên chức có trình độ trung cấp, khoảng 3.501 người (61,4%). 

Nếu tính trên phạm vi cả nước, tổng số viên chức khoảng 1.833.938 người. Trong số này có khoảng 16.605 người có trình độ tiến sĩ, chiếm khoảng 0,9%. 

Nếu tính những người có trình độ từ thạc sĩ trở lên có khoảng 124.054 người, chiếm tỉ lệ 6,76%. 

 

Nếu tính cả công chức, viên chức trong 27 cơ quan hành chính cấp trung ương có 271.877 người. Trong số này có 14.900 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 5,5%.  

Nếu tính những người có trình độ từ thạc sĩ trở lên thì có khoảng 74.819 người, chiếm tỉ lệ 27,5%. 

Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế là 2 cơ quan có số công chức viên chức có trình độ tiến sĩ nhiều nhất.  

Bộ GD-ĐT có 6.335 người có trình độ tiến sĩ còn Bộ Y tế có 2.306 người có trình độ tiến sĩ. 

Tiếp theo đó là Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn và Bộ Công thương lần lượt có 1.317 người và 890 người. 
10 bộ, cơ quan Chính phủ có số lượng tiến sĩ đông nhất.
10 bộ, cơ quan Chính phủ có số lượng tiến sĩ đông nhất.

Nếu chỉ tính các bộ và cơ quan ngang bộ thì Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Dân tộc là các cơ quan có số lượng công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ ít nhất. 

Bộ Ngoại giáo có 53 người có trình độ tiến sĩ, Thanh tra Chính phủ có 22 người còn Ủy ban Dân tộc có 20 người. 

Xét về tỉ lệ, Bộ GD-ĐT có tỉ lệ tiến sĩ cao nhất chiếm 19,3%, xếp thứ 2 là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông, 7.9%. 

Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Nội vụ xếp ở các vị trí tiếp theo.  

49,2% công chức, viên chức của Bộ Giáo dục Đào tạo này có trình độ thạc sĩ. Xếp thứ 2 là Bộ Công thương với tỉ lệ 46,1%.

Bộ nào có nhiều tiến sĩ nhất?
10 địa phương có nhiều tiến sĩ nhất trong bộ máy hành chính.

 Ở các địa phương, tổng số công chức, viên chức là 1.852.341 người. Trong số này có 3.850 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 0,2%. 

Nếu tính số người có trình độ thạc sĩ trở lên thì có 82.106 người, chiếm tỉ lệ 4,4%. 

Hà Nội là địa phương có số lượng công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ đông nhất với 509 người. Tiếp theo là TP.HCM với 299 người.  

Các tỉnh Bình Định, Thanh Hóa, Cần Thơ xếp ở các vị trí tiếp theo. 

Tuy nhiên, xét theo tỉ lệ thì Hà Nội chỉ xếp ở vị trí thứ 5. Chỉ khoảng 0,4% cán bộ, công chức, viên chức của Hà Nội có trình độ tiến sĩ. 

Nếu tính trên phạm vi cả nước, tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính Việt Nam khoảng 2.124.218 người. Trong số này có khoảng 18.750 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 0,89%. 

Số người có trình độ thạc sĩ là 138.175 người, chiếm tỉ lệ 6,5%.  Đông nhất vẫn là những người có trình độ đại học với khoảng 1.139.077 người, chiếm tỉ lệ 53,62%.  

Số người có trình độ từ sơ cấp đến cao đẳng chiếm khoảng 39%, trong đó nhiều nhất là trình độ cao đẳng.
Theo VNN

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

(Baonghean.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký công điện yêu cầu người đứng đầu sở, ban, ngành, địa phương, ban quản lý dự án và chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Băn khoăn đặt tên làng, tên xã sau sáp nhập

Băn khoăn đặt tên làng, tên xã sau sáp nhập

(Baonghean.vn) - Một vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm liên quan đến dự kiến đặt tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập ở các địa phương hiện nay. Vậy, đặt tên như thế nào đảm bảo phù hợp là việc cần phải được nghiên cứu bài bản.