Nghệ An: Tập trung chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột

Mai Hoa

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Đại hội XIII của Đảng xác định: Chuyển đổi số một trong những định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược. Nội dung này đã, đang được cấp uỷ các cấp ở Nghệ An tập trung triển khai với quyết tâm, quyết liệt trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Nghệ An: Tập trung chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột ảnh 1

Hệ thống điều hành mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin tại VNPT Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Chuyển đổi ở cả 3 trụ cột

Chuyển đổi số đang được Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ, chuyển đổi số là một trong những định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược với yêu cầu chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg về Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ở Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và UBND tỉnh cũng đã xác định chuyển đổi số là giải pháp đột phá trong cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030; chuyển đổi số cũng được chọn là chủ đề cải cách hành chính năm 2022 nhằm tạo sự thay đổi tích cực từ tỉnh xuống cơ sở về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Triển khai chủ trương của Trung ương và tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai.

Ở huyện Thanh Chương, từ sau Đại hội Đảng các cấp đến nay, “câu chuyện” chuyển đổi số được cấp uỷ, chính quyền triển khai quyết liệt, gắn trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Chuyển đổi số được địa phương này lựa chọn tập trung 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Để đảm bảo thực hiện chính quyền số, ngoài chỉ đạo, điều hành thông qua hệ thống I-Office; các phòng, ban, ngành cấp huyện và cấp xã đều triển khai chữ ký số. Huyện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại 55 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Huyện cũng vừa khai trương Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành và hệ thống phản ánh tương tác trực tuyến giữa người dân và chính quyền.

Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương chia sẻ: Với địa bàn rộng, đơn vị hành chính nhiều (38 xã, thị trấn), dân số đông; việc đưa vào vận hành trung tâm này sẽ tăng cường giao lưu, tương tác giữa người dân với chính quyền; người dân có thể phán ánh mọi vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở, kể cả tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức các cấp đến chính quyền thông qua trực tuyến; người dân có thể theo dõi, đánh giá mức độ giải quyết, hài lòng đối với chính quyền. Về phía chính quyền cũng sẽ tiếp nhận nhanh hơn những vấn đề khó khăn, bức xúc ở cơ sở để tập trung giải quyết, đồng thời kịp thời điều chỉnh, chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành, tạo môi trường thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nghệ An: Tập trung chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột ảnh 2

Huyện Thanh Chương khai trương Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành và hệ thống phản ánh tương tác trực tuyến giữa người dân và chính quyền. Ảnh: Mai Hoa

Hiện tại Thanh Chương cũng đang tiếp tục triển khai đưa các thủ tục hành chính lên dịch vụ công trực tuyến để giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và loại trừ các tiêu cực có thể xảy ra. Liên quan đến kinh tế số tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá trong lĩnh vực điện lực, viễn thông, ngân hàng... Đặc biệt, Thanh Chương là huyện nông nghiệp nên chuyển đổi số trong lĩnh vực này với ưu tiên thúc đẩy sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, giải phóng sức lao động thủ công từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch; đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm nông nghiệp trên các trang thông tin điện tử, sàn giao dịch… Thanh Chương xác định, con người đóng vai trò trung tâm trong chuyển đổi số, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp để thực sự tạo ra một xã hội số một cách sâu rộng.

Nghệ An: Tập trung chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột ảnh 3

Tập huấn, giới thiệu phần mềm tương tác giữa người dân với chính quyền tại huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Với phương châm “ném đá dò sông”, vừa triển khai thực hiện, vừa học tập rút kinh nghiệm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tập trung triển khai chuyển đổi số trên 8 nội dung trọng tâm. Bao gồm triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến với 86 cuộc từ tỉnh đến cơ sở (trừ 40 xã khó khăn chưa lắp đặt); nâng cấp, hoàn thiện hệ thống Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; triển khai xây dựng các trang mạng xã hội zalo, facebook, fanpage để tuyên truyền các hoạt động Mặt trận. Theo chia sẻ của đồng chí Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, đây là những kênh thông tin quan trọng mang tính 2 chiều: tuyên truyền chủ trương, chính sách các cấp cũng như các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động, đồng thời để Mặt trận nắm bắt thêm tình hình Nhân dân, định hướng dư luận xã hội.

