Nghệ An: Ngành Tài chính vượt khó, làm tốt công tác tham mưu quản lý thu chi

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Ở Nghệ An, với sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt, ngành Tài chính đã làm tốt công tác tham mưu, quản lý, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Làm tốt công tác tham mưu

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Làm ra nhiều, chi dùng ít”, “Phải khéo tính toán chi tiêu tiền bạc cho hợp lý, đó là một nghệ thuật quan trọng, nghệ thuật ấy không phải là dễ...”, ngành Tài chính Nghệ An đã "lựa cơm gắp mắm", tham mưu bố trí nguồn ngân sách hợp lý để cân đối cho tất cả các nhu cầu chi cần có trên địa bàn. Lặng thầm nhưng vô cùng quan trọng trong thực hiện tất cả các nhiệm vụ, đóng góp vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội.

Từ chức năng nhiệm vụ của mình, chính sách thuế, nhiệm vụ chi, quản lý biên chế, cho đến phát triển sản xuất… đều được đưa lên bàn cân để làm sao hợp lý nhất, thiết thực nhất và phù hợp nhất.

Nghệ An: Ngành Tài chính vượt khó, làm tốt công tác tham mưu quản lý thu chi ảnh 1

Thành phố Vinh mở rộng về phía biển. Ảnh: Lê Thắng

Đáng chú ý nhất, ngành đã có công tham mưu đắc lực cho tỉnh là chính sách về một số cơ chế, đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An mà Quốc hội vừa mới thông qua, thể hiện vai trò nỗ lực tham mưu xuất sắc của ngành Tài chính Nghệ An.

Trong nghị quyết đặc thù này, chủ yếu là các chính sách về tài chính. Cụ thể: Về quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước, tỉnh Nghệ An được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 40% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách tỉnh hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Nghệ An: Ngành Tài chính vượt khó, làm tốt công tác tham mưu quản lý thu chi ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Nguyên Giám đốc Sở Tài chính trao bó hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Thanh Hải được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An. Ảnh: T.C

Hằng năm, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Nghệ An không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (không bao gồm thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu), nhưng không vượt quá tổng số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu so với số thu thực hiện năm trước và ngân sách Trung ương không hụt thu để thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng của địa phương….Với những chính sách này Nghệ An sẽ có điều kiện để phát triển trong tương lai gần.

Năm 2022, ngành Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương như Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2022; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Chỉ thị số 02/ 2021 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Nghệ An: Ngành Tài chính vượt khó, làm tốt công tác tham mưu quản lý thu chi ảnh 3

Cán bộ chuyên viên Sở Tài chính xử lý công việc hằng ngày. Ảnh: Trân Châu

Ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, quản lý tài chính - ngân sách, giá công sản như: Nghị quyết Quy định về tỷ lệ phần trăm nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án có thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách tháo gỡ những khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, tháo gỡ những nút thắt nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, tạo môi trường ổn định, huy động tối đa các nguồn lực để tăng thu ngân sách nhà nước.

Ngành cũng tham mưu có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, tham mưu UBND tỉnh quản lý, điều hành tài chính ngân sách trong năm 2022 hiệu quả, tích cực.

Nhờ vậy, thu ngân sách của Nghệ An năm 2022 đạt 20.370 tỷ đồng, tăng 35,7% so với dự toán (vượt 5.353 tỷ đồng). Trong đó: Thu nội địa: 19.000 tỷ đồng, tăng 38,7% so với dự toán và tăng 3,6% so với thực hiện năm 2021. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.350 tỷ đồng, bằng 103,8% dự toán và bằng 81,7% so với năm 2021.

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm là 32.562 tỷ đồng, đạt 104,8%. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 10.739 tỷ đồng, đạt 110,8% dự toán, cho ngân sách đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội. Các công tác tổng hợp quyết toán quản lý giá và công sản, quản lý giá, quản lý tài chính doanh nghiệp được thực hiện tốt.

Nghệ An: Ngành Tài chính vượt khó, làm tốt công tác tham mưu quản lý thu chi ảnh 4

Cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: P.V

Đến nay hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An; Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển chè Nghệ An, đang tiếp tục thực hiện chuyển đổi sang công ty cổ phần Công ty TNHH MTV Cafe - Cao su Nghệ An.

Ngành đã chỉ đạo các phòng, đơn vị cân đối nguồn vốn, đôn đốc giải ngân các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ. Chỉ đạo thực hiện công tác thẩm định giá tài sản nhà nước đáp ứng cơ bản yêu cầu của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đến nay đã thẩm định giá 35 hồ sơ, với tổng giá trị thẩm định là 247,799 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách hơn 4,5 tỷ đồng.

