Nghệ An sẽ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính các cấp, ngành

Thanh Lê 09/07/2019 16:53

(Baonghean.vn) - Việc ban hành Bộ tiêu chí chung của tỉnh để đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị được thực hiện đảm bảo công khai, khách quan chính xác dựa trên cơ sở kết quả đạt được của từng cơ quan, đơn vị.

a
Chiều 9/7, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Xếp hạng cải cách hành chính gắn với thi đua, khen thưởng

UBND tỉnh sẽ ban hành Bộ tiêu chí xây dựng đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp cơ sở, huyện, ngành. Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh áp dụng quy định này để đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính hàng năm trong trường hợp các bộ, ngành dọc chưa ban hành quy định riêng.

Điểm mới của Quy định Đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là sẽ đưa các tiêu chí như: Công tác chỉ đạo, điều của cơ quan, đơn vị đối với công tác CCHC; thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao; các cơ quan, đơn vị xin lỗi người dân khi chậm giải quyết thủ tục hành chính để chấm điểm.

Quy định nêu rõ nguyên tắc xếp loại đánh giá: Việc xếp hạng CCHC của các cơ quan, đơn vị căn cứ chỉ số mà đơn vị đạt được và được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh trình bày nội dung của
Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh trình bày nội dung Quy định Đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Xếp hạng CCHC của các đơn vị được gắn với công tác thi đua khen thưởng trong năm của tỉnh. Điểm số làm cơ sở cho việc xem xét thi đua khen thưởng hàng năm được chuyển đổi từ điểm số đạt được của đơn vị theo thang điểm 100 tại quy định này sang thang điểm trong quy định xếp loại thi đua hàng năm của UBND tỉnh.

Quy định cũng nêu rõ các tiêu chí, thang điểm đánh giá và cách tính điểm cũng như quy trình đánh giá, xếp hạng, công bố chỉ số CCHC.

Theo đó, thang điểm đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị là 100 điểm. Trong đó: Điểm đánh giá kết quả thực hiện: 65/100 điểm; Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học: 35/100 điểm.

Góp ý vào nội dung dự thảo, các đại biểu đề nghị các tiêu chí đánh giá cần xác định trọng số cho các tiêu chí; bổ sung tiêu chí chấm điểm đưa phần mềm vào quản lý văn bản; đánh giá điểm nên chú trọng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; quy định thang điểm cho các tiêu chí để đảm bảo công bằng đối với các cơ quan đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

Đánh giá công khai, khách quan, công bằng

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh: Mục đích cuối cùng của công tác CCHC là hướng đến bộ máy của các cơ quan hành chính hoạt động thông suốt hiệu quả, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa kết luận cuộc họp. Ảnh: Thanh Lê

“Việc sửa đổi, bổ sung ban hành Quy định đánh giá xếp loại công tác CCHC của các cơ qua đơn vị nhằm phù hợp với thực tiễn đặc thù riêng của tỉnh. Qua đó, xây dựng Bộ tiêu chí chung của tỉnh để đánh giá, xếp hạng công tác CCHC của cơ quan, đơn vị được thực hiện đảm bảo trung thực, công khai, khách quan, công bằng, thường xuyên, kịp thời, chính xác dựa trên cơ sở kết quả, điểm số đạt được của từng cơ quan, đơn vị, để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính của tỉnh”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Cán bộ phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Lê

Thống nhất thông qua dự thảo này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành tại cuộc họp, sửa đổi, bổ sung dự thảo, xin ý kiến góp ý của các sở, ngành, hoàn chỉnh nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ sắp tới.

Nghệ An sẽ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính các cấp, ngành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO