Nghệ An: Nghiên cứu cơ chế khoán biên chế, khoán tài chính ở cấp xã

(Baonghean.vn) - Đó là vấn đề đặt ra tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sáng 28/2 để nghe và cho ý kiến về đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW, ngày 27/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham dự. Ảnh: Mai Hoa ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham dự. Ảnh: Mai Hoa

Theo dự thảo đề án do Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo, đối với nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, yêu cầu 100% cơ quan, đơn vị sắp xếp, tinh gọn ít nhất 1 phòng, ban chuyên môn trực thuộc. Như vậy, dự kiến toàn tỉnh sẽ giảm tối thiểu 199 phòng, ban và tổ chức tương đương trực thuộc các cơ quan, đơn vị.

Dự thảo cũng đề nghị sáp nhập một số cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh. Cụ thể: sáp nhập Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh, Trung tâm xúc tiến du lịch (thuộc Sở Du lịch) và Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) thành một trung tâm; sáp nhập Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; các ban quản lý tại các Sở, ngành…
Đề án cũng yêu cầu đảm bảo tỷ lệ tinh giản đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% biên chế được giao so với năm 2015, trong đó tăng tỷ lệ giảm khối chính quyền; đồng thời tạm dừng việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong giai đoạn rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, trong đó không thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ của các cơ quan, đơn vị đang dự kiến sáp nhập, hợp nhất.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng cần rà soát và nghiên cứu tinh giản đội ngũ có trình độ trung cấp, sơ cấp ở một số lĩnh vực, vị trí. Ảnh: Mai Hoa
Tinh giản cán bộ trình độ trung cấp, sơ cấp?
Trên cơ sở những nội dung cốt lõi của dự thảo đề án, tại cuộc họp, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành đã tham gia ý kiến, đưa ra một số quan điểm, nguyên tắc và định hướng triển khai thực hiện.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn, cho rằng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức là việc rất khó nhưng không thể không làm và cần sự quyết tâm, quyết liệt để thực hiện.

Dẫn con số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh còn 12.700 người có trình độ trung cấp và 1.389 người có trình độ sơ cấp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ, liệu đội ngũ này có đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Bởi vậy, theo đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cần rà soát đội ngũ này đang tập trung ở lĩnh vực và vị trí nào, từ đó có sự nghiên cứu, cân nhắc có nên tập trung tinh giản biên chế ở đội ngũ này hay không?!

Vấn đề thứ 2 theo đồng chí Nguyễn Xuân Sơn là cần quan tâm phân tích cơ cấu chuyên môn đào tạo của đội ngũ cán bộ ở khối đảng, đoàn thể, chính quyền và có phương án chuyển dịch cơ cấu chuyên môn một cách phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy.

Liên quan đến yêu cầu tinh giản biên chế, theo dự thảo đề án đó là thực hiện theo nguyên tắc, tuyển dụng không vượt quá 50% số người được tinh giản, tuy nhiên theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đối với lực lượng viên chức, nhất là viên chức trong ngành Giáo dục - Đào tạo được quy định về tỷ lệ đứng lớp thì liệu có phù hợp và nên chăng là thực hiện nguyên tắc riêng đối với lực lượng viên chức.

Đồng chí Cao Thị Hiền  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh:
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần quan tâm tinh giản biên chế đối với công chức cấp xã. Ảnh: Mai Hoa

Đồng tình với ý kiến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gợi mở việc tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục – Đào tạo theo phương án sáp nhập trường theo hệ thống dọc, nghĩa là 1 trường có nhiều bậc học trong cùng một địa phương; đồng thời bố trí kiêm nhiệm một số chức danh hành chính trong trường học như nhân viên thiết bị, kế toán, văn thư, y tế…

Đồng chí Cao Thị Hiền cũng cho rằng, mặc dù theo tinh thần Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108 của Chính phủ không đề cập nhiều việc tinh giản biên chế ở cấp xã, nhưng thực tế số công chức cấp xã hiện nay lớn; đặc biệt có những chức danh, vị trí được bố trí 2 - 3 người trùng lặp, lãng phí rất lớn. Bởi vậy, nên chăng tạm dừng việc tuyển dụng công chức cấp xã để rà soát, điều phối, điều hòa, tinh giản lực lượng này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông nêu thực tế hiện nay ở một số ngành như Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Giao thông - Vận tải có nhiều ban quản lý như ngành Nông nghiệp đang có trên 10 ban quản lý.... Vì vậy đặt ra yêu cầu giảm đầu mối, đảm bảo mỗi ngành chỉ có 1 - 2 ban quản lý. 
Nghiên cứu cơ chế khoán biên chế, tài chính ở cấp xã

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá tổ soạn thảo đề án đã rất công phu trong quá trình xây dựng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu và thống nhất một số quan điểm, nguyên tắc, định hướng, yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh, vừa đáp ứng tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW, ngày 27/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, vừa giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Người đứng đầu Tỉnh ủy nêu quan điểm chỉ đạo là những nội dung, phần việc đã rõ thì thực hiện ngay, những vấn đề nào chưa rõ thì nghiên cứu làm thí điểm; Trước mắt cần triển khai sắp xếp, sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh; giữa 2 cơ quan Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Giao dịch tại bộ phận một cửa của phường Hưng Bình (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy ảnh 4
Giao dịch tại bộ phận một cửa của phường Hưng Bình (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối phải được thực hiện toàn diện ở các khối đảng, đoàn thể, chính quyền, khối cơ quan nội chính. Ở mỗi khối cần xác định cơ quan làm điểm để triển khai đồng bộ trên diện rộng. Chẳng hạn khối Đảng bắt đầu thực hiện từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; khối chính quyền bắt đầu từ Sở Nội vụ; cấp huyện gồm: Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Diễn Châu, Con Cuông.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất, thực hiện theo thứ tự cấp tỉnh trước, tiếp đến mới là cấp huyện, cấp xã. Riêng đối với cấp xã cần nghiên cứu để có cơ chế khoán biên chế, khoán tài chính, nhằm giảm biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy cấp xã.

“Không nên quá máy móc và yêu cầu giảm tối thiểu 10% theo cơ học đối với tất các các cơ quan, đơn vị mà cần phải căn cứ thực tiễn từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh khi đề cập đến việc thực hiện tinh giản biên chế. 

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 150 triệu USD; Thành Vinh rực rỡ cờ hoa chào mừng 60 năm thành lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

(Baonghean.vn) - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An; Mức thu và phương án thu học phí tại Nghệ An năm học 2023 - 2024; Tìm kiếm nam thanh niên ở huyện Nghĩa Đàn mất liên lạc 5 ngày qua... 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9

(Baonghean.vn) - Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 28; Tại Nghệ An, Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn; Sở Y tế công bố công tác cán bộ; Nghệ An quản lý chặt các điểm sạc pin tại khu chung cư...

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở khảo sát thực tế, trực tiếp trao đổi với cử tri và làm việc với UBND huyện Nghĩa Đàn, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị địa phương chủ động đề xuất phương án với cấp có thẩm quyền nhằm giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An kỷ niệm 105 năm ngày truyền thống; Ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP; Ban Tổ chức Tỉnh ủy bàn giao nhà ở cho người nghèo tại Quỳ Châu... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo thêm nguồn lực cho Nghệ An phát triển

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo thêm nguồn lực cho Nghệ An phát triển

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cho rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự vào cuộc chủ động, quyết tâm cao của tỉnh Nghệ An sẽ có các giải pháp để huy động thêm nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.

Biến văn hoá thành 'sức mạnh mềm', góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Biến văn hoá thành 'sức mạnh mềm', góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để phát huy bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của mảnh đất và con người xứ Nghệ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, cần có nhiều hơn đề án cụ thể cho ngành văn hoá, cho chiến lược xây dựng con người Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/9

(Baonghean.vn) - Hôm nay (16/9), Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đón nhận một sự kiện quan trọng. Đó là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Chiều 16/9, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng về dâng hương tại Di tích Quốc gia - Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên), Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương).

Thường trực Ban Bí thư: Phải tạo được sự đồng thuận, nỗ lực trong hệ thống chính trị, người dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39

Thường trực Ban Bí thư: Phải tạo được sự đồng thuận, nỗ lực trong hệ thống chính trị, người dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, để Nghị quyết số 39 đi vào cuộc sống, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả của các cấp ủy tổ chức Đảng, hệ thống chính trị của Nghệ An.

Đảng đoàn Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Nghệ An và Chính phủ để xây dựng cơ chế, chính sách mới cho tỉnh

Đảng đoàn Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Nghệ An và Chính phủ để xây dựng cơ chế, chính sách mới cho tỉnh

(Baonghean.vn) - Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khi đề cập đến việc thực hiện các nhiệm vụ của Quốc hội trong việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Chính phủ thể hiện vai trò kiến tạo, đồng hành với Nghệ An trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Chính phủ thể hiện vai trò kiến tạo, đồng hành với Nghệ An trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Đây là nhấn mạnh của đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ khi trình bày dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 16/9, tại TP. Vinh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn, Nghệ An

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn, Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 15/9, trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.