Nghệ An: Sau quyết toán của ngành Tài chính, tiết kiệm được 37 tỷ đồng

Trân Châu 12/01/2019 10:06

(Baonghean.vn) - Năm 2018, thông qua công tác quyết toán, thẩm định vốn đầu tư, Sở Tài chính đã tiết kiệm được 37 tỷ đồng cho ngân sách.

Báo cáo của Sở Tài chính cho thấy: Tổng số dự án công trình năm 2018 đã thẩm tra phê duyệt là 308, tổng chi phi đầu tư đề nghị quyết toán là 1.936 tỷ đồng, tổng chi phí đầu tư đã thẩm tra phê duyệt là 1.899 tỷ đồng. Số tiền tiết kiệm được là 37 tỷ đồng sau thẩm định, phê duyệt.

Thi công công trình vốn ngân sách tại huyện Nghi Lộc. Ảnh: Tư liệu minh họa

Sở đã chỉ đạo các địa phương, các chủ đầu tư quyết toán theo Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1738/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước; Công văn số 4819/BTC-ĐT ngày 8/4/2016 của Bộ Tài chính v/v xử lý dứt điểm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành; Công văn 13496/BTC-ĐT ngày 9/10/2017 của Bộ Tài chính về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến 2014 do không đủ hồ sơ; Công văn 3208/STC-TCĐT ngày 23/10/2017 của Sở Tài chính về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến 2014 do không đủ hồ sơ gửi cho các huyện, thành phố, thị xã và các ban quản lý dự án trên toàn tỉnh để hướng dẫn thực hiện xử lý quyết toán và tất toán tài khoản theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Công tác thẩm định dự toán các đề án, dự án mang tính chi thường xuyên thực hiện kịp thời, bám sát chế độ chính sách. Trong năm, sở thẩm định 23 các đề án dự án, đề án mang tính chất chi thường xuyên cho các đơn vị, 202 kế hoạch thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản.

Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu các gói thầu mua sắm thường xuyên kịp thời, đạt chất lượng.

Ông Tạ Quang Thoan - Trưởng phòng Đầu tư Sở Tài chính cho biết: Nhiệm vụ năm 2019 sẽ hạn chế tối đa số công trình quyết toán chậm; rà soát, xử lý quyết toán dứt điểm các dự án chậm kéo dài theo thời gian hẹn trả của trung tâm giao dịch 1 cửa.

Thực hiện việc chỉ đạo quyết toán dự án đặc thù có tổng mức đầu tư lớn, bao gồm nhiều hạng mục độc lập với nhau và được phân công cho nhiều cán bộ thẩm định quyết toán. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tình hình quản lý tài chính đầu tư nói chung, tình hình quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn các huyện, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tích cực giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi giúp các chủ đầu tư hoàn tất thủ tục XDCB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thiện hồ sơ thanh toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành tốt kế hoạch vốn đầu tư.

Nghệ An: Sau quyết toán của ngành Tài chính, tiết kiệm được 37 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO