Nghệ An: Nghiên cứu cơ chế khoán biên chế, khoán tài chính ở cấp xã

Mai Hoa

(Baonghean.vn) - Đó là vấn đề đặt ra tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sáng 28/2 để nghe và cho ý kiến về đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW, ngày 27/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Nghệ An: Nghiên cứu cơ chế khoán biên chế, khoán tài chính ở cấp xã ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham dự. Ảnh: Mai Hoa

Theo dự thảo đề án do Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo, đối với nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, yêu cầu 100% cơ quan, đơn vị sắp xếp, tinh gọn ít nhất 1 phòng, ban chuyên môn trực thuộc. Như vậy, dự kiến toàn tỉnh sẽ giảm tối thiểu 199 phòng, ban và tổ chức tương đương trực thuộc các cơ quan, đơn vị.

Dự thảo cũng đề nghị sáp nhập một số cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh. Cụ thể: sáp nhập Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh, Trung tâm xúc tiến du lịch (thuộc Sở Du lịch) và Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) thành một trung tâm; sáp nhập Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; các ban quản lý tại các Sở, ngành…

Đề án cũng yêu cầu đảm bảo tỷ lệ tinh giản đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% biên chế được giao so với năm 2015, trong đó tăng tỷ lệ giảm khối chính quyền; đồng thời tạm dừng việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong giai đoạn rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, trong đó không thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ của các cơ quan, đơn vị đang dự kiến sáp nhập, hợp nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng cần rà soát và nghiên cứu tinh giản đội ngũ có trình độ trung cấp, sơ cấp ở một số lĩnh vực, vị trí. Ảnh: Mai Hoa

Tinh giản cán bộ trình độ trung cấp, sơ cấp?

Trên cơ sở những nội dung cốt lõi của dự thảo đề án, tại cuộc họp, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành đã tham gia ý kiến, đưa ra một số quan điểm, nguyên tắc và định hướng triển khai thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn, cho rằng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức là việc rất khó nhưng không thể không làm và cần sự quyết tâm, quyết liệt để thực hiện.

Dẫn con số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh còn 12.700 người có trình độ trung cấp và 1.389 người có trình độ sơ cấp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ, liệu đội ngũ này có đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Bởi vậy, theo đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cần rà soát đội ngũ này đang tập trung ở lĩnh vực và vị trí nào, từ đó có sự nghiên cứu, cân nhắc có nên tập trung tinh giản biên chế ở đội ngũ này hay không?!

Vấn đề thứ 2 theo đồng chí Nguyễn Xuân Sơn là cần quan tâm phân tích cơ cấu chuyên môn đào tạo của đội ngũ cán bộ ở khối đảng, đoàn thể, chính quyền và có phương án chuyển dịch cơ cấu chuyên môn một cách phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy.

Liên quan đến yêu cầu tinh giản biên chế, theo dự thảo đề án đó là thực hiện theo nguyên tắc, tuyển dụng không vượt quá 50% số người được tinh giản, tuy nhiên theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đối với lực lượng viên chức, nhất là viên chức trong ngành Giáo dục - Đào tạo được quy định về tỷ lệ đứng lớp thì liệu có phù hợp và nên chăng là thực hiện nguyên tắc riêng đối với lực lượng viên chức.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh:
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần quan tâm tinh giản biên chế đối với công chức cấp xã. Ảnh: Mai Hoa

Đồng tình với ý kiến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gợi mở việc tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục – Đào tạo theo phương án sáp nhập trường theo hệ thống dọc, nghĩa là 1 trường có nhiều bậc học trong cùng một địa phương; đồng thời bố trí kiêm nhiệm một số chức danh hành chính trong trường học như nhân viên thiết bị, kế toán, văn thư, y tế…