MTTQ tỉnh cũng đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản I-Office từ cấp tỉnh đến cấp huyện, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận nhanh, hiệu quả, tiết kiệm kinh phí hoạt động; đặc biệt giám sát, kiểm soát được công việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ MTTQ các cấp. MTTQ tỉnh cũng đã triển khai chữ ký số ở cấp tỉnh và huyện; xây dựng hệ thống quản lý phản ánh tương tác giữa người dân và Mặt trận, chính quyền tại 4 đơn vị: thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai, huyện Nghi Lộc, huyện Con Cuông. Hiện tại, MTTQ tỉnh đang tiếp tục xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu công tác Mặt trận thuộc các mảng phong trào, tổ chức, tuyên giáo, đối ngoại nhân dân, dân chủ - pháp luật, dân tộc, tôn giáo, phục vụ hoạt động của Mặt trận nói riêng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Những khó khăn cần tháo gỡ

Nghệ An: Tập trung chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột ảnh 4

Hệ thống điều hành mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin tại VNPT Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Thực tiễn ở Nghệ An, hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư, triển khai trên diện rộng, đáp ứng nhu cầu tổi thiểu cho việc tin học hoá hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tỉnh cũng đã hoàn thành việc xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp tỉnh (LGSP); thử nghiệm thành công các API kết nối LGSP-NGSP tại một số đơn vị, lĩnh vực; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với một số hệ thống thông tin của bộ, ngành Trung ương thông qua nền tảng kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu quốc gia… Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An (tích hợp trên cùng một hệ thống) với 20 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 21 đơn vị cấp huyện tham gia; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được dư luận đánh giá cao tính minh bạch, khẩn trương, hiệu quả. Một số ứng dụng như phần mềm quản lý văn bản, điều hành; hội nghị trực tuyến; hộp thư điện tử công vụ; chữ ký số…, được triển khai khá sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở…

Cùng với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang đẩy mạnh hoạt động này trong các công đoạn quản lý, sản xuất, thị trường; trong đó có trên 80% doanh nghiệp xây dựng website, tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc ứng dụng mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu, mua - bán sản phẩm, dịch vụ. Việc phát triển xã hội số với việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng điện thoại thông minh trong Nhân dân ngày càng tăng nhanh với nhiều tiện ích được sử dụng như giải trí, đào tạo, tư vấn chăm sóc sức khoẻ từ xa, học trực tuyến, tra cứu điểm thi…

Bên cạnh những chuyển động tích cực, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đang đặt ra một số hạn chế, cản trở. Vẫn đang còn không ít cán bộ lãnh đạo, quản, lý, người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt trong quá trình chuyển đổi số để chủ động triển khai và tìm giải pháp, biện pháp để thực hiện hiệu quả. Về phía cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp chưa có nhiều kiến thức, cộng với tư tưởng ngại khó, chậm đổi mới, chậm tiếp thu ứng dụng CNTT đang là rào cản lớn cần phá bỏ. Mặt khác, các điều kiện về hạ tầng, nguồn lực (con người và tài chính) hiện nay, nếu tiến hành chuyển đổi số, thay đổi toàn bộ quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức và chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số cũng chưa đáp ứng được.

Hiện nay, Tỉnh uỷ đã xây dựng nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, dự kiến trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào đầu tháng 7 này trước khi ban hành. Với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được đề ra trong nghị quyết, chắc chắn, chuyển đổi số sẽ được triển khai với tiến độ nhanh, toàn diện và hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh theo 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số./.

Tin mới

Trắng đêm khắc phục xong sự cố vỡ đê ở Hưng Nguyên

Trắng đêm khắc phục xong sự cố vỡ đê ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Sau gần 12 tiếng đồng hồ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh, lực lượng quân và dân đã phối hợp khắc phục cơ bản sự cố vỡ đê tại xã Hưng Đạo, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Vỡ đê kênh thấp ở Hưng Nguyên

Vỡ đê kênh thấp ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Đêm 29/9, đê kênh thấp qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bị vỡ. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng và người dân cứu đê.
Cảnh sát giao thông túc trực hỗ trợ phương tiện qua vùng ngập lụt trên Quốc lộ 1A

Cảnh sát giao thông túc trực hỗ trợ phương tiện qua vùng ngập lụt trên Quốc lộ 1A

(Baonghean.vn) - Chiều tối nay (29/9), tại địa bàn thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu nước ngập sâu khiến cho các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Cùng với các lực lượng khác trên địa bàn, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã bố trí lực lượng để điều tiết, phân luồng, hỗ trợ người dân.
Sông Lam Nghệ An chuẩn bị các phương án khi phải đá dưới mưa

