Nghệ An là địa phương xếp thứ 3 về số lượng tiến sĩ trong bộ máy cán bộ, công chức

Lần đầu tiên những con số thống kê tương đối đầy đủ về trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức của Việt Nam được thực hiện.

» Một nửa số tiến sĩ làm 'quan' thì có gì đáng mừng?

Báo cáo số 392 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 gửi Đoàn giám sát của Quốc hội, lần đầu tiên những con số về trình độ của cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam được thống kê.

Số liệu thống kê tới tháng 6/2016.

Nghệ An là địa phương xếp thứ 3 về số lượng tiến sĩ trong bộ máy cán bộ, công chức ảnh 1
 

Thống kê cho thấy, tổng số cán bộ, công chức trong 27 đơn vị (gồm 16 bộ,  4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan trực thuộc chính phủ. Không bao gồm Bộ Công an và Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) là 106.139 người. Trong đó Bộ Tài chính có tới 70.029 cán bộ, công chức, Bộ Tư pháp có 10.205 cán bộ công chức. 

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Luật Cán bộ, Công chức 2008

Bộ Xây dựng là đơn vị có số lượng cán bộ công chức ít nhất với 392 người. 

Về trình độ chuyên môn, trong tổng số hơn 106 nghìn cán bộ, công chức hiện nay, có 1.283 người có bằng tiến sĩ, chiếm 1,2%.  

Nếu tính số người có trình độ sau đại học (từ thạc sĩ trở lên) có 12.387 người, chiếm 11,6%. 

Số người có trình độ đại học là 72.369 người, chiếm 68,2%. Số còn lại 20.666 người có trình độ từ sơ cấp đến cao đẳng, chiếm tỉ lệ 19,5%. 

Bộ Tài nguyên và môi trường là cơ quan có nhiều người có bằng tiến sĩ nhất trong số 16 bộ và 4 cơ quan ngang bộ có con số thống kê, với 126 cán bộ, công chức có bằng tiến sĩ. 

Bộ Giáo dục Đào tạo là bộ xếp thứ 2 về số lượng công chức có trình độ tiến sĩ với 106 người. 

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trong biên chế...

Luật Cán bộ, Công chức 2008

Tuy nhiên, xét về tỉ lệ thì Bộ Giáo dục Đào tạo là cơ quan có tỉ lệ công chức có bằng tiến sĩ cao nhất, khoảng 17,4%. Với số lượng cán bộ, công chức là 602 người, Bộ này có 106 người có bằng tiến sĩ. 

Bộ Tài nguyên môi trường vẫn xếp thứ 2 với tỉ lệ 10,1%.  

Số lượng cán bộ, công chức của Bộ LĐTB-XH có trình độ tiến sĩ là 37 người trên tổng số 704 cán bộ, công chức, chiếm 5,26%. Số người có trình độ thạc sĩ là 314 người, chiếm 44,6%.

Về ngoại ngữ, 4.682 người có trình độ ngoại ngữ ĐH trở lên, chiếm 4,4%. 99.491 người có các chứng chỉ ngoại ngữ khác nhau, chiếm tới 95,6%.

Ở địa phương, tổng số cán bộ, công chức của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước là 184.141 người.  


Tuy nhiên, số lượng cán bộ, công chức có trình độ tiến sĩ trở lên là 862 người, chiếm tỉ lệ chưa tới 0,5%. Nếu tính số người có trình độ từ thạc sĩ trở lên, tỉ lệ là 11,1%. 

Hà Nội là địa phương có nhiều tiến sĩ nhất trong bộ máy cán bộ, công chức với 67 người. Tiếp theo là TP.HCM với 65 người. Nghệ An, Hải Dương, Khánh Hòa, Bắc Ninh xếp ở các vị trí tiếp theo. 

Tuy nhiên, tính về tỉ lệ thì Bắc Ninh có tỉ lệ tiến sĩ cao nhất, khoảng 1,4%. Bắc Ninh có 28 người có trình độ tiến sĩ trong tổng số 2.174 cán bộ công chức của cả tỉnh. 

Nghệ An là địa phương xếp thứ 3 về số lượng tiến sĩ trong bộ máy cán bộ, công chức ảnh 2
 

 Long An và Điện Biên là 2 tỉnh duy nhất không có cán bộ, công chức có trình độ tiến sĩ. 

Tính trên phạm vi cả nước, tổng số cán bộ công chức là 290.280 người. Trong đó có 2.145 người có trình độ tiến sĩ, chiếm khoảng 0,74%.  

Nếu tính những người có trình độ từ thạc sĩ trở lên thì cả nước có 32.871 người, chiếm khoảng 13,2%.

Nghệ An là địa phương xếp thứ 3 về số lượng tiến sĩ trong bộ máy cán bộ, công chức ảnh 3
 

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Luật Viên chức 2010

Tổng số viên chức trong 27 cơ quan hành chính nhà nước là 165.738 người. Trong số này, có khoảng 13.617 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 8,2%.  

Nếu tính những người có trình độ thạc sĩ trở lên có 62.432 người, chiếm tỉ lệ khoảng 37,67%. 

Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Y tế là 2 cơ quan có số lượng viên chức nhiều nhất, lần lượt là 32.254 người và 29.780 người. 

Nếu chỉ tính riêng các bộ và cơ quan ngang bộ thì Thanh tra Chính phủ là cơ quan có số lượng viên chức ít nhất, chỉ 193 người. 

Về trình độ, Bộ Giáo dục đào tạo là cơ quan có nhiều tiến sĩ nhất với 6.230 người. Xếp thứ 2 là Bộ Y tế với 2.229 người. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xếp ở vị trí thứ 3 với 1.216 người có trình độ tiến sĩ. Bộ Công thương có 839 người xếp ở vị trí thứ tư. 

10 bộ, cơ quan có viên chức là tiến sĩ nhiều nhất.
10 bộ, cơ quan có viên chức là tiến sĩ nhiều nhất.

Nếu tính riêng các bộ và cơ quan ngang bộ thì Văn phòng Chính phủ là cơ quan có ít viên chức có trình độ tiến sĩ nhất. Chỉ có 2 viên chức thuộc cơ quan này có trình độ tiến sĩ. 

Ở các địa phương, tổng số viên chức của 63 tỉnh thành phố khoảng 1.668.200 người. Trong số này có khoảng 2.988 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 0,18%. 


Hà Nội là thành phố có số lượng viên chức đông nhất, lên tới 121.692 người. TP.HCM có 86.259 người.

Tiếp theo là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, An Giang. 

Hòa Bình có số lượng viên chức ít nhất, khoảng 5.704 người. 

10 địa phương có số viên chức có trình độ tiến sĩ nhiều nhất.
10 địa phương có số viên chức có trình độ tiến sĩ nhiều nhất.

Hà Nội và TP.HCM là các thành phố có số lượng viên chức có trình độ tiến sĩ nhiều nhất. Hà Nội có 442 viên chức có trình độ tiến sĩ. Còn TP.HCM có 234 người có trình độ tiến sĩ. 

Nếu tính tỉ lệ viên chức có trình độ tiến sĩ thì Bình Định (0,83%) và Cần Thơ (0,5%) xếp cao hơn Hà Nội do số lượng viên chức ít hơn. Hà Nội xếp ở vị trí thứ 3 với tỉ lệ tiến sĩ trong đội ngũ viên chức là 0,36%. 

Đăk Nông và Hòa Bình là 2 tỉnh không có viên chức có trình độ tiến sĩ. Đặc biệt, Hòa Bình cũng chỉ có 4 viên chức có trình độ thạc sĩ. Phần lớn viên chức có trình độ trung cấp, khoảng 3.501 người (61,4%). 

Nếu tính trên phạm vi cả nước, tổng số viên chức khoảng 1.833.938 người. Trong số này có khoảng 16.605 người có trình độ tiến sĩ, chiếm khoảng 0,9%. 

Nếu tính những người có trình độ từ thạc sĩ trở lên có khoảng 124.054 người, chiếm tỉ lệ 6,76%. 

Nghệ An là địa phương xếp thứ 3 về số lượng tiến sĩ trong bộ máy cán bộ, công chức ảnh 6
 

Nếu tính cả công chức, viên chức trong 27 cơ quan hành chính cấp trung ương có 271.877 người. Trong số này có 14.900 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 5,5%.  

Nếu tính những người có trình độ từ thạc sĩ trở lên thì có khoảng 74.819 người, chiếm tỉ lệ 27,5%. 

Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế là 2 cơ quan có số công chức viên chức có trình độ tiến sĩ nhiều nhất.  

Bộ GD-ĐT có 6.335 người có trình độ tiến sĩ còn Bộ Y tế có 2.306 người có trình độ tiến sĩ. 

Tiếp theo đó là Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn và Bộ Công thương lần lượt có 1.317 người và 890 người. 

10 bộ, cơ quan Chính phủ có số lượng tiến sĩ đông nhất.
10 bộ, cơ quan Chính phủ có số lượng tiến sĩ đông nhất.

Nếu chỉ tính các bộ và cơ quan ngang bộ thì Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Dân tộc là các cơ quan có số lượng công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ ít nhất. 

Bộ Ngoại giáo có 53 người có trình độ tiến sĩ, Thanh tra Chính phủ có 22 người còn Ủy ban Dân tộc có 20 người. 

Xét về tỉ lệ, Bộ GD-ĐT có tỉ lệ tiến sĩ cao nhất chiếm 19,3%, xếp thứ 2 là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông, 7.9%. 

Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Nội vụ xếp ở các vị trí tiếp theo.  

49,2% công chức, viên chức của Bộ Giáo dục Đào tạo này có trình độ thạc sĩ. Xếp thứ 2 là Bộ Công thương với tỉ lệ 46,1%.

Bộ nào có nhiều tiến sĩ nhất?
10 địa phương có nhiều tiến sĩ nhất trong bộ máy hành chính.

 Ở các địa phương, tổng số công chức, viên chức là 1.852.341 người. Trong số này có 3.850 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 0,2%. 

Nếu tính số người có trình độ thạc sĩ trở lên thì có 82.106 người, chiếm tỉ lệ 4,4%. 

Hà Nội là địa phương có số lượng công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ đông nhất với 509 người. Tiếp theo là TP.HCM với 299 người.  

Các tỉnh Bình Định, Thanh Hóa, Cần Thơ xếp ở các vị trí tiếp theo. 

Tuy nhiên, xét theo tỉ lệ thì Hà Nội chỉ xếp ở vị trí thứ 5. Chỉ khoảng 0,4% cán bộ, công chức, viên chức của Hà Nội có trình độ tiến sĩ. 

Nếu tính trên phạm vi cả nước, tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính Việt Nam khoảng 2.124.218 người. Trong số này có khoảng 18.750 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 0,89%. 

Số người có trình độ thạc sĩ là 138.175 người, chiếm tỉ lệ 6,5%.  Đông nhất vẫn là những người có trình độ đại học với khoảng 1.139.077 người, chiếm tỉ lệ 53,62%.  

Số người có trình độ từ sơ cấp đến cao đẳng chiếm khoảng 39%, trong đó nhiều nhất là trình độ cao đẳng.

Theo VNN

Tin mới

Công ty Cung ứng nguồn nhân lực Hưng Nguyên khai trương chi nhánh thứ 3 tại thành phố Vinh

Công ty Cung ứng nguồn nhân lực Hưng Nguyên khai trương chi nhánh thứ 3 tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo để phục vụ học viên, người lao động ngày càng tốt hơn, ngày 4/12, Công ty Cung ứng nguồn nhân lực Hưng Nguyên đã tổ chức lễ khai trương Chi nhánh thứ 3 với trụ sở đặt tại số 228, đường Trường Chinh, thành phố Vinh. 
Lan toả tinh thần thể thao trong đoàn viên, người lao động

Lan tỏa tinh thần thể thao trong đoàn viên, người lao động

(Baonghean.vn) - “Chăm lo cho đoàn viên người lao động phải bắt đầu từ những giá trị thiết thực, gần gũi nhất” - với quan điểm này, đoàn viên, người lao động huyện Nghĩa Đàn được hưởng lợi rất nhiều từ các phong trào do các cấp công đoàn Nghĩa Đàn phát động. 
Phố hoa lên đèn

Nông dân Nghệ An chong điện thâu đêm chăm hoa Tết

(Baonghean.vn) - Dịp này, các vườn hoa cúc Tết của người dân luôn bừng sáng ánh điện khi màn đêm buông xuống. Theo người trồng hoa cho biết, do nhu cầu của khách hàng, người trồng hoa phải điều chỉnh ánh sáng bằng bóng điện thâu đêm để có chiều cao của cây hoa như ý muốn. 
Phát biểu của Đồng chí Thái Thanh Quý tại Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh (1772-2022), 200 năm năm mất (1822-2022) Nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý tại Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất Nữ sĩ Hồ Xuân Hương

(Baonghean.vn) - Phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh (1772-2022), 200 năm năm mất (1822-2022) Nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Tạp văn: Bêu nắng - Phần I: Thôi em nhé!

Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần I: Thôi em nhé!

(Baonghean.vn) - Tạp văn đầu tiên của seri “Bêu nắng” phảng phất nỗi buồn. Một nỗi buồn không quá mãnh liệt và kịch tính như những truyện ngắn, tiểu thuyết với hàng loạt thắt nút, mở nút, nhưng thật khiến người đọc, người nghe vấn vương, bồi hồi, suy ngẫm.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/12

(Baonghean.vn) - Nội dung thu hút sự quan tâm của các học giả, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế ngày 3/12 là chuỗi sự kiện UNESCO vinh danh Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Danh nhân văn hoá thế giới.