Đi đầu trong cải cách hành chính

Bám sát các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các các mục tiêu, nhiệm vụ ban hành tại Quyết định số 16/QĐ-STC ngày 24/01/2022 của Giám đốc Sở Tài chính về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử. Chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho nhân dân, tổ chức qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp được nâng lên, hầu hết đều giải quyết hồ sơ đúng và sớm cho người dân và doanh nghiệp.

Sở thực hiện rà soát bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết gồm 14 thủ tục cấp tỉnh và 8 thủ tục cấp huyện. Xây dựng bộ quy trình nội bộ, quy trình điện tử ban hành tại Quyết định 3641/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh. Trong năm tiếp nhận và xử lý 2187 hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 4 (100% hồ sơ đúng và trước hạn).

Triển khai rà soát hệ thống các văn bản và sửa đổi bổ sung một số quy chế nội bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo khai thác và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý và hoạt động cơ quan, gồm phần mềm Quản lý ngân sách 8.0; hệ thống TABMIS, hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với NSNN; hệ thống quản lý và điều hành văn bản VNPT ioffice, phần mềm quản lý công sản, quản lý giá và quản lý đầu tư XDCB.

Hiện nay, toàn bộ văn bản đi đến đều được thực hiện qua phần mềm, ứng dụng chữ ký số trong phát hành văn bản. Trong năm, triển khai có hiệu quả việc quản lý và điều hành văn bản trên hệ thống VNPT- iOffice có tích hợp chữ ký số điện tử giúp gửi nhận văn bản một cách nhanh chóng, kịp thời.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, năm 2023, ngành Tài chính Nghệ An phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương điều hành chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, linh hoạt và phù hợp; Tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy phục hồi và phát triển KTXH.

Bên cạnh đó, tập trung làm tốt công tác quản lý thu NSNN, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế. Quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử; quyết liệt xử lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; phấn đấu tăng thu NSNN và tham mưu đúng, trúng cho địa phương trong thu chi ngân sách.

Nghệ An: Ngành Tài chính vượt khó, làm tốt công tác tham mưu quản lý thu chi ảnh 5

Năm 2022 thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt gần 21.000 tỷ đồng. Ảnh: Châu Lan

Tin mới

Công Phương 'nổ súng', U17 Việt Nam dẫn 3 bàn vẫn bị đối thủ của Nhật Bản gỡ hoà; Messi chọn bến đỗ nào sau khi rời PSG?

Công Phương 'nổ súng', U17 Việt Nam dẫn 3 bàn vẫn bị đối thủ của Nhật Bản gỡ hoà; Messi chọn bến đỗ nào sau khi rời PSG?

(Baonghean.vn) - Công Phương lại đóng góp 1 bàn thắng và U17 Việt Nam đã dẫn trước đối thủ 3 bàn;  Việc Lionel Messi rời PSG đã được xác nhận, và cuộc chiến tranh giành chữ ký của siêu sao người Argentina giờ đã bắt đầu... Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
8.5

Nam sinh lớp 9 trường làng chia sẻ bí quyết đạt IELTS 8.5

(Baonghean.vn) - Tại sao không làm được bài thi học sinh giỏi lại phải khóc, tại sao lại tự tạo áp lực cho mình ở các kỳ thi - Nguyễn Quốc Tuấn Kiệt đã từng đặt câu hỏi như vậy trước các kỳ thi. Nam sinh này cũng chưa bao giờ nghĩ thi IELTS để làm “tấm vé” vào trường chuyên.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/6

(Baonghean.vn) - Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng tại các công trình, dự án trọng điểm; Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc' trao tặng quà tại Nghệ An; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023... là những nội dung chính trong ngày 1/6.
Chương trình 'Tự hào cờ Tổ quốc' trao tặng quà tại Nghệ An

Chương trình 'Tự hào cờ Tổ quốc' trao tặng quà tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 1/6, tại huyện Nam Đàn, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động trao tặng cờ Tổ quốc cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, tặng 150 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh và trao 100 suất học bổng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học huyện Nam Đàn.
Ước mơ của trẻ em làng chài ven sông Lam

Ước mơ của trẻ em làng chài ven sông Lam

(Baonghean.vn) - Dẫu đã có những đổi thay, nhưng cuộc sống người dân các làng chài ven sông Lam vẫn còn nhiều khó khăn. Ước mơ của những em nhỏ làng chài về chỗ ở, học hành, sự vui chơi... vẫn còn bao trăn trở.
Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng tại các công trình, dự án trọng điểm

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng tại các công trình, dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải là nền tảng về hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, những khó khăn, vướng mắc cần phải được tháo gỡ kịp thời để đẩy nhanh tiến độ triển khai.