Sông Lam Nghệ An chuẩn bị các phương án khi phải đá dưới mưa

(Baonghean.vn) - Vòng 17 V.League 2022, Sông Lam Nghệ An sẽ được đá trên sân nhà để tiếp đón Viettel. Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra trong điều kiện mưa lớn. Vì vậy ban huấn luyện câu lạc bộ xứ Nghệ đã xây dựng các phương án giúp cầu thủ có thể thích ứng tốt khi phải đối mặt với thời tiết xấu.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu giúp người dân di dời rời khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Anh

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng khắc phục hoàn lưu bão số 4

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 29/9, dưới sự chủ trì của Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hoàn lưu bão số 4 theo hình thức trực tuyến với 21 điểm cầu trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.
Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 48D

Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 48D

(Baonghean.vn) - Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã huy động máy móc đến điểm sạt lở trên đường Quốc lộ 48D đoạn qua xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) để giải toả khối lượng lớn đất đá nằm chắn ngang đường, giúp các phương tiện giao thông có thể đi lại trong thời gian sớm nhất.
Văn Trường

Yên Thành: 6 hồ chứa đang ở mức báo động khẩn cấp

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục, hiện nay địa bàn huyện Yên Thành có 6 hồ chứa đang ở mức báo động khẩn cấp (mực nước lòng hồ đã vượt qua tràn). Huyện Yên Thành đang có phương án sẵn sàng di dời các hộ dân phía dưới vùng hạ du đến nơi an toàn.
Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Nghệ An căng mình giúp dân vùng lũ

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Nghệ An căng mình giúp dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Từ đêm qua, hoàn lưu bão Noru đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây ra tình trạng ngập cục bộ đối với nhiều địa phương. Nắm được tình hình, các cơ sở Đoàn tại các địa phương đã huy động hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trắng đêm cùng người dân khắc phục hậu quả.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

(Baonghean.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9; Mưa lớn sau bão số 4 gây ngập nặng ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh... là những nội dung chính trong ngày 29/9.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó mưa lụt tại Quỳnh Lưu, Hoàng Mai

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó mưa lụt tại Quỳnh Lưu, Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục do đợt mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thanh Chương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Thanh Chương.
Quỳnh Lưu: Sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập sâu

Quỳnh Lưu: Sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập sâu

(Baonghean.vn) - Do trên địa bàn Quỳnh Lưu tiếp tục có mưa, nước từ các xã phía Tây tiếp tục đổ về xuôi, khiến cho các khu vực phía Đông đường QL1A có nguy cơ bị ngập sâu. Vì thế, sáng nay, Huyện uỷ, UBND huyện Quỳnh Lưu tiếp tục chỉ đạo các địa phương bị ngập sâu nhanh chóng đến tận nơi, kêu gọi, sơ tán người dân ra khỏi khu vực bị nguy hiểm.
Phun độc, khử trùng khu vực ngập lụt. Ảnh Thành Chung

Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh do mưa lũ gây ra

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn gây chia cắt, ngập lụt. Tại những vùng bị ngập lụt, nguy cơ dịch bệnh phát triển đe doạ sức khoẻ người dân là rất lớn. Ngành y tế Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị y tế tích cực triển khai các biện pháp phòng chống.
Số phận hai ‘dự án nhà nghỉ công nhân’?

Số phận hai ‘dự án nhà nghỉ công nhân’?

(Baonghean.vn) - Ngay tại khu vực trung tâm, trên trục đường lớn Mai Thúc Loan của thị xã Cửa Lò có 2 khu đất hoang với dãy nhà cấp 4 sập đổ, bờ rào tôn nát, cây bụi, rác bẩn... Theo cán bộ, nhân dân nơi đây nói, đó là những dự án nhà nghỉ công nhân!
Công nhân vệ sinh môi trường dầm mưa quét dọn rác, khơi thông cống

Công nhân vệ sinh môi trường dầm mưa quét dọn rác, khơi thông cống

(Baonghean.vn) - Ngày 29/9, ngay sau những trận mưa kéo dài của ngày và đêm, các công nhân Công ty CP Môi trường và công trình đô thị TP Vinh đã "rải quân" khắp các tuyến đường ách yếu, dễ ngập úng để quét dọn rác, khơi thông các điểm thoát nước, góp phần giảm thiểu ngập úng trên các tuyến đường.