Đồng chí Cao Thị Hiền cũng cho rằng, mặc dù theo tinh thần Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108 của Chính phủ không đề cập nhiều việc tinh giản biên chế ở cấp xã, nhưng thực tế số công chức cấp xã hiện nay lớn; đặc biệt có những chức danh, vị trí được bố trí 2 - 3 người trùng lặp, lãng phí rất lớn. Bởi vậy, nên chăng tạm dừng việc tuyển dụng công chức cấp xã để rà soát, điều phối, điều hòa, tinh giản lực lượng này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông nêu thực tế hiện nay ở một số ngành như Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Giao thông - Vận tải có nhiều ban quản lý như ngành Nông nghiệp đang có trên 10 ban quản lý.... Vì vậy đặt ra yêu cầu giảm đầu mối, đảm bảo mỗi ngành chỉ có 1 - 2 ban quản lý. 
Nghiên cứu cơ chế khoán biên chế, tài chính ở cấp xã

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá tổ soạn thảo đề án đã rất công phu trong quá trình xây dựng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu và thống nhất một số quan điểm, nguyên tắc, định hướng, yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh, vừa đáp ứng tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW, ngày 27/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, vừa giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Người đứng đầu Tỉnh ủy nêu quan điểm chỉ đạo là những nội dung, phần việc đã rõ thì thực hiện ngay, những vấn đề nào chưa rõ thì nghiên cứu làm thí điểm; Trước mắt cần triển khai sắp xếp, sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh; giữa 2 cơ quan Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Nghệ An: Nghiên cứu cơ chế khoán biên chế, khoán tài chính ở cấp xã ảnh 4
Giao dịch tại bộ phận một cửa của phường Hưng Bình (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối phải được thực hiện toàn diện ở các khối đảng, đoàn thể, chính quyền, khối cơ quan nội chính. Ở mỗi khối cần xác định cơ quan làm điểm để triển khai đồng bộ trên diện rộng. Chẳng hạn khối Đảng bắt đầu thực hiện từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; khối chính quyền bắt đầu từ Sở Nội vụ; cấp huyện gồm: Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Diễn Châu, Con Cuông.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất, thực hiện theo thứ tự cấp tỉnh trước, tiếp đến mới là cấp huyện, cấp xã. Riêng đối với cấp xã cần nghiên cứu để có cơ chế khoán biên chế, khoán tài chính, nhằm giảm biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy cấp xã.

“Không nên quá máy móc và yêu cầu giảm tối thiểu 10% theo cơ học đối với tất các các cơ quan, đơn vị mà cần phải căn cứ thực tiễn từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh khi đề cập đến việc thực hiện tinh giản biên chế. 

Tin mới

Truyện ngắn: Đi tìm một ánh mắt (tác giả Hoa Mai)

Đọc truyện đêm khuya: Đi tìm một ánh mắt

(Baonghean.vn) - Đi tìm một ánh mắt” - truyện ngắn của Hoa Mai kể về một mối tình âm thầm, lặng lẽ nhưng dai dẳng và đầy ám ảnh của hai con người. Đặc biệt ở chỗ, hai người này mang hai xuất thân, hai mảnh đời, hai thân phận khác nhau. 
Trường Mầm non Trần Đại Nghĩa: Lấy giáo dục nhân cách làm mục tiêu đào tạo

Trường Mầm non Trần Đại Nghĩa: Lấy giáo dục nhân cách làm mục tiêu đào tạo

(Baonghean.vn) -  Ở Trường Mầm non Trần Đại Nghĩa, việc dạy đạo đức, lễ nghĩa cho học sinh được đặt lên hàng đầu. Đây cũng là ngôi trường mầm non đầu tiên ở thành phố Vinh được dạy học theo mô hình của Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức, một mô hình được đánh giá cao với việc lấy giáo dục nhân cách làm nền tảng.
Xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo xử lý 'lỗ hổng trong rừng phòng hộ' Bắc Nghệ An

Xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo xử lý 'lỗ hổng trong rừng phòng hộ' Bắc Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An có loạt bài phản ánh, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã cử cán bộ đến các hộ dân để vận động người dân tuân thủ quy chế quản lý rừng. Trong khi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Bộ.
Công chức đang bị tạm giam có được nhận lương không?

Công chức đang bị tạm giam có được nhận lương không?

(Baonghean.vn) -  Cơ quan tôi có 1 công chức hiện đang bị tạm giam để điều tra vì hành vi làm trái quy định gây thiệt hại nghiêm trọng tới tài sản nhà nước. Xin hỏi: Công chức đang bị tạm giam như vậy thì có được hưởng lương hay không? Nếu được thì hưởng mức lương như thế nào?
Điều cần đến, đã đến...

Điều cần đến, đã đến...

(Baonghean.vn) - Ngày cuối tuần, anh bạn từ phía biển gọi điện giọng đầy phấn khích: “UBND tỉnh quyết định thu hồi phần diện tích đất bỏ hoang ở Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân rồi đấy...”. Nghe rõ mồn một từng câu chữ, nhưng vẫn chưa tin lắm nên hỏi: Có gì đảm bảo không? “Có chứ” - anh bạn trả lời.
Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức ngày cao điểm 'Tình nguyện vì đàn em thân yêu'

Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức ngày cao điểm 'Tình nguyện vì đàn em thân yêu'

(Baonghean.vn) - Ngày cao điểm “Tình nguyện vì đàn em thân yêu” 7/8 được tổ chức đồng loạt tại tất cả cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên cả nước. Tại tỉnh Nghệ An, Ngày cao điểm được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh chỉ đạo tổ chức đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.
Bắt nhanh đối tượng gây ra 6 vụ cướp giật

Bắt nhanh đối tượng gây ra 6 vụ cướp giật

(Baonghean.vn) -Nguyễn Cảnh Phượng, 35 tuổi, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Trong vòng gần 2 tháng qua, Phượng đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Đáng nói, chỉ riêng trong đêm 24/7/2022, Phượng đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản của người đi đường ngay trên cùng 1 tuyến đường.
Điểm tuần 19: Sự hiến dâng

Điểm tuần 19: Sự hiến dâng

(Baonghean.vn) -  Một tuần trôi qua thật nhanh. Có vui, có buồn có sự tử tế và có cả những trò lừa gạt. Người ta nói rằng: Giá trị mỗi con người được đo bằng khoảng trống mà họ để lại sau khi họ giã từ cõi đời này. Sống không đơn thuần chỉ là sự tồn tại sinh học, góp sức vào công cuộc gạn đục khơi trong cũng là một cách để hiến dâng. Dâng hiến và trách nhiệm chính là phương châm, là hoài bão của cuộc sống. Suy cho cùng dâng hiến cũng là bổn phận. Tác giả Đặng Viết Lợi đã có những câu thơ tuyệt vời rằng:“Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội/ Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao/ Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng/ Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông”.
Ảnh đại diện

Cử tri huyện Quế Phong kiến nghị quan tâm, đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số ít người

(Baonghean.vn) - Cử tri các xã Tri lễ, Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong đề nghị UBND tỉnh quan tâm và có sự ưu tiên trong tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số ít người (như dân tộc Mông và Khơ mú…) trên địa bàn huyện Quế Phong. Bởi hiện nay số lượng cán bộ là người các dân tộc này trong các ban, ngành, đoàn thể ở huyện, xã rất ít.
Khách hàng có thêm nhiều cơ hội kinh doanh từ nguồn vốn vay ưu đãi của BAB

“LÃI THẤP VAY NHANH” TỪ BẮC Á BANK

(Baonghean.vn) - Theo đánh giá của Nikkei (Nhật Bản) chỉ số phục hồi sau đại dịch COVID-19, Việt Nam tăng 48 bậc lên vị trí thứ 14 thế giới. Đóng góp cho tín hiệu tích cực này chắc chắn phải kể đến các gói tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng với hạn mức lên đến hàng nghìn tỷ đồng, ưu tiên khách hàng cá nhân, tiểu thương, hộ kinh doanh gia đình.
Quang Hải đá chính trận đầu tiên ở Ligue 2; U16 Việt Nam thua ngược Indonesia; Messi lập cú đúp

Quang Hải đá chính trận đầu tiên ở Ligue 2; U16 Việt Nam thua ngược Indonesia; Messi lập cú đúp

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Quang Hải được đá chính trong trận Pau FC tiếp đón Dijon ở vòng 2 Ligue 2 2022/2023. U16 Việt Nam để cho U16 Indonesia lội ngược dòng sau khi đã vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. Tottenham lên đỉnh bảng, Messi lập cú đúp... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.